Koordynator ds. laboratoriów badawczych

Pokój 48, I piętro (korytarz prowadzący do Biblioteki)