Poszukiwani studenci do prowadzenia badania
22 lutego 2018

Szanowni Państwo,
poszukuję osoby (osób), które podjęłyby się przeprowadzenia badań kwestionariuszowych grupy 150
– 200 osób w wieku od 18 do 30 lat z populacji ogólnej (mogą być studenci), kobiet i mężczyzn w
proporcji 1:1. Komplet kwestionariuszy dla jednej osoby, to 3 arkusze formatu A3, łącznie 230 pozycji
testowych plus krótka ankieta demograficzna. Szacowany czas badania jednej osoby wynosi około 45
– 50 minut. Termin wykonania całej pracy: 15 czerwiec 2018 (niestety jest on nieprzekraczalny).
Wynagrodzenie na umowę zlecenie wynosi 2000zł lub 3000 zł (dwa lub trzy tysiące złotych) zależnie
od wielkości próby (150 albo 200 osób). Osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy
(wlodek@psych.uw.edu.pl) w celu omówienia szczegółów.
Z wyrazami szacunku,
Włodzimierz Oniszczenko


Swobodne metody diagnostyczne w semestrze letnim
20 lutego 2018

W semestrze letnim 2017/2018 będzie otwarta jedna grupa Swobodne metody diagnostyczne, we wtorek o godz. 17:45-19:15.

Zapisy drogą mailową na adres edryll@psych.uw.edu.pl lub na zajęciach.


Rejestracja uzupełniająca
19 lutego 2018

Od semestru letniego 2017/2018 w miejsce Dzikiej Karty obowiązuje nowa procedura rejestracji uzupełniającej. W celu dopisania do grupy należy uzyskać zgodę prowadzącego, następnie wysłać wiadomość na adres: rejestracje@psych.uw.edu.pl lub dd@psych.uw.edu.pl, koniecznie z poczty studenckiej, kodem zajęć, numerem grupy i numerem indeksu.

Rejestracja uzupełniająca będzie otwarta do 11.03.2018.”

Kody zajęć i numery dostępnych grup:

 

KOD ZAJĘĆ TYTUŁ TYP ZAJĘĆ NUMERY GRUP
2500-K308N32 Psychiatria – wykład Wykład 1    
2500-K309N19 Trening asertywności Seminarium 1    
2500-K309N32 Projektowanie warsztatów komunikacji interpersonalnej Ćwiczenia 1 2  
2500-K309N33 Prowadzenie treningów, warsztatów i szkoleń Seminarium 1    
2500-K309N3 Trening interpersonalny – ćwiczenia i techniki Seminarium 1    
2500-K309N3a Trening Interpersonalny Ćwiczenia 1    
2500-K309N51 Tutoring i staż Ćwiczenia 1 1  
2500-K311N11 Metody statystyczne w badaniach marketingowych Ćwiczenia 1 2  
2500-K311N12 Techniki projekcyjne w badaniach marketingowych Ćwiczenia 2    
2500-K311N16 Sztuka wystąpień publicznych Ćwiczenia 1    
2500-PL-F4-11 Globalizacja – szanse czy zagrożenia dla rozwoju Wykład 1 1  
2500-PL-PS-FO1-03 Trudności psychiczne doświadczane przez osoby w wieku dorastania Seminarium 1    
2500-PL-PS-FO1-04 Otyłość i zaburzenia jedzenia w psychologii klinicznej Wykład 1 2  
2500-PL-PS-FO1-05 Rzadkie zaburzenia rozwojowe Seminarium 1    
2500-PL-PS-FO1-06 Psychopatologia okresu rozwojowego Seminarium 1    
2500-PL-PS-FO1 Wprowadzenie do psychologii rozwojowej Seminarium 1 2  
2500-PL-PS-FO2-03 Psycholingwistyka Wykład 1 2  
2500-PL-PS-FO2-08 Zniekształcenia, iluzje i niezwykłe zjawiska pamięciowe Seminarium 1    
2500-PL-PS-FO2 Genetyka zachowania dla początkujących Wykład 1    
2500-PL-PS-FO3-01 Podstawy etologii w praktyce Ćwiczenia 3 4  
2500-PL-PS-FO3-05 Neuropsychologia kliniczna dla początkujących Seminarium 1 2  
2500-PL-PS-FO4-03 Psychologia twórczości Wykład 1    
2500-PL-PS-FO4-05 Nieświadome emocje – korzyści czy przeszkoda Seminarium 1    
2500-PL-PS-FO5 Sąsiedztwo, segregacja i różnorodność społeczna Seminarium 1    
2500-PL-PS-FO8-01 Substancje psychoaktywne Seminarium 1 2  
2500-PL-PS-FS1-03 Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień Seminarium 1 2  
2500-PL-PS-FS1-05 Rozmowa psychologiczna cz. I Seminarium 1    
2500-PL-PS-FS1-06 Rozmowa psychologiczna cz.II Seminarium 1    
2500-PL-PS-FS1-07 Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-FS1-08 Psychologia zachowań przestępczych Seminarium 1    
2500-PL-PS-FS1-09 Metody diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-FS3 Zastosowanie elementów psychologii społecznej i środowiskowej w kryminologii. Seminarium 1    
2500-PL-PS-FS5-01 Diagnoza poziomu rozwoju dziecka za pomocą Dziecięcej Skali rozwojowej Ćwiczenia 1 2  
2500-PL-PS-SP301-10 Neuropsychologia poznawcza Wykład 1    
2500-PL-PS-SP301-11 Kierunki i metody rehabilitacji neuropsychologicznej, cz. II Seminarium 1    
2500-PL-PS-SP301-14 Testowe metody oceny neuropsychologicznej Ćwiczenia 1 2 3
2500-PL-PS-SP302-11 Problemy kliniczne i pomoc psychologiczna dla dziecka w wieku szkolnym i jego rodziny Seminarium 1    
2500-PL-PS-SP302-14 Podstawowe umiejętności terapeutyczne z wykorzystaniem zabawy Seminarium 1    
2500-PL-PS-SP302-15 Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. II. – perspektywa neuropoznawcza Wykład 1    
2500-PL-PS-SP302-17 Psychoterapia dzieci i młodzieży – podstawowe zjawiska Seminarium 1    
2500-PL-PS-SP305-04 Podstawy poradnictwa wychowawczego II Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP305-05 Praca psychologa z nauczycielami Seminarium 1    
2500-PL-PS-SP305-09 Rozwiązywanie konfliktów w szkole Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP305-12 Psychoprofilaktyka zachowań problemowych młodzieży Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP305-14 Doradztwo zawodowe dla młodzieży Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP305-15 Diagnoza trudności szkolnych i terapia pedagogiczna Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP305-16 Terapia pedagogiczna Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP306-01 Wczesna interwencja wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju – trening umiejętności terapeutycznych – warsztaty Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP307-06 Teorie psychometryczne (KTT, TG i IRT) Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP307-08 Item Response Theory Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP307-13 Diagnoza nastroju i emocji Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP308-01 Zjawiska i techniki w psychoterapii Wykład 1    
2500-PL-PS-SP308-02 Psychoterapia grupowa Wykład 1    
2500-PL-PS-SP308-03 Psychoterapia rodzinna Wykład      
2500-PL-PS-SP308-04 Psychoterapia rodzin i par Wykład 1    
2500-PL-PS-SP309-14 Niektóre uwarunkowania skuteczności kontroli emocji Seminarium 1    
2500-PL-PS-SP309-17 Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą Ćwiczenia 1    
2500-PL-PS-SP311-05 Dylematy etyczne w biznesie: od kompetencji indywidualnych do kultury korporacyjnej Seminarium      
2500-PL-SP-06-06 Podstawy komunikowania się w języku migowym Ćwiczenia 1 2  
2500-PLF1013 Adolescencja jako przejście od dzieciństwa do dorosłości Wykład 1    
2500-SP-304-23 Mediacje w sprawach karnych Seminarium 1    
2500-SP303-05 Metody pracy psychologicznej z osobą bezrobotną poszukującą nowego zatrudnienia Seminarium 1    
2500-SP303-16 Motywacja i motywowanie pracowników Wykład 1    
2500-SP303-17 Rekrutacja i selekcja Wykład 1    
2500-SP303-19 Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów w organizacjach Wykład 1    
2500-SP303-24 Zastosowanie standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników Ćwiczenia 1    
2500-SP303-41 Badania psychologiczne w zawodach trudnych i niebezpiecznych Wykład 1    
2500-SP303-44 Kierowanie i przywództwo Seminarium 1    
2500-SP303-45 Zespoły i praca zespołowa Seminarium 1    
2500-SP304-01 Psychologia w resocjalizacji nieletnich Seminarium 1    
2500-SP304-02 Psychologia w resocjalizacji nieletnich Ćwiczenia 1    
2500-SP304-06 Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych (dla studiów dziennych i wieczorowych) Warsztaty 1    
2500-SP306-22 Podstawy języka migowego w pracy zawodowej psychologa. Część 2 Ćwiczenia 1    
2500-SP308-01 Trening psychoterapeutyczny Ćwiczenia 1 3  
2500-SP308-04 Umiejętności psychoterapeutyczne Ćwiczenia 1 2 3
2500-SP308-09 Problemy etyczne w psychoterapii Seminarium 1 2  
2500-SP308-12 Seksuologia – wykład Wykład 1    
2500-SP309-01 Wspieranie rozwoju osobowości Wykład 1    
2500-SP310-06 Genogram we własnej psychoterapii treningowej Ćwiczenia 1    
2500-SP310-13 Terapia narracyjna z rodziną i parą Seminarium 1    
2500-SP311-04 Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu CSR. Konteksty, praktyka, trendy w Polsce i na świecie Seminarium 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rejestracja na przedmioty WISP dla studentów Wydziału Psychologii
13 lutego 2018

AKTUALIZACJA 16.02.2018:

W związku z problemami technicznymi w rejestracji nie pojawiły się 3 z 4 przedmiotów. 
Rejestracja w godzinach 16:00-21:00 nie będzie dostępna. O godz. 21:00, po odblokowaniu, widoczne będą wszystkie przedmioty. 

W grupach Psychodynamic Psychotherapy i Systemic Family Therapy, dostanie przeprowadzona selekcja wg. kryteriów: rok studiów, obecność na specjalizacji 301/308, data rejestracji.

 

Dodatkowa rejestracja na udostępnione przedmioty rozpocznie się 15.02.2018 o 21:00,  będzie owarta do 18.02.2018.

Zapisy na przedmioty będą dostępne przez rejestrację żetonową, kod rejestracji: 2500-PSYCH-WISP17L

 

PRZEDMIOTY:

Developmental Neuropsychology – 2 miejsca
Quantitative Methods in Marketing Research – 2 miejsca
Psychodynamic Psychotherapy – 4 miejsca, kurs dostępny dla studentów specjalizacji 301 i 308 (zostanie przeprowadzona selekcja)
Systemic Family Therapy – 4 miejsca, kurs dostępny dla studentów specjalizacji 301 i 308 (zostanie przeprowadzona selekcja)

Przedmioty są wycenione w żetonach PS-FAK


Grupa Swobodne metody diagnostyczne w semestrze letnim
08 lutego 2018

W semestrze letnim 2017/2018 została utworzona jedna grupa przedmiotu Swobodne metody diagnostyczne.

Zajęcia będą odbywały się we wtorki w godzinach 17:45-19:15. Zapisy poprzez zgłoszenia na adres e-mail: edryll@psych.uw.edu.pl


Zmiany godzin pracy biblioteki – 10-17 lutego 2018

Informujemy o zmianie godzin pracy biblioteki w okresie ferii zimowych (dni wolne od zajęć).

  • W dniach 12.02-16.02. 2018 będzie otwarta w godz.- 9.00-16.00.
  • W soboty 10.02. oraz 17.02.2018 będzie nieczynna.