Mariusz Maruszewski

Mariusz Maruszewski (1932-1973). Psycholog, neuropsycholog, inicjator badań neuropsychologicznych w Polsce. Studiował psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Moskiewskiego w latach 1950-1955. Po ukończeniu studiów asystent w Katedrze Psychologii Ogólnej na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. 1958-1959 staż w Instytucie Neurochirurgii pod kierunkiem Aleksandra Łurii. Doktorat 1960 u prof. Tadeusza Tomaszewskiego. Pionier badań w Polsce nad mózgowymi mechanizmami czynności mowy i jej zaburzeniami. Współtwórca i kierownik Zespołu Terapii Mowy przy Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie pod Warszawą. Kierownik Zespołu Naukowo-Badawczego Neuropsychologii na UW i inicjator specjalizacji w zakresie neuropsychologii klinicznej. Zorganizował pierwszy w Polsce Zakład Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Warszawie. Szereg funkcji w towarzystwach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, w tym w Komitecie Nauk Psychologicznych i Pedagogicznych, Akademii Afazji USA i Grupy Badawczej Afazji przy Światowej Federacji Neurologicznej. Główne prace: Mowa a mózg (1970), Chory z afazją i jego usprawnianie (1974).