[COVID-19] Odwołane egzaminy dyplomowe

W związku z zaleceniami władz rektorskich, by ograniczać wszelkie bezpośrednie kontakty interpersonalne na terenie UW odwołuję wszystkie zaplanowane egzaminy dyplomowe. Nad nowymi terminami będziemy się zastanawiać na początku kwietnia, gdy będzie lepiej widoczny trend rozwoju epidemii, ale egzaminy na pewno nie odbędą się wcześniej, niż 15 kwietnia.

Prace magisterskie, które zostaną ukończone w ciągu najbliższego miesiąca proszę przesyłać mailem na adres dziekanatu dd@psych.uw.edu.pl. Przysłanej pracy musi towarzyszyć informacja od promotora (proszę ją również przysłać mailem do dziekanatu) z oceną ostatniego semestru seminarium magisterskiego (to nie to samo, co ocena pracy, którą promotor wstawia a APD).

Przysłanie pracy zainicjuje cały proces przygotowania do obrony (podsumowanie programu studiów, procedura antyplagiatowa itp.), ale termin egzaminu zostanie ustalony dopiero wtedy, gdy będzie to możliwe.

dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Prodziekan ds. Studenckich


Data publikacji: 17 marca 2020