Dla studentów: nabór na Ambasadora Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2021/2022
22 lutego 2021

W poniedziałek 15.02. ruszył nabór do programu Ambasadorzy Kariery UE. Zgłoszenia do programu (w postaci CV w wersji polskiej i angielskiej oraz listu motywacyjnego) przyjmujemy do 19 marca 2021 roku. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Biuro Karier UW na rozmowy rekrutacyjne online. Finalnie zostanie wybrany jeden Ambasador Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022.

Ambasadorzy Kariery UE to program, w ramach którego studenci uczelni partnerskich wybrani na ambasadorów zapoznają się i promują możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Celem programu jest podniesienie świadomości o możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

Bycie Ambasadorem Kariery UE daje możliwość poznania specyfiki instytucji UE i współpracy z nimi, nawiązania kontaktów z Ambasadorami z innych uczelni w kraju i za granicą, zdobycia cennego doświadczenia w organizacji wydarzeń, marketingu i promocji. To również idealna okazja do nawiązania i rozwijania współpracy z samorządami studenckimi na naszej uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UW. 

Realizacja programu odbywa się we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO). Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego za koordynację programu odpowiedzialne jest Biuro Karier UW. Do 12 kwietnia 2021 roku zostanie wybrany z ramienia uczelni jeden Ambasador, który zostanie wskazany KPRM. Spośród wszystkich wybranych przez polskie uczelnie ambasadorów, w zależności od sytuacji epidemicznej, dwóch z nich zostanie wysłanych na szkolenie w Brukseli, pozostali odbędą szkolenia w Warszawie. 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo:

Kontakt w sprawie pytań:

Karolina Oleszkin

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 32, klatka E
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 763

email: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Strona Biura: www.biurokarier.uw.edu.pl 

Serwis z ofertami: www.biurokarier.edu.pl


Stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021
10 lutego 2021
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.
 
Studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym 2020/2021, a ich sytuacja (skład rodziny i dochód) nie uległa zmianie zobowiązani są do wydrukowania oświadczenia o dochodach za rok 2019 r. oraz wniosku o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021, a następnie do złożenia ww. dokumentów do właściwej Komisji Stypendialnej ds. stypendium socjalnego lub właściwego Koordynatora ds. stypendialnych. Nie muszą oni przedkładać ponownie organowi stypendialnemu dokumentów odnośnie do ich sytuacji rodzinnej i dochodowej, które przedstawili w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.
 
W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca), aby otrzymać wyrównanie za marzec wniosek należy złożyć do 18 marca 2021.

Online Intensive German Language Courses for 4EU+ Students
08 lutego 2021

Heidelberg University is a member of the 4EU+ Alliance, consisting of Charles University in Prague, Heidelberg University, Sorbonne University in Paris, the University of Warsaw, the University of Copenhagen and the University of Milan. 4EU+ aims to create a new quality of cooperation between the six universities in manifold areas. The goal is the creation of a ‘European University’ with compatible courses of study, flexible study paths for students and manifold mobility options for students and academic staff (www.4euplus.eu).

In March 2021, Heidelberg University offers free Online Intensive German Language courses to 50 students and doctoral candidates from its five 4EU+ partner universities. The courses are organized by the International Study Centre of Heidelberg University and include 4 weeks (80 hours) of language instruction i.e. 4 hours per day. The courses are offered on three different levels, elementary (A1/A2), intermediate (B1/B2), and advanced (C1), depending on levels of proficiency. All courses contain exercises dealing with German grammar, conversation, reading and writing, listening comprehension, lexis, phonetics, regional and cultural studies and information about studying in Heidelberg.

The programme starts on 2 March 2021. Online classes are between 9.00 a.m. and 12.30

p.m. An online placement test at the beginning of the course is included to make sure that every student is allocated to a matching class. The teaching materials will be announced at the beginning of each course.

The following optional classes are offered in the afternoons:

  • Film Seminar
  • Reading Course „German Literature” (B2 and above)
  • Philosophy (B2 and above)
  • Additional Exercises on Vocabulary and Grammar (beginners)

Interested students can apply directly via the online form.

Course Period: 2 – 26 March 2021 / Monday – Friday 9 am – 12:30 pm.

Date of obligatory online placement test: 2 March 2021

ECTS: 8 (recognition needs to be discussed with Coordinator at home university)

Registration via online form: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L38FPWaE_UOKVl0zTRPY lRaFiuAMwJNIrHMJc8FLt_5UMkZIUTc1UEFUWVVTTEEwQjdESFRNWExRWiQlQ CN0PWcu

Deadline for registration: 15 February 2021

Admission to the courses is granted to the first 50 applicants. The course is free of charge. The course fee of € 350,- is covered by funds provided by the German Academic Exchange Service (DAAD). The registration will close once a number of 50 participants is reached. A final confirmation, if the registration was successful will be sent by the 4EU+ Office Heidelberg


Dodatkowy termin podpięć
26 stycznia 2021

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomira Żółtka w terminie od 1 do 21 lutego 2021 r. będzie możliwość dokonywania przez studentów w USOSweb podpięć przedmiotów, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.


Informacje o lektoratach języka angielskiego dla studentów zaocznych
20 stycznia 2021

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni
zostaną przepisani automatycznie, chyba że wydział zdecyduje inaczej.

Dotyczy to również sytuacji, w której student nie dysponuje już żetonami, 
co będzie łączyło się z koniecznością uiszczenia opłaty za kolejny semestr lektoratu!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim,
będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie: 1.02. – 18.02.2021 r.

 

Rejestracja na e-lektoraty odbędzie się w tym samym terminie.

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. W tym okresie będzie można dokonać korekty zajęć, wyrejestrować się lub zarejestrować na kolejny lektorat.

  1. Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php
  2. Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły: http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 11.01. – 26.02.2021 pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

  1. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
  2. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
  3. Studentom, którzy nie zapiszą się samodzielnie na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
  4. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Jeśli w USOS jest grupa, która ma odpowiedni poziom językowy i pasujące terminy, a są w niej jeszcze wolne miejsca, w celu dopisania się na listę student zaoczny powinien zwrócić się do Biura Pełnomocnika Rektora UW ds. organizacji nauczania języków obcych (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Ewaluacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/21
11 stycznia 2021

Zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, w bieżącym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych będą realizowane we wszystkich jednostkach naszego Uniwersytetu przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przekazała nam już szczegółowe informacje, które znajdują się poniżej.

Ankiety ewaluacyjne będą aktywne w okresie od 11.01. do 31.01.2021 r.

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

UWAGA: do wypełnienia ankiety w aplikacji mobilnej konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji!

W przypadku zajęć realizowanych w formie synchronicznej, prowadzący zajęcia będą Państwa prosić o wypełnienie ankiety podczas przedostatnich lub ostatnich zajęć (zajmuje to około 15 minut).

W przypadku zajęć prowadzonych w formie asynchronicznej lub zajęć, które już się zakończyły, prowadzący zajęcia będą przypominać Państwu o prośbie dot. wypełnienia ankiet m.in. poprzez wysłanie informacji przez USOS.