Manifest International Panel for Behavior Change (IPBC)

Wydział Psychologii UW wspiera inicjatywę powołania interdyscyplinarnego, międzynarodowego panelu ds. zmiany zachowania (International Panel for Behavior Change, IPBC. Celem panelu jest opracowanie i zaproponowanie rozwiązań odpowiadających na globalne wyzwania związane z zagrożeniami dla środowiska, klimatu i zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z treścią Manifestu IPBC oraz do wyrażenia Państwa poparcia poprzez złożenie podpisu na stronie https://gieco-ipbc.org/en/


Data publikacji: 21 stycznia 2020