Zniżka czesnego na rok akademicki 2019/2020 – kierunek Psychologia
11 czerwca 2019

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

  1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.
  2. Złożyć podanie w USOSweb do Dziekana z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do Sekcji Studenckiej).

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 23 września 2019 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 21 października 2019 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 należy uiścić do dnia 30.09.2019 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Suma udzielonych zniżek nie może przekroczyć wysokości jednego pełnego czesnego na każdym roku studiów. Minimalnym wymaganiem jest otrzymanie średniej z ocen powyżej 4,5. Zniżek udziela Dziekan Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.


Godziny pracy Sekcji studenckiej w okresie letnim

17-30 Czerwca

Poniedziałek, Wtorek  godz. 11:00 – 14:00

Środa godz. 11:00 – 18:00 (od godz. 15.00 dyżur w pok.75)

Czwartek godz. 9.00-13.00

 

01-31 Lipca

Poniedziałek, Czwartek  godz. 11:00 – 14:00

Środa godz. 11:00 – 18:00 (od godz. 15.00 dyżur w pok.75)

 

01-31 Sierpnia

Środa godz. 11:00 – 18:00 (od godz. 15.00 dyżur w pok.75)

 

01-30 Września

Poniedziałek, Czwartek  godz. 11:00 – 14:00

Środa godz. 11:00 – 18:00 (od godz. 15.00 dyżur w pok.75)

Rok I, II, III pok. 76

Rok IV, V pok. 76  A

 

Dyżur Prodziekana ds. studenckich dra hab. Andrzeja Rynkiewicza

środy w godz. 14.00-16.30 (lipiec, wrzesień)

Na dyżur należy zapisać się telefonicznie lub w pok. 75


Specjalizacja Neuropsychologia kliniczna
26 kwietnia 2019

Zapraszamy na zebranie w sprawie specjalizacji Neuropsychologia kliniczna we wtorek 7 maja 2019 o godz 15.15 w sali 303


Nowe wyjazdowe zajęcia fakultatywne ,,Badania społeczne i marketingowe w praktyce”
25 kwietnia 2019

Jesteś studentem/studentką przynajmniej II roku psychologii na naszym wydziale? Interesujesz się badaniami społecznymi i marketingowymi? Chciał(a)byś sprawdzić jak w praktyce wygląda praca badacza?

Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy Cię na spotkanie informacyjne dotyczące nowych, wyjątkowych zajęć fakultatywnych ,,Badania społeczne i marketingowe w praktyce”, które odbędą się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN)!

Spotkanie odbędzie się 7 maja o godzinie 15:15 w sali nr 1. Dowiecie się na czym dokładnie będą polegały zajęcia i współpraca z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

O KURSIE:
Podczas tygodniowych zajęć, poznacie różne zastosowania metod jakościowych i ilościowych w badaniach marketingowych. Zostaniecie wprowadzeni w tematykę organizacji, realizacji, analizy i interpretacji rezultatów badań. Innymi słowy poznacie pełen proces realizacji badania społecznego w praktyce. Ponadto wyniki przeprowadzonych analiz posłużą kierownictwu TPN do wprowadzenia zmian na terenie parku!

Zajęcia poprowadzą prof. Dominika Maison, mgr Dominika Adamczyk i mgr Daria Affeltowicz. Kurs ,,Badania społeczne i marketingowe w praktyce” jest finansowany w ramach innowacji dydaktycznych.

Gdzie?
W Tatrzańskim Parku Narodowym. Studenci uczestniczący w zajęciach będą mieć zapewniony dojazd na miejsce zajęć (Dolina Kościeliska), nocleg oraz wyżywienie.

Dla kogo?
Dla studentów/studentek WPsych będących przynajmniej na II roku psychologii, zainteresowanych badaniami społecznymi. Za udział w zajęciach uczestnicy otrzymają 6 punktów ECTS.

Kiedy?
Część terenowa w Tatrzańskim Parku Narodowym odbędzie się w dniach 29.06-6.07. Dodatkowo zaplanowana jest praca wprowadzająca do badań społecznych i marketingowych, na którą składają się zajęcia zaplanowane 10 czerwca w godz. 14:00-18:00 oraz zadania do wykonania na platformie COME.

 

Wydarzenie na facebooku >>


Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z Psychologii Rozwoju Człowieka I
04 kwietnia 2019

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego z Psychologii Rozwoju Człowieka I 

Egzamin odbędzie się w dn. 10.04.2019 r. (środa) o godz. 17.45 w Auli.

Egzamin w tym terminie dozwolony jest dla studentów uprawnionych (np. zgłoszone zwolnienie lekarskie) oraz dla wszystkich chętnych studentów, którzy podchodzili do egzaminu w dn. 06.03.2019 r.

Studenci, którzy pisali egzamin w dn. 06.03.2019 r. mogą przystąpić do egzaminu, ale ocena (ta uzyskana w dn. 06.03.br)  będzie zastąpiona oceną z egzaminu, który odbędzie się 10.04.2019 r.

Zaistniała sytuacja nastąpiła w związku z problemami proceduralnymi.


Egzamin poprawkowy z BMZ I dla studentów uprawnionych
14 marca 2019

Egzamin poprawkowy z Biologicznych mechanizmów zachowania I  u dr M. Sobańskiej i dra hab. A. Rynkiewicza odbędzie się w dn. 27.03.2019 r. o godz. 19.30 w sali nr 408.

Egzamin w tym terminie dozwolony jest tylko dla studentów uprawnionych.