Specjalizacje

Specjalizacje to bloki zajęć ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej.

Wydział oferuje możliwość wyboru jednej lub więcej spośród dziewięciu specjalizacji, a w ramach nich ćwiczeń, warsztatów i staży pozwalających nabyć umiejętności praktyczne. Możliwe jest także ukończenie studiów bez wyboru specjalizacji (tzw. specjalizacja ogólna).

Ponadto studenci w ramach studiów mają możliwość odbycia 100-godzinnych praktyk.

301 – Neuropsychologia kliniczna
302 – Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Psychoterapia
Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Psychologia sądowa
Psychologia organizacji i pracy
Psychologia ekonomiczna
305 – Psychologia wychowawcza stosowana
Wspieranie rozwoju osobowości
Psychometria stosowana

Możliwe jest ukończenie studiów ze specjalizacją ogólną. Student sam wybiera kursy z różnych specjalizacji, które zamierza ukończyć, w zależności od swoich zainteresowań.