Harmonogram sesji egzaminacyjnej semestru letniego 2017/2018
15 maja 2018

Sesja egzaminacyjna lato 2017/2018


Rejestracja na seminaria magisterskie i prace empiryczne w roku akademickim 2018/2019
14 maja 2018

W celu zapisania się go grupy, należy bezpośrednio skontaktować się z wybranym promotorem/tutorem.

Po uzyskaniu zgody na dopisanie, rejestracja pojawi się na koncie w USOSweb.

 

 

Lista promotorów prac magisterskich:

Babiuch-Hall Małgorzata
Bala Aleksandra
Baran Tomasz
Bargiel-Matusiewicz Kamilla
Bilewicz Michał
Bokus Barbara
Budziszewska Magdalena
Chruszczewski Michał
Chrząstowski Szymon
Cierpka Anna
Czarnota-Bojarska Joanna
Czerniawska Ewa
de Raad Wouter
Dragan Wojciech
Dragan Małgorzata
Fronczyk Krzysztof
Gambin Małgorzata
Gawron Natalia
Górecki Maciej
Haman Maciej
Haman Ewa
Hankała Andrzej
Hansen Karolina
Holas Paweł
Huflejt-Łukasik Mirosława
Imbir Kamil
Jankowski Konrad
Jochemczyk Łukasz
Karwowska Dorota
Katra Grażyna
Kmita Grażyna
Kobylińska Dorota
Krajewski Grzegorz
Ledzińska Maria
Łojek Emilia
Maison Dominika
Maliszewski Norbert
Maryniak Agnieszka
Niedźwiecka Alicja
Nowak Andrzej
Oniszczenko Włodzimierz
Osiński Jerzy
Pisula Ewa
Pluta Agnieszka
Radoszewska Joanna
Rączaszek-Leonardi Joanna
Rutkowska Dorota
Rynkiewicz Andrzej
Rzeszutek Marcin
Schier Katarzyna
Sobańska Marta
Stolarski Maciej
Styła Rafał
Styśko-Kunkowska Małgorzata
Suszek Hubert
Szuster-Kowalewicz Anna
Święcicka Małgorzata
Tarnowski Adam
Toeplitz Zuzanna
Tomalski Przemysław
Tomaszewski Piotr
Trzcińska Agata
Wąsowicz-Kiryło Grażyna
Winiewski Mikołaj
Wiśniewska-Dryll Elżbieta
Wojciechowski Jerzy
Zajenkowski Marcin
Zawadzki Bogdan

Lista tutorów prac empirycznych:

Babiuch-Hall Małgorzata
Bala Aleksandra
Baran Tomasz
Bargiel-Matusiewicz Kamilla
Barlińska Julia
Bartczak Marlena
Bilewicz Michał
Bokus Barbara
Bolewska Anna
Budziszewska Magdalena
Chojnicka Izabela
Chruszczewski Michał
Chrząstowski Szymon
Cierpka Anna
Czarnota-Bojarska Joanna
Czerniawska Ewa
de Raad Wouter
Dragan Wojciech
Dragan Małgorzata
Fronczyk Krzysztof
Gambin Małgorzata
Gawron Natalia
Gawrych Magdalena
Górecki Maciej
Haman Maciej
Haman Ewa
Hankała Andrzej
Hansen Karolina
Holas Paweł
Huflejt-Łukasik Mirosława
Imbir Kamil
Jankowski Konrad
Jochemczyk Łukasz
Karwowska Dorota
Katra Grażyna
Kawa Rafał
Kmita Grażyna
Kobylińska Dorota
Kowalska Joanna
Krajewski Grzegorz
Laskowska Agnieszka
Ledzińska Maria
Lubiewska Katarzyna
Łojek Emilia
Maison Dominika
Maliszewski Norbert
Maryniak Agnieszka
Modlińska Klaudia
Niedźwiecka Alicja
Nowak Andrzej
Okruszek Łukasz
Oniszczenko Włodzimierz
Osiński Jerzy
Paciorek Albertyna
Pisula Ewa
Pluta Agnieszka
Prusik Monika
Radoszewska Joanna
Rączaszek-Leonardi Joanna
Reinholz Anna
Rutkowska Dorota
Rynkiewicz Andrzej
Rzeszutek Marcin
Schier Katarzyna
Sekścińska Katarzyna
Sobańska Marta
Stefański Rafał
Stolarski Maciej
Styła Rafał
Styśko-Kunkowska Małgorzata
Suszek Hubert
Szuster-Kowalewicz Anna
Święcicka Małgorzata
Tarnowski Adam
Toeplitz Zuzanna
Tomalski Przemysław
Tomaszewski Piotr
Toruńczyk-Ruiz Sabina
Trzcińska Agata
Wąsowicz-Kiryło Grażyna
Winiewski Mikołaj
Wiśniewska-Dryll Elżbieta
Wojciechowski Jerzy
Wojnarowska Agnieszka
Zając Jan
Zajenkowski Marcin
Zawadzki Bogdan
Zinserling Irena


