Climathon – Cała Warszawa dla klimatu 25-26 października 2019
21 października 2019

Zapraszamy do udziału w „Cała Warszawa dla klimatu” – wydarzeniu będącym wkładem Uniwersytetu w Climathon, czyli odbywające się na całym świecie w tym samym czasie spotkania osób, które chcą podjąć działania na rzecz ochrony klimatu. 

Podczas ponad 24-godzinnego wydarzenia uczestnicy będą pracować nad nowymi rozwiązaniami na rzecz ochrony klimatu. Dla zwycięzców przewidziana jest wysoka nagroda pieniężna, szereg konsultacji i porad dla autorów najbardziej przedsiębiorczej koncepcji oraz wiele innych atrakcji.   

Liczba miejsc ograniczona! 

——-

Climathon organizowany w Warszawie został objęty Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW – UOTT, Politechnika Warszawska, SGGW / Warsaw University of Life Sciences, Koalicja Klimatyczna oraz HEAL Polska. Patronami hackathonu są: Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW, Nauka o klimacie, Ziemia na Rozdrożu.  


Konferencja „WeValueFood: Edukacja żywieniowa i zaangażowanie nowej generacji konsumentów” – 2 grudnia 2019 r., Warszawa
16 października 2019

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję organizowaną w ramach projektu We Value Food.

 

O konferencjiAgendaO projekcie WeValueFood

O konferencji

Potrzeba dokonywania lepszych wyborów żywieniowych przez konsumentów nigdy nie była większa – społeczeństwo w Polsce i całej Europie boryka się z poważnymi problemami związanymi z chorobami związanymi z nieprawidłowym żywieniem (takimi jak otyłość, nadciśnienie czy cukrzyca), marnotrawieniem żywności i degradacją środowiska naturalnego. Zróżnicowany poziom zaangażowania i wiedzy na tematy związane z żywieniem, wielość trendów i teorii dotyczących żywienia (koncepcji zdrowych diet i produktów), dostępność taniego, wysoko przetworzonego jedzenia oraz fakt, że na rynku jest coraz więcej produktów i składników, których nie było w polskiej kuchni jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu sprawiają, że coraz trudniej jest młodym ludziom podejmować świadome i zaangażowane decyzje żywieniowe. Konsekwencją szybko zmieniającego się świata jest też to, że tradycyjny kierunek transferu wiedzy od rodziców do dzieci jest często nieaktualny – rodzicom brakuje zarówno czasu, jak i wiedzy, która pozwoliłaby na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych ich dzieci. To powoduje, że młode pokolenie polskich konsumentów potrzebuje wsparcia, jakie może im dać szkoła współpracująca z biznesem – poprzez wspólne nowatorskie programy edukacyjne oraz budowanie nawyków świadomego konsumenta przyszłości.

Celem konferencji jest pokazanie, jak biznes i edukacja mogą wspólnie tworzyć kierunki działań dla nowego pokolenia konsumentów żywności. Przedstawiciele nauki, biznesu oraz edukacji podzielą się podczas niej swoją wiedzą i doświadczeniem. Jak edukacja może korzystać z doświadczenia biznesu? Co biznes może wnieść do edukacji? Razem z prelegentami i panelistami zastanowimy się, jak tworzyć i rozwijać wspólne programy edukacji i biznesu – tak, aby efektywnie budować zaangażowanie kolejnych pokoleń konsumentów.

Wydarzenie stanowi konferencję-satelitę dla dwudniowej międzynarodowej konferencji „First We Value Food Conference: Increasing Engagement with Next Generation Consumers” – więcej informacji

 

Kiedy: 2 grudnia 2019
Gdzie: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa, sala 254

Wstęp bezpłatny, konieczna rejestracja – aby się zarejestrować, należy zgłosić swój udział pod adresem wevaluefood@uw.edu.pl

