Malinowska Ewa

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: wykładowca
Jednostka: Katedra Neuropsychologii, Pracownia Neuropsychologii Klinicznej
E-mail: ewa.malinowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 830
Pokój: 111
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Od wielu lat zamiłowanie do nauk przyrodniczych staram się łączyć z praktyką neuropsychologa.  W szczególności interesuje mnie zagadnienie ekologicznej diagnozy i rehabilitacji funkcji wykonawczych zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych; również wśród osób zdrowych.

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć dla studentów rozpoczęłam wraz z pierwszym rokiem doktoratu i w sumie nigdy, niezależnie od innych aktywności zawodowych, nie przerwałam.  W lutym 2019 r. rozpoczęłam pracę na Wydziale Psychologii na stanowisku Wykładowcy.

Działalność organizacyjna

Poza typowymi obowiązkami akademickimi – przygotowaniem i prowadzeniem różnego rodzaju fakultetów, angażuję się w prace związane z reorganizacją specjalizacji z neuropsychologii, jak również działalność mającą na celu podniesienie jakości kształcenia na naszym Wydziale.