Linke-Jankowska Magdalena

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail:
Telefon:
Pokój:
Dyżury:
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna