[COVID-19] Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego
02 czerwca 2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich MNiSW wydało następujący komunikat:

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Źródło >> 


[COVID-19] Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej
28 maja 2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Psychologii UW z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej.

Zarządzenie jest również dostępne w zakładce Dla studenta > Informator studencki > Ważne dokumenty.

Informator studencki


Komunikat dot. egzaminów certyfikacyjnych biegłości językowej w sesji letniej 2020
25 maja 2020

Publikujemy informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020 zgodnie z ostatnimi decyzjami Rady Koordynacyjnej ds Certyfikacji Biegłości Językowej.

Podstawowym źródłem informacji jest strona Rady Koordynacyjnej: certyfikacja.uw.edu.pl, na której ukazują się wszelkie aktualizacje i najnowsze informacje. Tam też znajduje się szczegółowy harmonogram egzaminów 
http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/  

[COVID-19] Komunikat dot. tymczasowego zawieszenia spłat czesnego
18 maja 2020

Studenci, którzy z powodu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o tymczasowe zawieszenie spłat czesnego na okres max. 2 miesięcy. W tym celu należy złożyć podanie w USOS z opisem sytuacji, która doprowadziła do trudności z terminową spłatą rat. Do podania należy załączyć dokument potwierdzający przedstawioną sytuację – np. kopię umowy z terminem jej zakończenia, informację z miejsca pracy o rozwiązaniu umowy itp. Dopuszczalne są dokumenty elektroniczne, w tym oficjalna korespondencja elektroniczna z adresu służbowego pracodawcy. Za okres zawieszenia spłaty rat nie będą naliczane karne odsetki. Powyższa możliwość nie dotyczy osób, u których zaległości powstały przed ogłoszeniem stanu epidemii, czyli przed 15 marca.

Jednocześnie pozostają do rozważenia standardowe opcje ulg finansowych opisanych w zarządzeniu nr 130 Rektora UW z 30 września 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat. Pomoc socjalna w postaci stypendiów i jednorazowych zapomóg świadczona jest na zasadach opisanych na naszej stronie http://psych.uw.edu.pl/2020/04/23/covid-19-komunikat-w-sprawie-swiadczen-dla-studentow-i-doktorantow/ 


Targi Specjalizacji Online 2020
01 maja 2020

W najbliższy poniedziałek i wtorek (4-5 maja) odbędą się Targi Specjalizacji Online, podczas których kierownicy zaprezentują poszczególne specjalizacje oraz odpowiedzą na pytania zainteresowanych. Wydarzenie jest dedykowane przede wszystkim studentom 2 i 3 roku, jednak chętni studenci z 1 roku również mogą dołączyć do spotkań.

Harmonogram:

poniedziałek 4.05    
Neuropsychologia kliniczna 11.00-12.00 https://meet.google.com/jee-vmje-nsi
Psychologia zdrowia i rehabilitacji 12.30-13.30 https://meet.google.com/jee-vmje-nsi
Psychologia wychowawcza 14.00-15.00 https://meet.google.com/jee-vmje-nsi
Psychologia organizacji i pracy 15.30-16.30 https://meet.google.com/jee-vmje-nsi
     
wtorek 5.05    
Psychoterapia 11.00-12.00 https://meet.google.com/aax-axmj-ece
Psychologia kliniczna dziecka i rodziny 12.30-13.30 meet.google.com/nyi-yswe-euc
Psychologia sądowa 15.00-16.00 https://meet.google.com/aax-axmj-ece
Psychologia biznesu 18.00-19.00 https://zoom.us/j/96282461241

 


Targi tutorów 2020
23 kwietnia 2020

W dniach 27 i 28 kwietnia 2020 r. odbędą się Targi Tutorów organizowane we współpracy z Radą Samorządu Studentów. W tym roku odbędą się one w formie online. Inicjatywa ta pozwala sprawnie nawiązać współpracę z opiekunem w ramach seminarium empirycznego lub magisterskiego. W dniach Targów otwarta będzie również możliwość zarejestrowania się w grupie seminaryjnej.

Pod linkiem znajdują się preferowane przez opiekunów obszary tematyczne seminarium oraz godziny dyżuru online – kliknij tu >>