Barańczuk Urszula

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail:
Telefon:
Pokój:
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna