Przewodnik dla nowych studentów 2020
15 września 2020

Specjalnie dla studentów pierwszego roku zebrano w jednym miejscu wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć? Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej i online.

 

Przewodnik dla nowych studentów 2020


Zniżka czesnego na rok akademicki 2020/21 ze względu wyniki w nauce
11 września 2020

Przypominamy o możliwości ubiegania się o zniżkę czesnego ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce.

Szczegóły w załącznikach.

Zniżka czesnego na rok 2020-2021 Psychologia

Zniżka czesnego na rok 2020 2021 SPZ


Zmiana trybu studiów na kierunku Psychologia

Przypominamy, że  studenci na kierunku Psychologia mogą zmienić formę studiów z niestacjonarnych na stacjonarne i odwrotnie.  Student występujący o zmianę formy studiów składa wniosek w Sekcji Studenckiej nie później, niż 15 września.

Uchwała Rady Dydaktycznej w sprawie kryteriów zmiany trybu studiów na kierunku Psychologia

 


Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021
21 sierpnia 2020

W semestrze zimowym 2020/21 większość zajęć będzie odbywała się zdalnie.

Wyjątkiem są zajęcia dla I roku Psychologii, niektóre zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne dla pozostałych roczników, zajęcia dla WISP (to jeszcze ustalamy), zajęcia dla SPZ (pozwala na to kompaktowa forma weekendowa) i niektóre zajęcia dla Cognitive Science. Staramy się zadbać o to, by w salach odbyło się możliwie dużo zajęć przy jednoczesnej dbałości o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego niektóre zajęcia zostaną przeniesione do większych sal, a inne zostaną zrealizowane w formie zblokowanej i przesunięte na weekendy, co powinno zmniejszyć konieczność przemieszczania się pomiędzy grupami i salami. Wykaz kursów, które zostaną zrealizowane w salach oraz kursów, które zostaną zblokowane i przesunięte na weekend znajdą Państwo w tabeli pod adresem LINK . Uwaga – wykaz ten będzie jeszcze modyfikowany, a ostateczna jego wersja widoczna będzie w czwartek 27 sierpnia o godzinie 15tej.

Odbyła się już 1sza tura zapisów, ale ze względu na zmiany w grafiku i formie realizacji zajęć przypominamy że w dowolnej turze rejestracji można zrezygnować z wcześniejszych zapisów i zapisać się na inny kurs. Pierwsza tura zapisów zostanie jeszcze raz uruchomiona od 28 sierpnia by można było dokonać korekt. W tej turze na zajęcia specjalizacyjne będą mogli zapisywać się tylko studenci zapisani na daną specjalizację, a otwarte zapisy na wolne miejsca będą dostępne od II tury. W większości grup fakultatywnych będą też dostępne po dwa dodatkowe miejsca. W przypadku zajęć realizowanych stacjonarnie limity będą zależne od pojemności sal które uwzględniają niezbędny reżim sanitarny. Ostateczne limity w grupach zajęć widoczne będą 28.08 rano.

 

Z uwagi na aktualizację systemów USOS, USOSweb w dniach 26-27.08 – powtórnie otwierana pierwsza seria zostaje przeniesiona na PIĄTEK 28.08.


Terminy rejestracji semestr zimowy 2020/2021 – aktualizacja
27 lipca 2020

Zaktualizowane terminy i zasady rejestracji na zajęcia semestru zimowego:

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

 

Pytania dot. zmian w rejestracjach

Czy gdyby zaszła konieczność powtarzania rejestracji na kilka przedmiotów, to uczestnicy zostaliby wyrejestrowani, czy może chętni mogliby dalej zostać na przedmiotach?

Rejestracje wykonane w I serii w czerwcu NIE ZOSTANĄ USUNIĘTE.
Powtórka I serii będzie możliwością modyfikacji planu  w sytuacji gdyby zmiany w terminach lub organizacji zajęć zmieniłaby decyzję odnośnie chęci uczestnictwa.

Czy przy powtarzaniu wszystkich rejestracji zostalibyśmy wyrejestrowani ze wszystkiego, jednak nie wiem czy to samo wydarzy się przy zmianie godzin kilku zajęć. 

Ilość zmian jest bez znaczenia, rejestracje nie będą usuwane.


Specjalizacja ogólna – w drugiej serii miały rejestrować się tylko osoby z ogólnej. Czy to aktualne? 

Tak. Jeżeli nie będzie konieczne wykonanie korekty I serii – nie zostanie ona powtórzona. Wtedy też kolejnym etapem będzie seria II w której dostęp do zapisów na zajęcia specjalizacji mają osoby które NIE SĄ zapisane na żadną specjalizację. W ten sposób jedyną zmianą organizacyjną jest wyłącznie termin serii.


Stypendia pomostowe na I rok studiów
21 lipca 2020

Zapraszamy studentów I roku do zapoznania się z ofertą stypendialną
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości „Stypendia Pomostowe”.

 

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2020/2021 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
  (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny
  (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);

a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

 • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  lub
 • jest/był uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
  lub
 • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
  lub
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

  * Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z  ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni:  Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło >>