Linke-Jankowska Magdalena

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail: magdalena.linke-jankowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 745
Pokój: 104
Dyżury: urlop macierzyński od 08.07.2019 r. do 14.06.20 r.
Działalność naukowa

psychopatologia (funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii, funkcjonowanie emocjonalne w schizofrenii)

neuropsychologia (trening funkcji poznawczych, ocena funkcji poznawczych)

psychometria (konstruowanie i adaptacja testów psychologicznych)

Pełna lista publikacja na profilu Researchgate

Działalność dydaktyczna

Wykład „Psychologia kliniczna”

Seminarium „Nowe trendy oraz badania w psychoterapii”

Ćwiczenia „Skala Inteligencji Wechslera dla dorosłych w praktyce diagnostycznej”

Ćwiczenia „Testing in clinical psychology”

Działalność organizacyjna