Rejestracja na lektoraty semestr letni 2022/23
26 stycznia 2023

Studenci uczestniczący w lektoratach w semestrze zimowym na semestr letni powinni zarejestrować się samodzielnie, chyba że wydział zwróci się do Szkoły Języków Obcych UW z prośbą o ich automatyczne przerejestrowanie. Jeśli student nie dysponuje już żetonami, powinien uiścić opłatę za kolejny semestr lektoratu.

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania

na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (tylko z semestru letniego!) w terminie:

27.01-30.01.2023  

oraz przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami

oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach:
02.02-20.02.2023
24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

 Rejestracja zawsze rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

  1.  Wszyscy nowi studenci muszą się zarejestrować SAMODZIELNIE na lektoraty poprzez system USOS – rejestracja żetonowa:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php

  1.  Studenci proszeni się o DOKŁADNE zapoznanie się z instrukcjami zapisów na lektoraty, znajdującymi się na stronach rejestracji; instrukcja na stronie Szkoły:

http://szjo.uw.edu.pl/132-2/

Dane w systemie rejestracji są odświeżane cyklicznie i w związku z tym należy się liczyć z opóźnionym przepływem informacji, np. wyników testów poziomujących.

Studenci, którzy nie wykonywali jeszcze testu poziomującego, a będą się rejestrowali na lektoraty w semestrze letnim po raz pierwszy, powinni podejść do testu poziomującego, który jest dostępny w dniach 9.01-27.02.2023

pod adresem: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=28

Test wystarczy wykonać jeden raz w toku studiów, natomiast niewykonanie go uniemożliwia rejestrację na lektorat.

Migracja wyniku testu poziomującego trwa do 2 dni – dopiero po tym terminie będzie możliwa rejestracja na lektorat.

  1. Wyniki testów poziomujących mają na celu pomoc w wyborze lektoratu. To jednak sam student decyduje o ostatecznym wyborze poziomu. Wyniki testu poziomującego nie są wiążące. Rejestracja obejmuje zrobienie testu poziomującego, ale wynik testu nie ogranicza możliwości zapisania się na wybrany lektorat. Student może się zapisać do wybranej grupy, nawet jeśli ma ona inny poziom, niż wynik uzyskany w teście poziomującym.
  2. Oznaczenia poziomów grup dotyczą poziomu docelowego, czyli osiąganego po zakończeniu kursu.
  3. Studentom, którzy nie będą zapisani na lektorat w USOS, lektorzy nie będą mogli wystawić oceny z zaliczenia. Wynika to z braku nazwiska niezarejestrowanego studenta w protokole w USOS.
  4. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania nie tylko z grup dla nich dedykowanych, ale również z innych „żetonowych” lektoratów na UW, jeśli są w stanie uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w tygodniu, a nie w weekendy. Studenci studiów zaocznych mogą w pełni korzystać z pełnej oferty lektoratów, mają do dyspozycji, tak jak każdy student UW, 240 żetonów lektoratowych.
  5. W przypadku e-lektoratów student może uczestniczyć w kursie na każdym poziomie tylko raz!
  6. W przypadku problemów z rejestracją studenci mogą skorzystać z pomocy Sekretariatu ds. studenckich Szkoły Języków Obcych UW (student.szjo@uw.edu.pl) lub Biura Innowacji Dydaktycznych UW (http://www.jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=61).

Zmiany godzin pracy sekcji studenckiej w okresie świątecznym
20 grudnia 2022

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniach 23.12.2022 – 26.12.2022 oraz 06.01.2023 sekcja studencka będzie nieczynna.

 

Odwołane zostają dyżury (15.00-18.00) w dniach 28.12.2022 oraz 04.01.2023.

 


Obowiązkowe szkolenie BHP
13 grudnia 2022

W roku akademickim 2022/2023 szkolenie na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus“ prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (dalej jako: szkolenie BHP) dostępne będzie dla studentów w następujących terminach:

  • w semestrze zimowym: od 7 grudnia 2022 r. do 5 marca 2023 r.;
  • w semestrze letnim: od 20 marca 2023 r. do 10 września 2023 r.

Szkolenie BHP jest prowadzone przez lnspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej Uniwersytetu Warszawskiego w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zasady realizacji dotyczące realizacji bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Warszawskimdostępne tutaj


I konkurs w ramach Programu IDUB na dofinansowanie mobilności studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego
10 listopada 2022

Szanowni Państwo,

zachęcamy do wzięcia udziału w I konkursie na dofinansowanie mobilności studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego, który realizowany jest w trwającym roku akademickim, a w którym wnioski składać można do dnia 15 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z zasadami znajdują się na tej stronie.


mLegitymacja – planowana przerwa serwisowa
07 października 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją Zespołu aplikacji mObywatel Centralnego Ośrodka Informatyki od 7 do 8 października 2022 r. w godzinach 20:00-02:00 mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu systemu mObywatel, w tym problemy z przekazywaniem danych oraz pobieraniem dokumentów takich jak mLegitymacja.

Jednocześnie informujemy, że przerwa nie ma wpływu na funkcjonalność okazywania dokumentów oraz weryfikację offline.


Stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia
05 października 2022
Drodzy Państwo,
Prosimy o zapoznanie się informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na temat możliwości składania wniosków o stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia do dnia 12.10.2022 r.
Na stronie BPM można znaleźć informacje dot. całej procedury.