Lidia Wołoszynowa

Lidia Wołoszynowa (1911-2002). Urodzona w Petersburgu. Studiowała psychologię w Wilnie pod kierunkiem Bohdana Zawadzkiego, doktorat 1951 na Uniwersytecie w Toruniu pod kierunkiem Stefana Błachowskiego nt. przeżyć przyrody. Od 1954 w Warszawie. Habilitacja 1961 na Uniwersytecie Warszawskim, profesura 1969 na tym samym Uniwersytecie. Kierownik Zakładu Psychologii Wychowawczej aż do emerytury w roku 1981. W latach 60-tych prodziekan Wydziału Psychologii i Pedagogiki. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych, aktywnie działała w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w sekcji nauczania psychologii, obecnie honorowy członek PTP. Wieloletnia współpraca z Komitetami Rodzicielskimi w szkołach. Członek redakcji „Psychologii Wychowawczej”. Redaktorka wielotomowej serii materiałów dydaktycznych Materiały do Nauczania Psychologii, autorka trzytomowej Bibliografii Prac Psychologicznych wydanych w Polsce 1946-1968, 1969-1973 oraz 1974-1978. Prace własne naukowe i popularno-naukowe z dziedziny psychologii rozwojowej i wychowawczej, m.in. Psychologia pomaga w wychowaniu (1960), Psychologia ogólna i rozwojowa w zarysie (1965), Rozwój i wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym (1967) oraz redakcja naukowa szeregu prac z zakresu psychologii wychowawczej.