Stypendia i pomoc materialna

Informacje ogólneTerminy i miejsca składania wniosków

Wszyscy studenci naszego wydziału mogą ubiegać się o różne stypendia studenckie. Ponadto studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zniżki czesnego w przypadku uzyskania wysokich wyników w nauce.

Lista świadczeń, o jakie student ma prawo się ubiegać:

 • Stypendium Socjalne
 • Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości ( dotyczy studiów w trybie stacjonarnym)
 • Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • Zapomoga
 • Miejsce w Domu Studenta
 • Stypendium Pomostowe – więcej informacji 

Skrót informacji o stypendiach >>

Aktualny skład Komisji Stypendialnej >>

Szczegółowe informacje w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (stypendia, zapomogi, akademiki) dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich UW, zakładka Sekcja Socjalna oraz na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów http://www.oks.uw.edu.pl/ .

PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW – wnioski wygenerowane z systemu USOS należy wydrukować, podpisać i wraz z kompletnymi dokumentami dostarczyć do Dziekanatu lub wrzucić do skrzynki pod pokojem nr 76 na II piętrze.

Miejsce i terminy składania wniosków o stypendium socjalne, pomostowe, dla osób niepełnosprawnych,  zapomogę oraz stypendium rektora dla studentów

Studenci składają wnioski:

 • o stypendium socjalne na semestr zimowy 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca).
 • o stypendium dla osób niepełnosprawnych – w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych; żeby otrzymać wyrównanie za październik, należy złożyć wniosek do 21 października 2019 r. (w kolejnych miesiącach należy złożyć wniosek do 20. dnia danego miesiąca).
 • o zapomogę – w Biurze Zarządu Samorządu Studentów. Wnioski o zapomogę będzie można składać przez cały rok akademicki, do 31 sierpnia 2020 r.
 • o stypendium rektora na rok akademicki 2019/2020 – w jednostce, w której studiują; informacje nt. stypendium publikowane są na tej stronie; termin na złożenie wniosku upływa 25 października 2019 r.
 • o stypendium pomostowe – rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
  Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r.,do godziny 16.00.

Pomoc dla studentów wypełniających wnioski

Jeśli masz problemy techniczne z wnioskami (nie możesz przejść na kolejny ekran, wyskakuje jakiś błąd itp.) możesz napisać na adres stypendia.usos@uw.edu.pl. Opisz możliwie dokładnie błąd, nie zapomnij o podaniu imienia, nazwiska, numeru albumu oraz kierunku i roku studiów. Mile widziane są zrzuty ekranu w pliku .jpg lub .png załączone do wiadomości (prosimy o niewklejanie załączników w treść maila).