Stypendia i pomoc materialna

Wszyscy studenci naszego wydziału mogą ubiegać się o różne stypendia studenckie. Ponadto studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o zniżki czesnego w przypadku uzyskania wysokich wyników w nauce.

Lista świadczeń, o jakie student ma prawo się ubiegać:

  • Stypendium Socjalne
  • Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości ( dotyczy studiów w trybie stacjonarnym)
  • Stypendium Specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga
  • Miejsce w Domu Studenta
  • Stypendium Pomostowe – więcej informacji 

 

Terminy i miejsca składania wniosków w roku 2020/2021