Program MOST – trwa rekrutacja!
18 kwietnia 2018

 

Ruszyła kolejna rekrutacja do Programu MOST.  Tym razem rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019 potrwa od 15 kwietnia do 15 maja.

Zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów i śledzenia profilu MOSTu na facebook’u. Regularnie pojawiają się tam przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Więcej informacji:
http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna
https://most.uka.uw.edu.pl/


Rekrutacja na specjalizacje na rok 2018/2019
17 kwietnia 2018

Wyniki rekrutacji po II serii zapisów

Wyniki zostaną opublikowane do dnia 24.05.2018 do godz.: 16:00 w postaci listy indeksów. Obecność na liście będzie oznaczała przyjęcie na specjalizację.

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI,

lista osób przyjętych na specjalizację.

 

 

Specjalizacja 301 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

373261
371240
372541
372601
371288
360361
371285
358273
373426
349205
371660
373330
372943
371693
371709
371715
358973
371900
371926

II seria:

371317
357773
371315
361084
373362
374366

 

Specjalizacja 302

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

371227
345385
346589
372556
371275
372371
371338
371376
371405
373319
371644
371668
380063
371720
371764
371792
371804
371923
341003
373289

II seria:

372253
371367
373362
371342
373324
371810

 

Specjalizacja 304

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

372447
372597
373423
371395
373427
397110
323662
371863
371897
370558

II seria:

373223
373131
396138
373289
366917
371799
371766

 

Specjalizacja 305
REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
I seria:

371203
371246
373013
347367
371923

II seria:

371720
371227
373131
396138
292766
373233
371863
371792

 

Specjalizacja 306

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

371766
383752

II seria:

373319
373413

 

Specjalizacja 307
I seria:

379976
371717

II seria:
wyniki będą opublikowane do 24.05 do godz.: 16:00

 

Specjalizacja 308

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA PO I SERII

I seria:

371266
373420
371210
371388
371655
371733
371788
373413
371888
372388
371347
360946
384385
371220
377505
371309
371799
277534
371825
331977
372372
380200
403676
364366

 

Specjalizacja 309

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 I seria:

371247
372920
360728
371657
371674
348177
371683
373428
359267
347312
373415

wyniki II serii:
373362
373419
371297
369108
317016
340876
367032
212105
371900

 

Specjalizacja 311

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

I seria:

334201
348289
371245
321022
373130
372215
370465
373291
363277
364023
358241
371695
373407
371823
380050
371850
373416
371882
371886
361136
371924

II seria:

371888 
366917
340876
359267
279565
359206

Terminy rejestracji

Decyzje kierowników specjalizacji i zakończenie naboru 23.05.2018 – 24.05.2018


II cykl warsztatów Akademia dyplomanta
16 kwietnia 2018
Przypominamy o warsztatach „Akademia dyplomanta”, do których zgłaszać się można do 18 kwietnia. Jest to cykl warsztatów realizowanych w ramach ogólnouniwersyteckiego projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”. 
 
Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy napisać na adres innohuman@uw.edu.pl do 18 kwietnia do 20:00.

Blok I. warsztatów tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów:
– analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
– samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
– własna firma – jak zacząć?
– komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy – zapewniamy drobny poczęstunek. Obecność jest obowiązkowa na wszystkich 4 spotkaniach cyklu warsztatowego.

Najbliższe warsztaty odbędą się w dniach: 
– 20 i 21 kwietnia 2018 r., godz. 10:00-15:00, 
s. 1.007, budynek Wydziału Neofilologii UW (ul. Dobra 55); 
– 18 maja 2018 r., godz. 9:00-14:00, s. 100, budynek Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24);
– 19 maja 2018 r., godz. 19:00-15:00, s. 100, budynek Samorządu Studentów UW (ul. Krakowskie Przedmieście 24).

Terminy kolejnych planowanych warsztatów znajdują się wg „Harmonogramie projektu”.