Agenda – konferencja lokalna 

 • 9.00 – 9.30 – Rejestracja
 •  9.30 – 10.45 sesja 1
  • Otwarcie konferencji: Prof.  dr hab. Dominika Maison – Uniwersytet Warszawski
  • Aleksandra Niżyńska – EIT Food Polska „EIT Food – w stronę innowacji i zrównoważonego rozwoju sektora spożywczego w Unii Europejskiej”
  • Prof. dr hab. Dominika Maison (Uniwersytet Warszawski) Zrozumieć konsumenta – droga do skutecznych kampanii edukacyjnych
 • 10.45 – 11.15 – przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.30 Dobre praktyki – case studies cz. 1
  • Blanka Mellova (Nestle) – Nauka i edukacja – sposób działania firmy Nestle na rzecz społeczeństwa
  • Katarzyna Woźnicka  (Szkoła na Widelcu)Ogólnopolski Program Edukacji Żywieniowo-Kulinarnej Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu.
 • 12.30-14.00 lunch i warsztaty interaktywne
 • 14.00-15.30 Dobre praktyki – case studies cz. 2
  • Marta Widz (Urząd Miasta stołecznego Warszawa) – „Wiem co jem” – projekt edukacyjny Urzędu M. st.Warszawy
  • Dr Julia Barlińska i mgr Katarzyna Wojtkowska (Uniwersytet Warszawski) – Zdrowe odżywiania się wśród dzieci oraz redukowanie marnowania jedzenia – próby zaadresowania w projekcie EIT FOOD SCHOOL NETWORK
  • Prof. dr hab. Anna Giza (Uniwersytet Warszawski) – Edukacja praktyczna, czyli o kształtowaniu nawyków i preferencji żywieniowych
 • 15.30-16.30 dyskusja podsumowująca „Jak łączyć doświadczenia nauki, biznesu i edukacji, aby budować zaangażowanie dzieci i młodzieży w tematykę żywienia” (prowadzenie: Dominika Maison, uczestnicy: Anna Giza, Blanka Mellova, Krystyna Radkowska – Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej)

 

O projekcie We Value Food:

Celem projektu “WeValueFood” jest poprawa zdrowia konsumentów i wsparcie europejskiej gospodarki rolno-spożywczej poprzez zwiększanie wiedzy przyszłych pokoleń konsumentów i zaangażowanie w tematykę związaną z żywnością. W ramach projektu badamy potrzeby, bariery i aspiracje związane z zaangażowaniem w produkcję żywności, wykorzystaniem żywności i wiedzą na temat żywności wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu.

Projekt “WeValueFood” jest projektem europejskim finansowanym przez EIT FOOD (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Koordynatorem projektu jest Królewski Uniwersytet w Belfaście (Biological Sciences, Queen’s University Belfast), w Polsce projekt prowadzony jest przez naukowców z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 


Program seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV
09 października 2019

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Fundacja Praesterno
zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym
„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV
Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

 

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE
1. Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. Omówione zostaną następujące formy uzależnień:
➤ hazard
➤ uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
➤ skłonność do kompulsywnych zakupów
➤ powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
➤ samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.
2. Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
3. Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
4. Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY i GDZIE?
grupa sobotnia: 26 października, 9 i 23 listopada, 7 grudnia 2019 r.; 11 i 25 stycznia 2020 r.
grupa niedzielna: 27 października, 10 i 24 listopada, 8 grudnia 2019 r.; 12 i 26 stycznia 2020 r.
Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, w godz. od 9:00 do 15:15.

DLA KOGO?
Program jest skierowany do studentów lat II–V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie:
www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl
Program będzie realizowany w dwóch 12–15 osobowych
grupach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Depresja i lęk klimatyczny. Zmiana klimatu w gabinecie psychoterapeuty – spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską
02 października 2019

Zapraszamy na spotkanie z dr Magdaleną Budziszewską, która opowie o coraz częściej pojawiających się w gabinecie psychoterapeuty wątkach związanych z kryzysem klimatycznym. Wstęp wolny!

Kiedy?

15 października 2019 r., godz. 18:00

Gdzie?

CPP UW, ul Pasteura 7, Warszawa
sala 106 (I piętro)

O czym będziemy rozmawiać?

Już od długiego czasu istnieje konsensus naukowy dotyczący ocieplania się klimatu na Ziemi z przyczyn antropogenicznych. Jednak w roku 2019 nie trzeba już zaglądać do prac naukowych, żeby doświadczyć realności zmiany klimatu. Susze, fale upałów, pożary lasów, powodzie, znikanie owadów i ptaków  – jesteśmy otoczeni złymi wiadomościami i jeszcze gorszymi prognozami na przyszłość. Zagrożenia te już dawno przestały stanowić problem „ekologii”, rozumianej jako troska o osobne od człowieka środowisko przyrodnicze, a stały się kwestią przetrwania dla ludzi. Dlatego w gabinetach psychoterapeutów temat zmian klimatu pojawia się coraz częściej i nie jest to bynajmniej temat łatwy.

