Oferta praktyk studenckich w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego/Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza do odbycia praktyki studenckiej w Departamencie ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze w Warszawie bądź u Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w placówkach na terenie całego kraju. Wykaz województw i placówek, na terenie których pracują Rzecznicy znaleźć można na stronie internetowej pod adresem https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznicy-prawpacjenta-szpitala-psychiatrycznego. Oferta praktyk jest skierowana przede wszystkim do studentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w obszarze psychiatrii, ochrony zdrowia i praw pacjentów oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem >> 

 

Przypominamy również o konieczności dostarczenia do Sekcji Studenckiej niezbędnych dokumentów – porozumienia i prośby o skierowanie na praktykę – do pobrania w zakładce „Informator Studencki”

 

 

 


Data publikacji: 28 kwietnia 2020