[COVID-19] Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów
23 kwietnia 2020

Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 22 kwietnia komunikat dotyczący wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę – form i sposobu składania oraz zasad ich przyznawania. Komunikat adresowany jest do studentów oraz doktorantów.

Więcej informacji >> 


[COVID-19] Komunikat dot. harmonogramu zaliczania prac empirycznych
08 kwietnia 2020

W związku z utrudnieniami spowodowanymi zagrożeniem epidemiologicznym przestaje obowiązywać dotychczasowy harmonogram zaliczania prac empirycznych. Nowy harmonogram realizacji prac należy ustalić indywidualnie z opiekunem, ale tak, żeby gotowa praca została złożona u opiekuna najpóźniej 1 września, a ocena z pracy mogła zostać wystawiona najpóźniej 13 września.


[COVID-19] Wywiad z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz.
02 kwietnia 2020

2 kwietnia na profilu UW na Facebooku prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. odpowiedziała na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów, opłat, akademików, pomocy materialnej, prowadzenia zajęć online i innych kwestii studenckich. Nagranie z transmisji dostępne jest pod linkiem >>

Rada Samorządu Studentów Wydziału Psychologii przygotowała streszczenie wywiadu, które można pobrać tu >>


[COVID-19] Kursy zawieszone w okresie od 23 marca do 14 kwietnia
22 marca 2020

Kursy zawieszone w okresie od 23 marca do 14 kwietnia:

Psychologia:
Terapia pedagogiczna 2500-PL-PS-SP305-16
Tutoring i staż 2500-PL-PS-SP309-12
Nowoczesne technologie w diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej na oddziale rehabilitacyjnym 2500-PL-PS-SP301-02
Trening psychoterapeutyczny 2500-PL-PS-SP308-05
Sztuka wystąpień publicznych 2500-PL-PS-SP311-18
Warsztaty umiejętności psychologicznych i trenerskich. Edukacja wobec kryzysu ekologicznego i klimatycznego 2500-PL-PS-FS8-07
Wprowadzenie do psychologii politycznej 2500-PL-PS-FO-13
Psychiatria 2500-PL-PS-SP308-10 (ćwiczenia w szpitalu)

Kognitywistyka
Modern topics in cognitive neuroscience 2500-EN-COG-OB1L-5

WISP
Assertiveness Training – not only saying „no”
Clinical Diagnosis in an In-Patient Setting
Development of the Empathic Brain

Powyższe zajęcia będziemy starali się zrealizować po ustąpieniu zagrożenia zakażeniami wirusowymi.
Pozostałe kursy powinny odbywać się z wykorzystaniem szerokiej oferty narzędzi on-line na zasadach ustalonych przez prowadzących.


[COVID-19] Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów i doktorantów
19 marca 2020
Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte informacje dotyczące stypendiów socjalnych, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów oraz stypendiów Erasmus.

Przedstawiamy wybrane informacje zawarte w komunikacie prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia. Pełna treść komunikatu znajduje się w załączonym pliku >>

 

Składanie wniosków

W stanie zagrożenia epidemicznego obsługa wniosków będzie prowadzona przez USOSweb i mailowo. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o stypendium socjalne na semestr letni, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub zapomogę rejestrują wnioski o stypendium w USOSweb, generują z USOSWeb PDF wniosku i wysyłają PDF na adres mailowy:

studenci:

doktoranci:

 

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony: w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy do 20 kwietnia stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca. Złożenie wniosku między 21 kwietnia a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Terminarze wnioskowania o ww. świadczenia zamieszczone są również w USOSweb w zakładce Wnioski.

 

Wypłaty stypendiów

Wypłaty wszystkich przyznanych studentom i doktorantom świadczeń odbywają się zgodnie z ustalonymi terminarzami.

Stypendia Erasmus

Stypendia Erasmus są wypłacane zgodnie z obowiązującymi zasadami i w ustalonych terminach. W przypadku powrotu do Polski należy o tym niezwłocznie e-mailowo poinformować Biuro Współpracy z Zagranicą.

 

Źródło >>


[COVID-19] Funkcjonowanie biblioteki
11 marca 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW dot.COVID-19 i decyzją Dziekana Wydziału Psychologii UW, Biblioteka Wydziału będzie zamknięta dla użytkowników od dn. 11.03. do dn. 14.04.2020.

W porozumieniu z BUW ulegają przesunięciu terminy :

 • ZWROTU książek – od 11.03 do 14.04 na termin do 18.04 2020
 • WYPOŻYCZENIA – wyłączona zostanie opcja zamawiania przez Katalog BUW do 14.04.202
 • REZERWACJA – pozostaje bez zmian.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia i zachęcamy do korzystania z bogatej oferty zbiorów elektronicznych BUW. Do korzystania ze zbiorów elektronicznych uprawnieni są wszyscy pracownicy, doktoranci, studenci UW posiadający ważne legitymacje z aktywowaną kartą biblioteczną (można ją przedłużyć dzwoniąc do Biblioteki tel. (22) 55 49 723) oraz indywidualnymi hasłami dostępu nadanymi przez BUW.

W przypadku zapomnienia hasła należy osobiście zalogować się w KATALOGU BUW i otworzyć zakładkę ”zapomniałeś hasła?”. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane na konto e-mailowe osoby zainteresowanej.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do baz znajdują się na stronie BUW.

Do dyspozycji czytelników znajdują się pełno tekstowe bazy czasopism psychologicznych oraz bogata oferta e-booków m.in. Kolekcja CUP-książki Cambridge University (ponad 1000 tytułów).

Krótki instruktaż:

 1. Wchodzimy na stronę BUW
 2. Otwieramy po prawej stronie „Zasoby online”
 3. Wybieramy e-książki
 4. Zaznaczamy CUP-książki Cambridge Press University
 5. Wybieramy wejście do bazy
 6. Przy „Subject” zaznaczamy Psychology
 7. Zaznaczony, wybrany tytuł podświetla się na niebiesko
 8. Zaczynamy korzystać

 

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie (22) 55 49 725 oraz mailowo bibl@psych.uw.edu.pl