Szkoła Letnia ICM UW – przedmiot ogólnouniwersytecki
11 maja 2022

Szanowni Państwo,

ICM UW organizuje Szkołę Letnią ICM skierowaną do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci po ukończeniu szkoły letniej uzyskują 5 punktów ECTS w kategorii przedmiot ogólnouniwersytecki.

Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej /Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work – szkoła letnia w języku angielskim

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w szkole letniej w języku angielskim „Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej /Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work”.

Termin: 27 czerwca – 8 lipca 2022

Forma zajęć: stacjonarna

Lokalizacja: Centrum Danych ICM, ul. Kupiecka 32, Warszawa

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Uczestnikiem/czką szkoły letniej może być tylko i wyłącznie student/ka Uniwersytetu Warszawskiego posiadający status studenta/ki przez cały okres trwania szkoły letniej.

Studenci po ukończeniu szkoły letniej uzyskują 5 punktów ECTS w kategorii przedmiot ogólnouniwersytecki. Rejestracja w USOS nastąpi po zakończeniu rekrutacji.

Rekrutacja

Start rekrutacji (I tura): 28 kwietnia 2022 r., godz. 16:00
Zakończenie rekrutacji: 18 maja 2022 r., godz. 23:59

https://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/studencka-szkola-letnia2022/


Studia doktoranckie w USA – spotkanie informacyjne 6.05 o 15:15
04 maja 2022

Droga Studentko, Drogi Studencie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się o studiach doktoranckich w USA oraz o tym, jak na nie aplikować, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w najbliższy piątek (6 maja) o 15:15 w sali 404.

Dzięki uprzejmości profesora oraz doktoranta z USA, których gościmy na Wydziale, podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o programach doktoranckich zarówno z perspektywy doktoranta, jak i z perspektywy osoby odpowiedzialnej za procedurę selekcji kandydatów.


Rekrutacja na Program MOST na rok akademicki 2022/2023
21 kwietnia 2022

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacja na Program MOST na rok akademicki 2022/2023. Rekrutacja do programu ruszyła 15 kwietnia i potrwa do 15 maja br.

Materiały i wskazówki znajdują się w poszczególnych zakładkach dostępnymi na stronie MOST: http://most.amu.edu.pl/

Zachęcamy również do odwiedzenia fanpage’a programu MOST na Facebook’u 


Zmiana terminu IV serii zapisów na przedmioty semestru letniego
27 stycznia 2022

Rozpoczęcie IV serii wszystkich rejestracji zostało przełożone na 4.02.2022.

Godziny rozpoczęcia serii zostają zachowane.


Komunikat: w sprawie zmiany zarządzenia nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19
30 listopada 2021

W zarządzeniu nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 (Monitor UW z 2021 r. poz. 172) wprowadza się m.in. następujące zmiany:

  • Adresem właściwym do przekazania przez pracowników, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz kursów, jak również mieszkańców domów studenta, informacji o fakcie stwierdzenia zakażenia jest InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.
  • Obsługą adresu mailowego InfoCovid19@adm.uw.edu.pl, gromadzeniem oraz przekazywaniem informacji w zakresie zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty uczelni zajmuje się Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.
  • Po otrzymaniu informacji o zakażeniu Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej przekazuje tę informację właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej lub kierownikowi jednostki dydaktycznej. Właściwy kierownik może przedsięwziąć środki zmierzające do minimalizacji ryzyka związanego z możliwością narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  • W przypadku zwrócenia się przez służby sanitarno-epidemiologiczne z zapytaniem o wskazanie osób z kontaktu, Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej, w celu przekazania takich informacji w sposób wskazany w zapytaniu, wspiera w ich przekazywaniu pracownika właściwej jednostki wyznaczonego do wykonywania tego zadania, o którym mowa w § 2 ust. 4.”.

Źródło: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6047/M.2021.282.Zarz.139.pdf


Komunikat: zmiana godzin pracy Sekcji Studenckiej
29 listopada 2021

Szanowni Państwo,

zmianie ulegają godziny otwarcia Sekcji studenckich. Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/

Zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego.