Rejestracja na przedmioty semestru letniego
26 listopada 2020

Zaplanowana na 27.11.2020 seria „0” zapisów na bloki zajęć obligatoryjnych zostaje odwołana.
Terminy zapisów na zajęcia semestru letniego Psychologii widoczne w dokumencie http://psych.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2020/07/szczegolowa-organizacja-RA-2020_2021-3.pdf
zostają odwołane

Nowy harmonogram zapisów na przedmioty semestru letniego zostanie opublikowany najpóźniej do 3.12.2020.

27.11.2020 w USOS pojawią się rejestracje na:

przedmioty obligatoryjne
2500-PL-PS-2020L-OB

przedmioty specjalizacyjne
dla specjalizacji ogólnej 2500-PL-PS-2020L-SP

dla specjalizacji 301 – 2500-PL-PS-2020L-301
dla specjalizacji 302 – 2500-PL-PS-2020L-302
dla specjalizacji 303 – 2500-PL-PS-2020L-303
dla specjalizacji 304 – 2500-PL-PS-2020L-304
dla specjalizacji 305 – 2500-PL-PS-2020L-305
dla specjalizacji 306 – 2500-PL-PS-2020L-306
dla specjalizacji 308 – 2500-PL-PS-2020L-308
dla specjalizacji 309 – 2500-PL-PS-2020L-309
dla specjalizacji 311 – 2500-PL-PS-2020L-311

przedmioty fakultatywne
2500-PL-PS-2020L-F

W rejestracjach będzie widoczna seria testowa, dzięki niej możliwe będzie zweryfikowanie uprawnień.

Jeżeli na koncie nie pojawi się potrzebna rejestracja prosimy o wysłanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl – koniecznie z numerem indeksu.


Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego i zapomogi w roku akademickim 2020/2021
21 października 2020

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 318 z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych niemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej.

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 3 listopada 2020 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich do 3 listopada 2020 r.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r., w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2020/2021 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o zapomogę wraz z załącznikami może zostać złożony w formie papierowej do Komisji ds. Zapomóg dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego przy Zarządzie Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wniosek o zapomogę studenci mogą składać przez cały rok akademicki.

Źródło >>


Zajęcia dydaktyczne
14 października 2020

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, że zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 15.10.2020 r. zgodnie z kalendarzem akademickim

https://www.uw.edu.pl/kalendarz-akademicki/

 

Zajęcia prowadzone będą w formie zdalnej, zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Prodziekana ds.  studenckich na Wydziale Psychologii UW z dn. 09.10.2020 r. w sprawie wdrożenia zdalnego trybu realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych

http://psych.uw.edu.pl/2020/10/09/covid-19-komunikat-przejscie-na-zdalna-forme-nauczania-z-dniem-12-10-2020/

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach funkcjonowania Wydziału w okresie pandemii

http://psych.uw.edu.pl/aktualnosci-i-funkcjonowanie-wydzialu-w-okresie-pandemii/


Lektoraty wolne miejsca
05 października 2020

Szanowni Państwo,

 

są jeszcze wolne miejsca w grupach lektoratowych (język angielski) dedykowanych dla studentów Wydziału Psychologii.

1 Język angielski – poziom zaawansowany (C1) GRUPA nr 26

(CZWARTEK CO_TYDZIEN 08:30-10:00, WTOREK CO_TYDZIEN 10:15-11:45 )

2 Język angielski – poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy (B2)

 GRUPA nr 11

(ŚRODA CO_TYDZIEN 12:00-13:30 )

3 Język angielski – poziom ponad średnio zaawansowany (B2) GRUPA nr 56

(WTOREK CO_TYDZIEN 12:00-13:30, CZWARTEK CO_TYDZIEN 10:15-11:45 )

Na lektoraty studenci wszystkich wydziałów rejestrują się poprzez stronę https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Studentki i Studenci pierwszy raz uczestniczący w lektoratach (np. 1 roku) będą najpierw poproszeni o wykonanie testu poziomującego. Test ten ‘sugeruje’ studentom poziom. Student sam wybiera poziom i rodzaj zajęć poprzez samodzielną rejestrację w systemie USOS.

Proszę pamiętać, że termin rejestracji dobiega niedługo końca.

 

Mgr Małgorzata Rytelewska


Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze zimowym 2020/2021
25 września 2020

na prośbę Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UW przekazujemy informację dotyczącą zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w semestrze zimowym 2020/2021

Rejestracja na zajęcia rozpocznie się 24 września o godz. 21.00. Oferta zajęć oraz harmonogram rejestracji znajduje się na stronie SWFiS UW: http://wfisport.uw.edu.pl/24-wrzesnia-rejestracja-na-wf/.


Przewodnik dla nowych studentów 2020
15 września 2020

Specjalnie dla studentów pierwszego roku zebrano w jednym miejscu wszystkie ważne informacje o uczelni. Jak zapisać się na zajęcia? Kiedy można wyjechać na wymianę zagraniczną? Czym jest USOS, punkty ECTS, oguny i lektoraty? Na jakie wsparcie można liczyć? Przewodnik dostępny jest w wersji elektronicznej i online.

 

Przewodnik dla nowych studentów 2020