Nostryfikacja dyplomu

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001881

Zaświadczenia w formie edytowalnej:

2. Zarządzenie Nr 284 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie – https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5719/M.2020.505.Zarz.284.pdf

 

PL 07 1160 2202 0000 0004 6544 5769

w tytule wpłaty należy wpisać: nostryfikacja, datę dyplomu – imię i nazwisko

3. Instrukcja do Zarządzenia nr 284 Rektora UW

4. Rada ds. nostryfikacji

5. RODO – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych