Józef Edward Abramowski

Józef Edward Abramowski (1868-1918). Filozof, socjolog i psycholog. Urodzony w Stefaninie na kijowszczyźnie. Od 10 roku życia w Warszawie. Początkowe nauki pobierał w domu, nie mając matury studia przyrodnicze odbywał najpierw w Krakowie, potem (1886-1889) w Genewie. Od młodości związany z ruchem socjalistycznym (współpraca z I Proletariatem, twórca ugrupowania Zjednoczenie, udział w narodzinach Polskiej Partii Socjalistycznej w Paryżu, działacz spółdzielczości, zwolennik anarchizmu etycznego i bezpaństwowego socjalizmu). Dużą część życia spędził poza granicami kraju (Genewa, Paryż, Londyn, Bruksela). Współpracował z założonym w 1897 „Przeglądem Filozoficznym”. Od 1904 jego zainteresowania przesuwają się ku psychologii, zagadnieniom pamięci, podświadomości, irracjonalnym i intuicyjnym mechanizmom poznania. Współorganizator placówek psychologicznych: 1907 – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1910- 1913 – Pracownia Psychologiczna oraz Warszawski Instytut Psychologiczny przy PTP, 1915- obejmuje katedrę psychologii na Wydziale Filozoficznym UW. Umiera na gruźlicę 21 kwietnia 1918 roku w Warszawie. Prace zebrane w: Pisma, t. I-IV. Warszawa 1924-1928.