PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej
06 czerwca 2018

Masz pomysł na projekt z zakresu przedsiębiorczości społecznej i studiujesz lub pracujesz na Uniwersytecie Warszawskim lub Warszawskim Uniwersytecie Medycznym? Jeśli szukasz możliwości jego realizacji i wsparcia merytorycznego, zapraszamy do udziału w letniej akademii przedsiębiorczości społecznej PROspołeczni!

Letnia akademia przedsiębiorczości społecznej PROspołeczni to inicjatywa, która pokazuje, jakie możliwości daje działanie w projektach społecznych i jak połączyć je z zyskownym działaniem biznesowym. Chcemy aktywizować osoby działające społecznie, realizujące działania realnie zmieniające otoczenie i wesprzeć je merytorycznie w ich pracy.

 

▶ DLA KOGO?
Do udziału w akademii zapraszamy tych wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje projekty w perspektywie biznesu zaangażowanego społecznie, ale nie mają jeszcze konkretnych planów i potrzebują pomocy merytorycznej.

Podczas tygodniowego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego uczestnicy będą pracować nad profesjonalizacją swoich projektów – wszystko pod okiem specjalistów i mentorów. W ich urzeczywistnieniu uczestników będą wspierać eksperci, którzy pomogą zdobyć im konkretne narzędzia i wiedzę biznesową niezbędne do stworzenia własnej firmy i biznesowej realizacji projektu. 

Program jest przeznaczony dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także absolwentów obu uczelni – do 2 lat od uzyskania dyplomu. 

▶ NAGRODY
Dla zespołu, który uzyska najwyższe oceny jury podczas finałowej prezentacji przewidzieliśmy grant w wysokości 10 000 zł na rozwój zwycięskiej inicjatywy społecznej.

Ponadto uczestnicy będą mogli starać się o udział w gali European Venture Philanthropy Association, która odbędzie się w listopadzie 2018 roku w Warszawie. Podczas gali będą mieli oni możliwość prezentacji swojego projektu przed ekspertami z zakresu przedsiębiorczości społecznego z całej Europy oraz ubiegać się o grant pozwalający na dofinansowanie swoich działań. (więcej o EVPA: https://evpa.eu.com/)

▶ KIEDY?
Obóz odbędzie się w dniach od 16 do 22 września 2018 roku w Chęcinach.

▶ WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Do udziału w akademii można zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Spośród zgłoszeń wyłonimy 10 projektów finałowych, których autorzy zostaną zaproszeni do udziału w tygodniowym wyjeździe szkoleniowym.

▶ JAK APLIKOWAĆ?
Formularz aplikacyjny zostanie udostępniony na wydarzeniu 4 czerwca o godz. 20:00. Na aplikacje czekamy do 30 czerwca 2018 roku. Spośród otrzymanych zgłoszeń wybierzemy 10 projektów (w sumie maksymalnie 20 osób). 

▶ ORGANIZATORZY
Program PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej jest realizowany przez zespół Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW. Projekt jest finansowany ze środków programu UW: inicjatywy dla otoczenia, działającego w ramach programu Santander Universidades, który jest realizowany w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

 

WYDARZENIE NA FACEBOOK’u >>


Rejestracja dla II roku, zmiana terminu rozpoczęcia.
01 czerwca 2018

UWAGA!

W związku z problemami technicznymi, rejestracja dla II roku na przedmioty:

2500-REJESTR-II-D

2500-REJESTR-II-W

 

Zostanie przełożona na PONIEDZIAŁEK 4.06.2018, na godz.: 20:00.

 

Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


Rejestracja na kursy fakultatywne – zmiana zasad
28 maja 2018

W najbliższej rejestracji na kursy fakultatywne zostanie wprowadzona zasada ograniczająca liczbę możliwych do wydania żetonów.

W każdej z dwóch początkowych serii zapisów student będzie mógł zarejestrować się na taką liczbę kursów, która nie przekroczy limitu 20 żetonów (czyli 20 ECTS).

W ostatnich dwóch seriach to ograniczenie nie będzie obowiązywało.

 

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy – usosweb@psych.uw.edu.pl


Konkurs na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej
21 maja 2018

W imieniu Dziekan Wydziału Psychologii UW prof. dr hab. Dominiki Maison zapraszamy wszystkich studentów kończących studia na Wydziale Psychologii w roku akademickim 2017/2018 do udziału w tegorocznym konkursie na najlepsze badanie realizowane w ramach pracy magisterskiej.

 ZASADY OGÓLNE:

  • udział mogą wziąć studenci piątego roku Wydziału Psychologii UW oraz absolwenci, którzy obronili swoje prace magisterskie w roku akademickim 2017/2018.
  • zgłoszone mogą zostać badania realizowane wyłącznie w ramach prac magisterskich, jednak praca magisterska nie musi być jeszcze obroniona. Zgłoszenia mogą dokonać autorzy prac lub promotorzy za zgodą autora.
  • Przedmiotem oceny będą m.in. elementy takie jak: oryginalność ujęcia tematu, poprawność merytoryczna i metodologiczna, znajomość literatury przedmiotu, dobór i umiejętność wykorzystania literatury źródłowej.
  • Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają symboliczne nagrody i będą mieli możliwość zaprezentowania wyników swoich badań podczas uroczystego zakończenia studiów na Wydziale Psychologii UW w dniu 28 czerwca 2018 roku.

ZGŁOSZENIA:

W celu zgłoszenia należy przesłać abstrakt (maksymalnie jedna strona maszynopisu) zawierający uzasadnienie podjęcia tematu, krótki opis użytych metod oraz wyników na adres e-mail: atrzcinska@psych.uw.edu.pl do dnia 5 czerwca 2018 roku (wtorek).

Imiona i nazwiska laureatów oraz ich promotorów, tematy prac i informacje o zajęciu premiowanego w Konkursie miejsca zostaną ogłoszone i przekazane do wiadomości uczestników Konkursu w terminie do dnia 15 czerwca 2019r.

Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu podczas uroczystej graduacji Wydziału Psychologii UW (28 czerwca 2018 r).


Rekrutacja na studia 2018/2019
18 maja 2018

Już 5 czerwca rozpocznie się rekrutacja na studia w roku akademickim 2018/2019! Aby dowiedzieć się więcej o ofercie naszego Wydziału, należy przejść do zakładki „Dla kandydatów”.

 

Zapisy na studia odbywają się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Żeby wziąć udział w rekrutacji należy założyć konto w IRK, wprowadzić podstawowe dane, wybrać kierunek studiów, a następnie dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Terminy rekrutacji

  • 5 czerwca – rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK
  • 4 lipca – ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
  • 13 lipca – ogłoszenie wyników rekrutacji przez jednostki, które nie prowadzą dodatkowych egzaminów wstępnych

Harmonogram rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia są wyniki egzaminów maturalnych. Pod uwagę są brane punkty uzyskane z trzech przedmiotów obowiązkowych: matematyki, języka polskiego oraz obcego, a także jednego z przedmiotów wybranych.

Na studia niestacjonarne matematyka i przedmiot wybrany nie są obowiązkowe, ale są za nie przyznawane punkty.

 

Nowy kierunek studiów – Stosowana Psychologia Zwierząt! 

Oferta studiów na rok akademicki 2018/2019 została poszerzona o nowy kierunek, Stosowaną Psychologię Zwierząt. 

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie kierunku

 

Katalog kierunków dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim podczas najbliższej rekrutacji znajduje się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

 


Harmonogram sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2017/2018
15 maja 2018

Sesja egzaminacyjna lato 2017/2018