Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
25 września 2018

Informujemy, że uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Psychologii UW odbędzie się 1 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Auli Wydziału Psychologii UW, ul. Stawki 5/7 w Warszawie.

Program uroczystości:

• Powitanie gości przez dziekan Wydziału Psychologii prof. dr hab. Dominikę Maison
• Przemówienie dziekana ds. studenckich dra hab. Andrzeja Rynkiewicza
• Przemówienie kierownika Warsaw International Studies in Psychology dra Woutera de Raad
• Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studenckiego Wydziału Psychologii
• Uroczyste ślubowanie
• Wręczenie upominków osobom z najlepszymi wynikami rekrutacji
• Wykład prof. dra hab. Wojciecha Pisuli pt. Animal psychology is a part of general psychology – as it has always been!


Zaliczanie Swobodnych Metod Diagnostycznych
24 września 2018

Od roku 2018/19 nie będzie już realizowany przedmiot „Swobodne Metody
Diagnostyczne”. Studenci, którzy muszą ten przedmiot zaliczyć powinni
zapisać się w semestrze zimowym na kurs obligatoryjny „Wywiad i rozmowa
psychologiczna”.


Kursy z koszyka „Metodologia, statystyka, psychometria”

W roku akademickim 2018/19 koszyk fakultatywny „Metodologia, statystyka,
psychometria” wyjątkowo można uzupełnić poprzez udział w dwóch kursach
specjalizacyjnych: 2500-PL-PS-SP307-04 (Skala Inteligencji Wechslera dla
dorosłych w praktyce diagnostycznej) i 2500-PL-PS-SP307-05
(Psychometryczne aspekty pomiaru inteligencji). Za kursy będą pobierane
żetony SPEC oraz kursy będą wliczane normalnie do puli zajęć
specjalizacyjnych.


Welcome Day – welcome meeting for all long term international students

Welcome Point is organizing a welcome meeting for all long term international students who will start their studies at University of Warsaw in academic year 2018/2019.

At the meeting students will learn the most important things about the University itself, basic rules and about possibilities that they will enjoy soon as members of the community. Moreover, all students will get a welcome pack and an invitation to more events that are planned in October. It will be also a great opportunity to meet other fellow students.

Meeting conducted in English will be held on 28 September at 10.00 am and the meeting conducted in Polish will be held on the very same day at 12.30, both in Auditorium Maximum (Adam Mickiewicz hall) at the Main Campus. Each meeting will last approximately two hours.

Participation in the meeting is free of charge upon registration through this online form (meeting in English): https://goo.gl/forms/bQ6BB8WpdqRj3CxO2 or this form (meeting in Polish): https://goo.gl/forms/WmTiaIuQDDQkWr3L2.

We kindly invite every new international student at the UW to sign up and come! The gate is open.

http://welcome.uw.edu.pl/welcome-day/


Nowy system obsługi płatności studenckich w USOS na UW
18 września 2018

Szanowni Studenci, już 19 września br. wdrażamy na UW nowy lepszy moduł obsługi płatności studenckich w USOS (USP-FK). Jest to konieczne z trzech powodów. Po pierwsze chcielibyśmy umożliwić bardziej przejrzysty sposób rozliczania Studentów. Po drugie dotychczasowe rozwiązanie nie jest już rozwijane i nie można do niego wprowadzić nowych funkcji i ulepszeń. Ostatnim powodem jest wdrożenie w wybranych Jednostkach rozliczeń Studentów cudzoziemców bezpośrednio w euro (dla tych, którzy mają podpisane z UW umowy na opłaty w tej walucie). Staramy się, żeby dla Studentów zmiana ta była jak najmniej zauważalna. Tak jak dotychczas wszelkie informacje dotyczące indywidualnych rozliczeń znajdą się w USOSweb w tym samym miejscu – zmieni się jedynie nazwa modułu na „Płatności FK”. Zawarte tam informacje będą miały zbliżoną formę, ale …

  • od 19 WRZEŚNIA 2018r. zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Od 19 września przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców. Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
  • Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb
    od dnia 19 września po godzinie 18:00.
  • W dniach 18-19 września proponujemy wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
  • System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.

Wierzymy, że prace nad wdrożeniem, które trwają już prawie dwa lata, będą miały efekt w postaci jeszcze lepszej obsługi płatności studenckich na UW.


Szkolenie dla studentów przyjętych w roku akademickim 2018/2019:

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta – szkolenie odbędzie się 27.09.2018 r.:

studenci stacjonarni godz. 14.00
studenci niestacjonarni godz. 16.00