W swoim wystąpieniu opowiem o dostępnej wiedzy i konceptualizacji takich pojęć jak lęk klimatyczny, żałoba klimatyczna, depresja klimatyczna i pokrewnych. Przedstawię wstępne wyniki badań jakościowych nad dwoma grupami osób: klientami psychoterapii, z Polski i Szwecji, którzy rozmawiali ze swoimi terapeutami o kryzysie klimatycznym; oraz polskimi aktywistami, działającymi na rzecz poprawy stanu środowiska. Wykorzystując perspektywę psychoterapii pokażę żywe doświadczenie i historię tych osób. W psychoterapii i w aktywizmie potrzeba jest takich sposobów radzenia sobie, które mogą pomóc w realnym, aktywnym konfrontowaniu się z zagrożeniem, a nie w ucieczce od niego poprzez wyparcie i zaprzeczanie. Wymaga to także radzenia sobie z lękiem, który ma charakter realistyczny i egzystencjalny, oraz wiąże się z zagrożeniem na nieznaną wcześniej skalę. Zaproszę do rozmowy o tym, jak sobie z tym wszystkim radzić z perspektywy własnej osoby, a także z perspektywy „gabinetu.”  

Dr Magdalena Budziszewska – psycholog, psychoterapeutka, pracowniczka Wydziału Psychologii UW. Przewodnicząca zespołu doradczego ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego powołanego przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto naukowo zajmuje się rodzinami, tożsamością społeczną, pamięcią własnej i rodzinnej przeszłości, rozumieniem nierówności społecznych, uprzedzeniami i dyskryminacją.


Open lecture „Language at the forefront of cognitive science: three lessons from Jan Baudouin de Courtenay” with dr Tomasz Bąk
01 października 2019

We would like to invite everyone interested in the mind and the brain to our open inauguration lecture „Language at the forefront of cognitive science: three lessons from Jan Baudouin de Courtenay” with our distinguished guest speaker dr Tomasz Bąk, University of Edinburgh.

Since the very beginning of humankind up to the present day, study of language and its disorders has been at the forefront of the exploration of mind and brain.

Following life and work of JBdeC, one of the most distinguished Polish scientist of the early 20th Century with a strong connection to Warsaw, we will discover developments which have shaped and are still shaping cognitive science of our time. The event marks the inauguration of the new Master’s degree programme in Cognitive Science at the University of Warsaw: http://cogsci.uw.edu.pl/.

Given the interdisciplinary character of the talk and the Cognitive Science programme, we welcome everybody with interest in language, mind, brain and cognition, whatever your disciplinary background might be. The talk and discussion will be followed by food & drinks reception and exhibition on the life and works of Jan Baudouin de Courtenay.

 

October 17, 2019 | 17:45
Faculty of Psychology UW
Stawki 5/7, Warsaw
Room 408 (IV floor)

Free entrance!

 


IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji
26 września 2019

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji zaprasza na IV zjazd naukowy.

Od ponad stu lat psychologowie, zarówno naukowcy jak i praktycy interesowali się obszarem pracy i przekładali wiedzę naukową na różnego rodzaju interwencje, podnoszące dobrostan pracowników i organizacji. Współcześnie psychologowie organizacji dysponują szeroką wiedzą o funkcjonowaniu osób w pracy, ludzi jako członków grup i organizacji jako całych zbiorowisk ludzkich. Mamy nadzieję, że podzielimy się tą wiedzą w trakcie IV zjazdu naukowego Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Hasło zjazdu – „Człowiek – Ludzie – Organizacja” – pokazuje wielość perspektyw, jaką mają koncepcje i badania psychologii organizacji. „Człowiek” to zainteresowanie osobowymi źródłami funkcjonowania i osobowymi zyskami i kosztami różnego rodzaju zachowań. „Ludzie” to perspektywa grupowa, zainteresowanie motywami do funkcjonowania w grupie, sposobami takiego funkcjonowania i różnymi zjawiskami, które ono generuje. „Organizacja” to zainteresowanie działaniem całych firm, postawami, jakie kształtują się w odpowiedzi na politykę personalną firmy i konsekwencjami funkcjonowania organizacji jako całości dla dobrostanu pracowników. W psychologii organizacji zazwyczaj te trzy perspektywy występują jednocześnie. Organizacja tworzy kontekst sytuacyjny, w którym pojawiają się zachowania lub postawy konkretnego człowieka, ale przecież organizację tworzą ludzie, których zachowania i postawy są tego kontekstu źródłem.

Przyjmując taką szeroką perspektywę chcemy zachęcić do udziału w Zjeździe badaczy i praktyków o zróżnicowanych zainteresowaniach. 

21-23 maja 2020 r.
Uniwersytet Warszawski
Kampus Ochota

Termin przyjmowania zgłoszeń wraz z abstraktami: 20.12.2019 r.
Termin wnoszenia obniżonej opłaty konferencyjnej: 29.02.2020 r. 

OFICJALNA STRONA ZJAZDU >>