Projekty EIT Food

eitFood EU baner

EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji Unii Europejskiej, która wspiera innowacje i przedsiębiorczość w Europie. To wiodąca europejska inicjatywa zajmująca się unowocześnianiem sektora żywności. Jej celem jest modyfikacja sektoru żywności, tak, by możliwe było skuteczne mierzenie się z wyzwaniami, przed którymi stoją współczesne społeczeństwa. Połączenie problemów demograficznych, środowiskowych i zdrowotnych zagraża przyszłości naszej żywności; EIT Food dzięki międzynarodowej współpracy stara się to zmienić.

Członkowie grupy EIT Food starają się opracować szereg działań mających na celu zapoczątkowanie światowej rewolucji w zakresie innowacji i produkcji żywności. Dzięki zaangażowaniu konsumentów w proces zmian, chcą stworzyć bezpieczny, zaufany i wydajny system żywieniowy, który będzie miał szansę przyczynić się do poprawy jakości życia.  Projekty, nad którymi organizacja pracuje dotyczą zwiększenia świadomości żywieniowej poprzez tworzenie aplikacji badającej preferencje konsumentów, opracowanie spójnego systemu edukacyjnego, w tym organizacji kursów w zakresie rozwoju nowych rozwiązań spożywczych czy promowanie akcji, mających przeciwdziałać marnowaniu żywności.

Uniwersytet Warszawski współpracuje z krajowymi i zagranicznymi partnerami należącymi do wspólnoty, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch czy Finlandii.

Wydział Psychologii obecnie realizuje następujące projekty (kliknij, aby dowiedzieć się więcej):