3 października na Uniwersytecie Warszawskim dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
26 września 2022
Zgodnie z decyzją prof. Alojzego Z. Nowaka, Rektora UW, 3 października jest na Uniwersytecie Warszawskim dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

3 października – dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

 


Zniżka czesnego na rok akademicki 2022/2023 ze względu na bardzo dobre wyniki w nauce
23 września 2022

KIERUNKI: PSYCHOLOGIA I STOSOWANA PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

Studenci starający się o uzyskanie zniżki czesnego powinni:

  1. Zapoznać się z uchwałą nr 11 Rady Dydaktycznej dla kierunków Psychologia i SPZ z dnia 15.06.2021 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w związku z wyróżniającymi się wynikami w nauce na kierunkach Psychologia w j. polskim i SPZ

http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/07/uchwalaRD2021_X_znizkiCzesnego.pdf

  1. „Podpiąć” przedmioty w USOSweb w danym roku akademickim oraz zgłosić program do rozliczenia.
  2. Złożyć podanie w USOSweb do Prodziekana ds. studenckich z prośbą o przyznanie zniżki czesnego (podpisane podanie należy dostarczyć do Sekcji Studenckiej).

 

NIEPRZEKRACZALNY termin składania dokumentów to 30 września 2022 r.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie podana do wiadomości nie później niż 24 października 2022 r.

Pierwszą ratę czesnego za semestr zimowy 2022/2023 należy uiścić do dnia 30.09.2022 r. Przyznana zniżka będzie odliczona w kolejnych ratach.

Zniżek udziela Prodziekan ds. studenckich Wydziału w porozumieniu z Samorządem Studenckim.


Szkolenie USOSweb
25 sierpnia 2022

Termin szkolenia w zakresie obsługi USOSweb.

30.08.2022

godz. 14:00 lub 16:00

PREZENTACJA

szkolenie USOSweb 2022


Rejestracja na studia niestacjonarne 2022/2023
18 lipca 2022

 

Do 20 lipca 2022 roku trwa rejestracja na jednolite magisterskie studia niestacjonarne na kierunku psychologia w roku akademickim 2022/2023.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem kierunku i wymaganiami rekrutacyjnymi na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji znajdą Państwo również na naszej stronie.

 


Zaliczenie przedmiotu bhp poza wyznaczonymi terminami
06 lipca 2022

Szanowni Państwo,

w sprawie możliwości zaliczenia przedmiotu „Szkolenie w zakresie bhp” poza wyznaczonymi terminami (Pismo z dnia 30.09.2021 r. BOK- 441-72/2021),  prosimy o kontaktowanie się do koordynatorów przedmiotu, Pani Doroty Olejarki i Niny Zielińskiej, celem udostępnienia na platformie COME UW testu w trybie indywidualnym, tzn. poza terminem.

Przypominamy, iż obecnie wyznaczone terminy zaliczenia przedmiotu obejmują daty: 21 marca- 10 lipca 2022 r. oraz 29 sierpnia- 11 września 2022 r.

Kontakt e-mail:

Dorota Olejarka: bhp-pomoc@uw.edu.pl

Nina Zielińska: nzielinska@adm.uw.edu.pl


Szkoła Letnia ICM UW – przedmiot ogólnouniwersytecki
11 maja 2022

Szanowni Państwo,

ICM UW organizuje Szkołę Letnią ICM skierowaną do studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci po ukończeniu szkoły letniej uzyskują 5 punktów ECTS w kategorii przedmiot ogólnouniwersytecki.

Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej /Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work – szkoła letnia w języku angielskim

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w szkole letniej w języku angielskim „Zaawansowane narzędzia IT oraz sposoby komunikacji w pracy (nie tylko) naukowej /Advanced IT tools and communication methods in (not only) scientific work”.

Termin: 27 czerwca – 8 lipca 2022

Forma zajęć: stacjonarna

Lokalizacja: Centrum Danych ICM, ul. Kupiecka 32, Warszawa

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Uczestnikiem/czką szkoły letniej może być tylko i wyłącznie student/ka Uniwersytetu Warszawskiego posiadający status studenta/ki przez cały okres trwania szkoły letniej.

Studenci po ukończeniu szkoły letniej uzyskują 5 punktów ECTS w kategorii przedmiot ogólnouniwersytecki. Rejestracja w USOS nastąpi po zakończeniu rekrutacji.

Rekrutacja

Start rekrutacji (I tura): 28 kwietnia 2022 r., godz. 16:00
Zakończenie rekrutacji: 18 maja 2022 r., godz. 23:59

https://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/studencka-szkola-letnia2022/