Stypendia i pomoc materialna

Wszyscy studenci naszego wydziału mogą ubiegać się o różne stypendia studenckie. Ponadto studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zniżki czesnego w przypadku uzyskania wysokich wyników w nauce.

Lista świadczeń, o jakie student ma prawo się ubiegać: