Rejestracja na Seminaria magisterskie i Prace roczne empiryczne 2021/2022
09 kwietnia 2021

Rekrutacja na Seminaria magisterskie i Prace roczne empiryczne trwa do 30.09.2021

 

Lista Promotorów i grup  Seminarium magisterskiego 2500-SEM-MGR

Lista Tutorów i grup Pracy rocznej empirycznej 2500-SRE
(jeżeli grupa ma 3 zapisane osoby, oznacza to zakończenie naboru do danej grupy)

Rejestrację studentów do grupy zgłaszają Prowadzący.
Braki w rejestracjach należy zgłaszać na: USOSWEB (at) psych.uw.edu.pl


Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki
30 marca 2021

Główny Urząd Statystyczny już po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2019/2020, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy za pośrednictwem aplikacji do zgłoszeń dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl do 31 marca 2021 r. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

 

Najlepsze prace magisterskie otrzymują:

I miejsce – nagroda 5.000 zł

II miejsce- nagroda 3.000 zł

III miejsce- nagroda 2.000 zł

 

Najlepsze prace doktorskie otrzymują:

I miejsce – nagroda 10.000 zł

II miejsce- nagroda 7.000 zł

III miejsce- nagroda 5.000 zł

 


List Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dotyczący możliwości ubiegania się o stypendium socjalne
24 marca 2021

Publikujemy list Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dotyczący możliwości ubiegania się o stypendium socjalne.

Zachęcamy wszystkie studentki i studentów do zapoznania się z jego treścią.

Pobierz list >> 


Konsultacje ze statystyki i psychometrii dla studentów UW
04 marca 2021

Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej przypomina studentom UW o możliwości korzystania z konsultacji z zakresu statystyki, psychometrii, diagnozy psychologicznej i standardowych technik psychologicznych prowadzonych przez pracowników katedry. W ramach konsultacji możliwe jest uzyskanie informacji w następujących tematach:

– dobór narzędzi (testów, kwestionariuszy) do badań, np. do pracy magisterskiej, zajęć, projektów,

– pomoc w doborze metod obliczeniowych z zakresu psychometrii i statystyki

– pomoc w interpretacji wyników, przeprowadzonym badaniu, czy diagnozie.

 

Prosimy o zapisy na konkretną godzinę i dzień poprzez email na adres ltd@psych.uw.edu.pl oraz ogólne określenie tematu konsultacji.

Dostępność pracowników Katedra Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej udzielających konsultacji:

  • poniedziałek 11.00-13.00
  • wtorek 14.00-16.00
  • środa 9.30-16.00
  • czwartek 13.30-16.00
  • piątek 11.00-13.00

 

 


Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Mediolańskiego dla studentów w ramach Sojuszu 4EU+
02 marca 2021
Uniwersytet Mediolański udostępnił ofertę dydaktyczną dla studentów uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+. Wszystkie informacje dotyczące oferty zajęć (link do katalogu) oraz rekrutacji (terminy, przewodnik po rekrutacji oraz link do formularza online) mogą Państwo znaleźć na tej ulotce: https://4euplus.eu/4EU-208-version1-um_4eu_online_course_offer_mbw.pdf 
 
Uniwersytet Mediolański przygotował ofertę składającą się z 69 kursów, skierowanych przede wszystkim do studentów studiów magisterskich (wśród oferowanych przedmiotów znajduje się kilka kursów skierowanych do studentów studiów licencjackich). 
 
Ważna informacja: zajęcia rozpoczynają się w różnych terminach i zgodnie z tym przygotowane zostały również różne terminy rekrutacji. 
Wszelkie pytania dotyczące oferty oraz rekrutacji można kierować na adres mailowy 4euplusmobility@unimi.it 

Dla studentów: nabór na Ambasadora Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2021/2022
22 lutego 2021

W poniedziałek 15.02. ruszył nabór do programu Ambasadorzy Kariery UE. Zgłoszenia do programu (w postaci CV w wersji polskiej i angielskiej oraz listu motywacyjnego) przyjmujemy do 19 marca 2021 roku. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Biuro Karier UW na rozmowy rekrutacyjne online. Finalnie zostanie wybrany jeden Ambasador Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022.

Ambasadorzy Kariery UE to program, w ramach którego studenci uczelni partnerskich wybrani na ambasadorów zapoznają się i promują możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Celem programu jest podniesienie świadomości o możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

Bycie Ambasadorem Kariery UE daje możliwość poznania specyfiki instytucji UE i współpracy z nimi, nawiązania kontaktów z Ambasadorami z innych uczelni w kraju i za granicą, zdobycia cennego doświadczenia w organizacji wydarzeń, marketingu i promocji. To również idealna okazja do nawiązania i rozwijania współpracy z samorządami studenckimi na naszej uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UW. 

Realizacja programu odbywa się we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO). Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego za koordynację programu odpowiedzialne jest Biuro Karier UW. Do 12 kwietnia 2021 roku zostanie wybrany z ramienia uczelni jeden Ambasador, który zostanie wskazany KPRM. Spośród wszystkich wybranych przez polskie uczelnie ambasadorów, w zależności od sytuacji epidemicznej, dwóch z nich zostanie wysłanych na szkolenie w Brukseli, pozostali odbędą szkolenia w Warszawie. 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziecie Państwo:

Kontakt w sprawie pytań:

Karolina Oleszkin

Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 32, klatka E
00-927 Warszawa
tel. +48 22 55 20 763

email: biurokarier@adm.uw.edu.pl

Strona Biura: www.biurokarier.uw.edu.pl 

Serwis z ofertami: www.biurokarier.edu.pl