Wykład Lucyny Kicińskiej (FDDS) – Jak reagować na przemoc rówieśniczą?
10 maja 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniem przemocy rówieśniczej na wykład Pani Lucyny Kicińskiej – koordynatorki Programu pomocy telefonicznej: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100 w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pod tytułem: 

Jak reagować na przemoc rówieśniczą? 

Analiza zjawiska i model interwencji psychologicznej. 

 

Zamierzeniem spotkania jest przybliżenie zjawiska przemocy rówieśniczej z naciskiem na praktyczne aspekty interwencji terapeutycznej.  Zapoznamy się ze specyfiką tej formy przemocy oraz skutecznymi metodami oddziaływań na to trudne – zarówno dla ofiar, jak i świadków – doświadczenie.

Podczas swojego wystąpienia Pani Lucyna Kicińska podzieli  się informacjami z badań  oraz doświadczeniami z pracy w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonie dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100, których pracę koordynuje, omawiając następujące zagadnienia:

 • Co powinniśmy wiedzieć, żeby rozpoznać przemoc rówieśniczą ?
 • Bariery ujawnienia przemocy rówieśniczej przez dzieci ?
 • Trudności w interwencji leżące po stronie interwenta (psychologa/grona pedagogicznego szkoły)
 • 5-etapowy model interwencji psychologicznej w sytuacji przemocy
 • Najczęściej pojawiające się postawy rodziców utrudniające realizację planu pomocy dzieciom uwikłanym w przemoc
 • Prawne aspekty problemu przemocy rówieśniczej

 

Wykład odbędzie się 24 maja (czwartek) w godzinach 13.45 – 15.15, w sali 92.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, którymi dysponujemy w sali, prosimy o przesłanie informacji mailowej o Państwa planowanym uczestnictwie na adres:

agnieszka.sternak@psych.uw.edu.pl 

Postaramy się by wszyscy zainteresowani mogli wysłuchać wykładu.  

Jako zapowiedź i wprowadzenie w omawiane zagadnienie zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Procedurami interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci:

https://www.edukacja.fdds.pl/76946606-f263-4df0-b052-e4cfe8164229/Extras/procedury_interwencji_plakat31102016.pdf

 

Bios:

Lucyna Kicińska – absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące, rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 14 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, przeciwdziałania i interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, rozpoznawania i pomocy nastolatkom w kryzysie. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie odpowiada m.in. za działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100.


Oferta stażowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
25 kwietnia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą czterech ścieżek stażowych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę umożliwiających praktycznie wykorzystanie zdobywanej na studiach wiedzy i kompetencji psychologicznych.

Znajdziecie Państwo oferty wolontariatu dłuższego i krótszego, adresowanego do studentów młodszych lat (ścieżka animacyjna) oraz starszych – rok 3 wzwyż o różnych profilach zainteresowań (badawczych, wsparcia przy procedurach prawnych czy konsultacjach psychologicznych). 

W związku z nawiązaną oficjalną współpracą między Wydziałem Psychologii UW a FDDS  studenci psychologii będę szczególnie miło widziani na rekrutacji.

Możecie Państwo wybrać jedną lub kilka ścieżek a także zgłosić chęć wsparcia pracy innej placówki (http://fdds.pl/co-robimy/ ) lub gotowość do podjęcia stażu w innym terminie. W wypadku wyboru każdej z powyższych ścieżek zapewniony jest zestaw specjalistycznych szkoleń. 

W celu zgłoszenia się należy wypełnić załączony formularz i wysłać go wraz CV na adres wolontariat@fdds.pl do 13 maja. 

