Oferta pracy: asystent ds. obsługi projektów EIT Food School Network

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na
stanowisko:
Asystent ds. obsługi projektów EIT Food School Network
(samodzielny referent)
WPs/ 162 /2020/AK

 

Opis stanowiska:
• Wsparcie procesu tworzenia scenariuszy mindful eating
• Wsparcie organizacyjne i realizacja badań nad efektywnością scenariuszy mindful eating.
• Wsparcie w rekrutacji uczestników badania i dystrybucja materiałów edukacyjnych.
• Realizacja analiz statystycznych.
• Wsparcie w opracowywaniu raportów statystycznych z przeprowadzonych analiz.
• Wsparcie w opracowaniu publikacji z badań.
• Wsparcie obsługi administracyjnej i finansowej projektu.
• Wsparcie w komunikacji w sprawach finansowych z partnerami projektu oraz liderem.
• Wsparcie w opracowywaniu merytorycznych raportów i sprawozdań z realizacji projektu.
• Stały kontakt z zespołem projektu badawczego, udział w zebraniach.
• Prowadzenie korespondencji / rozmów telefonicznych z partnerami projektu.
• Wykonywanie innych prac powierzonych w ramach projektu przez kierownika projektu.

Oczekiwania:
• Udokumentowana praca w min. 3 projektach naukowych realizowanych przy wsparciu finansowym instytucji jak: NCN, NCBiR, FNP czy MNiSW oraz międzynarodowe
• naukowe projekty badawcze.
• Praktyczna znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom C1)
• Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows i pakietu Office, w tym w szczególności MS Excel
• Wiedza i umiejętność zarządzania projektami
• Umiejętność planowania finansowego
• Umiejętność tworzenia i prowadzenia programów edukacyjnych/rozwojowych (certyfikat trenerski/coachingowy oraz doświadczenie praktyczne w prowadzeniu i tworzeniu programów)
• Wykształcenie wyższe w zakresie psychologii
• Wiedza z zakresu psychologii w temacie zmiany nawyków czy zmiany postaw (przynajmniej min. 1 zajęcia prowadzone lub artykuł) prowadzenie zajęć/artykuły/projekty badawcze)
• Praktyczna znajomość tworzenia i adaptacji narzędzi naukowych (min. 1 publikacja naukowa w tym obszarze)
• Anglojęzyczne publikacje naukowe (min. 4 z IF)
• Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi
• Doświadczenie we współpracy z placówkami szkolnymi
• Doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych będzie dodatkowym atutem
• Chęć uczenia się i podwyższania kwalifikacji
• Samodzielność
• Dokładność i systematyczność
• Znajomość analiz statystycznych i programu SPSS (zaświadczenie o prowadzeniu zajęć na Uniwersytecie/zaświadczenie o prowadzeniu konsultacji statystycznych)
• Umiejętność poszukiwania, analizy i syntezy informacji

Oferujemy:
• Umowę o pracę na czas określony (do końca 2020 roku) na 0,25 etatu.
• Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą.
• Możliwość rozwoju osobistego poprzez pracę w interdyscyplinarnym środowisku naukowym
i kontakty z międzynarodowymi partnerami.
• Możliwość współpracy z instytucjami edukacyjnymi z różnych krajów
• Dużą samodzielność w działaniu.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o dostarczenie CV w wersji papierowej wraz z podpisaną klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych (w załączeniu) oraz z dopiskiem: Asystent ds. obsługi projektów EIT Food samodzielny referent, ¼ etatu do dn. 26 czerwca 2020 r. przesyłką tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydziału Psychologii UW ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, bądź złożenie aplikacji bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Psychologii pok. 77.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami oraz do anulowania naboru bez podania przyczyny.

 


Data publikacji: 22 czerwca 2020