REKRUTACJA NA WARSZTATY
Zapraszamy studentów UW: 
– którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry;
– zainteresowanych rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;
– studiujących na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii.

Biorąc udział w warsztatach, korzystasz ze wsparcia w ramach projektu, co wiąże się z pewnymi formalnościami.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz pozostałymi dokumentami, które będą czekać w momencie przyjścia na warsztaty (wcześniej poprosimy o niezbędne dane do ich uzupełnienia). Dla ułatwienia przygotowaliśmy też informator dla studenta biorącego udział w projekcie oraz harmonogram działań w projekcie.

Więcej informacji na stronie projektu >>

 


Specjalizacja „Psychologia Zdrowia i Rehabilitacji” – spotkanie informacyjne
09 kwietnia 2018

Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji zaprasza na spotkanie informacyjne dla kandydatów na specjalizację „Psychologia zdrowia i rehabilitacji”, które odbędzie się 17.04.2018 w godz. 15.15-16.00 w sali 98

Z tej okazji pracownicy Katedry przygotowali film promujący wyżej wymienioną specjalizację. 

 
 

Wszelkie pytania dotyczące specjalizacji można kierować bezpośrednio do jej kierownika, czyli dr Joanny Kowalskiej (mailowo: jkowalska@psych.uw.edu.pl lub osobiście w godzinach dyżurów)

 


Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy 10.04.2018
05 kwietnia 2018

Już 10 kwietnia na Wydziale Psychologii odbędzie się spotkanie informacyjne projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarnego seminarium. Jego celem jest pogłębienie wiedzy na temat aplikacyjności prac dyplomowych oraz prezentacje potencjalnych tematów, na podstawie których mogą powstać prace dyplomowe. Seminarium jest dedykowane jego pracownikom naukowym oraz studentom.

Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się:

  • czym różni się aplikacyjna praca dyplomowa od innych prac dyplomowych?
  • jak nawiązać współpracę z partnerem?
  • jakie tematy są obecnie dostępne na danym wydziale?
  • jakie warunki formalne należy spełnić?
  • jakie są korzyści z realizacji aplikacyjnych prac dyplomowych?

Spotkanie odbędzie się w sali 1 w budynku Wydziału Psychologii przy ul. Stawki 5/7- zaczynamy o 10:15!

Animatorem współpracy z otoczeniem w tym projekcie jest dr Małgorzata Styśko-Kunkowska.

Więcej na stronie >>


Stosowana Psychologia Zwierząt na Dniu Otwartym UW!

Co roku dla zainteresowanych ofertą dydaktyczną naszego Uniwersytetu organizowany jest Dzień Otwarty UW. Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia w godz. 10:00 – 16:00 na Kampusie Głównym UW (Krakowskie Przedmieście 26/28).

Nas tam również nie zabraknie- zaprezentujemy Wydział Psychologii na stoisku oraz podczas spotkań dla kandydatów na studia. Będzie można porozmawiać z wykładowcami i studentami, poznać ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji, zebrać gadżety UW, czy też pospacerować po zabytkowym kampusie.

W tym roku poza ofertą studiów magisterskich zaprezentujemy nowy kierunek – Stosowaną Psychologię ZwierzątOprócz prezentacji kierunku przewidziany jest również krótki wykład prof. dr hab. Wojciecha Pisuli pt. „Czym jest jest współczesna psychologia zwierząt?“. Prezentacja oraz wykład odbędą się o godz. 13:00 w sali 215 budynku Starej Biblioteki (Kampus Główny UW). 

Spotkania dla kandydatów na studia magisterskie na Wydziale Psychologii UW zaplanowane są na godz. 11:00 oraz 14:00 w sali 111 budynku Starej Biblioteki UW. 

PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW NA STUDIA >>

 

Więcej o Stosowanej Psychologii Zwierząt >>
Więcej na temat Dnia Otwartego UW >>

Mapa Kampusu Głównego UW >>