Koordynatorką współpracy między naszym Wydziałem a FDDS jest dr Julia Barlińska, do której można kierować pytania oraz informacje zwrotne dotyczące powyższej oferty stażowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>

 

OPISY ŚCIEŻEK:


Konkurs na najlepszy poster naukowy – dla studentów i doktoranów (Psychonalia 2018)
23 kwietnia 2018

 W imieniu Dziekan Wydziału Psychologii UW prof. dr hab. Dominiki Maison oraz Samorządu Studentów Wydziału Psychologii UW zapraszamy wszystkich studentów oraz doktorantów do udziału w tegorocznym konkursie na najlepszy poster (plakat) naukowy, który odbędzie się w ramach corocznego Święta Wydziału.

 

ZASADY OGÓLNE:

W konkursie mogą brać udział studenci i doktoranci Wydziału Psychologii UW, studenci Kognitywistyki II stopnia oraz studenci MISH i MISMAP (tylko studenci, dla których psychologia jest pierwszym kierunkiem).

Dziedzina zagadnienia, na podstawie którego mogą Państwo stworzyć swoje plakaty, jest dowolna; najważniejsze, aby związana była nadal z psychologią. Do konkursu mogą być zgłaszane postery dotyczące prac rocznych empirycznych, prac magisterskich oraz prac naukowych doktorantów autorstwa indywidualnego lub grupowego.

W przypadku pracy grupowej, każdy autor musi być studentem ww. kierunków lub doktorantem Wydziału Psychologii UW. W razie wygranej nagroda jest dzielona po równo między członków grupy.

Format wydruku postera jest dowolny (preferowanie B1 lub A0) i powinien być zgodny z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania posterów konferencyjnych.

Przykładowe szablony posterów naukowych oraz instrukcję jak je edytować znajdą Państwo na stronie:

http://psych.uw.edu.pl/dla-pracownikow/materialy-szablony-itp/

 

ZASADY OCENY I ETAPY KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów.

 I etap – do dnia 27 kwietnia 2018 r. na adres mailowy dean_stud@psych.uw.edu.pl należy wysłać abstrakt pracy, którego objętość nie przekracza 800 słów.

  • W tytule maila należy napisać „Konkurs na poster”.
  • W treści wiadomości powinien znaleźć się abstrakt pracy wraz z informacją o autorze/autorach i studiowanym kierunku lub statusie doktoranta Wydziału Psychologii UW.
  • Do następnego etapu zostanie zakwalifikowane 20 autorów najlepszych abstraktów, które oceniane będą pod względem dojrzałości i walorów merytorycznych pracy.

O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu autorzy zostaną powiadomieni mailowo do 30 kwietnia 2018 r.

II etap – osoby zakwalifikowane do drugiego etapu powinny złożyć wydrukowane postery w terminie do dnia 07 maja 2018 r. do godziny 12:00 do pokoju nr 90 na Wydziale Psychologii UW.

 • W dniu 8 maja 2018 r. w godzinach 14:00-15:00 komisja dokona oceny 20 prac, które zostaną zaprezentowane w ogrodzie Wydziału Psychologii UW.
 • Zaprezentowane w ogrodzie postery zostaną ocenione przez 4-osobową komisję, w skład której wchodzą:
 • Dr hab. Maciej Stolarski
 • Dr Magdalena Budziszewska
 • Mgr Oliwia Maciantowicz
 • Beata Malińska

 

NAGRODY:

Dla najlepszych posterów przewidziane są nagrody pieniężne przyznawane według poniższych kategorii:

 • Najlepszy studencki poster naukowy:

I miejsce – 600 pln

II miejsce – 450 pln

III miejsce – 250 pln

 • Najlepszy doktorancki poster naukowy – 600 pln.

Ogłoszenie wyników odbędzie 8 maja o godz. 15:30 na scenie w ogrodzie.

Regulamin konkursu do pobrania tutaj >>

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich prac, które uświetnią tegoroczne Święto Wydziału!


Specjalizacja „Psychometria” – spotkanie informacyjne
18 kwietnia 2018
W imieniu Zakładu Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat specjalizacji  „Psychometria”, które odbędzie się 24 kwietnia o godz. 13.45 w sali 8.
Opis specjalizacji >>