Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczniEmerytowani pracownicyPracownicy naukowi
 • prof. dr hab. Elżbieta Aranowska
 • prof. dr hab. Wanda Ciarkowska
 • dr hab. Janusz Czapiński, prof. UW
 • prof. dr hab. Maria Czerwińska Jasiewicz
 • prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
 • dr hab. Ewa Goryńska
 • prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • prof. dr hab. Lidia Grzesiuk
 • dr hab. Maria Jagodzińska, prof. UW
 • prof. dr hab. Maria Jarymowicz
 • prof. dr hab. Danuta Kądzielawa
 • prof. dr hab. Mirosław Kofta
 • dr Grażyna Kranas
 • prof. dr hab. Maria Lis-Turlejska
 • prof. dr hab. Maryla Łukasiak-Goszczyńska
 • prof. dr hab. Anna Matczak
 • prof. dr hab. Maria Materska
 • prof. dr hab. Jan Matysiak
 • prof. dr hab. Stanisław Mika
 • dr hab. Jerzy Mroziak
 • dr Władysław Narkiewicz –Jodko
 • prof. dr hab. Tytus Sosnowski
 • prof. dr hab. Jan Strelau
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 • prof. dr hab. Barbara Tryjarska
 • dr Katarzyna Walewska
 • dr hab. Ludwika Wojciechowska
 • prof. dr hab. Marina Zalewska
 • dr Roman Zawadzki
 • dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz
 • mgr Maria Babińska

kontakt: maria.babinska@psych.uw.edu.pl

„Historia i Motywacje. Wpływ motywacji psychologicznych na społeczne reprezentacje przeszłości” – grant dr hab. Michała Bilewicza, prof. UW

 • dr Natalia Banasik-Jemielniak

kontakt: natalia.banasik@psych.uw.edu.pl

„Język figuratywny w mowie skierowanej do dzieci na przykładzie wypowiedzi ironicznych – analiza korpusów Child Language Data Exchange System” – grant dr Natalii Banasik-Jemielniak

 • prof. dr hab. Mirosław Kofta

kontakt: miroslaw.kofta@psych.uw.edu.pl

„Deprywacja kontroli, a stosunki (miedzy)grupowe i poznanie polityczne” – własny grant

 • mgr Anna Malinowska

kontakt: anna.malinowska@psych.uw.edu.pl

„Rozwój korowych mechanizmów percepcji mowy wizualnej i audiowizualnej u niemowląt: rola konfiguracyjnej percepcji twarzy” – grant dr  hab. Przemysława Tomalskiego

 • dr Magdalena Poraj -Weder

Kontakt: mporaj@psych.uw.edu.pl

„Smart Food Logging” – projekt dr Grażyny Wąsowicz-Kiryło

 • dr David Lopez Perez

kontakt: david.lopez@psych.uw.edu.pl

„Integrated view on disruptions of early brain development” – projekt dr hab. Przemysława Tomalskiego

 • dr Sindhuja Sankaran

kontakt: sindhuja.sankaran@psych.uw.edu.pl

„Motywacyjne i poznawcze determinanty sądów moralnych: implikacje dla stosunków międzygrupowych” – własny grant

 • dr Aleksandra Świderska

kontakt: aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl

„Ofiary i sprawcy: Postrzeganie umysłu bytów sztucznych w interakcjach moralnych” – własny grant

 • mgr Alicja Radkowska

kontakt: alicja.radkowska@psych.uw.edu.pl

„Rozwój języka w interakcji społecznej: wczesny rozwój semantyczny” – grant dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi, prof. UW

 • mgr Marta Witkowska

kontakt: marta.witkowska@psych.uw.edu.pl

„ Historia i Motywacje. Wpływ motywacji psychologicznych na społeczne reprezentacje przeszłości” – grant dr hab. Michała Bilewicza, prof. UW