Sekretariat Wydziału

Sekretariat Ogólny

Sekretariat Ogólny zajmuje się udzielaniem bieżących informacji, a także służy informacją o numerach telefonów wewnętrznych oraz przełączaniem rozmów miejskich do pracowników Wydziału. Sekretariat obsługuje wysyłanie i przyjmowanie korespondencji. Dba o aktualność informacji na poszczególnych tablicach ogłoszeń oraz o aktualizowanie informacji i estetykę głównej tablicy Wydziału. Zbiera informacje dotyczące dyżurów pracowników naukowych. Wywiesza na tablicach informacje socjalne oraz wydaje wszelkiego rodzaju formularze, wnioski i dofinansowania dla pracowników UW emerytowanych i rencistów. Dodatkowo pracownicy sekretariatu zajmują się składaniem zamówień na wizytówki i pieczątki.

Pracownicy

Iwona Dziedzic

Kontakt

pokój 77
piętro drugie
godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 8:15 do 16:15
telefony 22 55-49-705
faks 22 635-79-91
e-mail sekog@psych.uw.edu.pl

 


Sekretariat Dziekana

Sekretariat Dziekana zajmuje się przyjmowaniem korespondencji dla Dziekana Wydziału oraz obsługą spraw związanych z Dziekanem. Współpracuje z Komisją Konkursową, Komisją Ocen Pracowników Naukowo-dydaktycznych i Komisją Nagród. Przygotowuje dane do rocznych sprawozdań z działalności Wydziału oraz dane potrzebne do uzyskania akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Opracowuje informacje dotyczące ankiet i sondaży prowadzonych przez jednostki nie Uniwersyteckie.

Pracownicy

Marta Cudna-Kaczorowska

Kontakt

pokój 77
piętro drugie
godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30
telefon 22 55-49-703
e-mail  dean@psych.uw.edu.pl