Pracownicy

Pracownicy badawczo-dydaktyczni i dydaktyczniPracownicy badawczy i inni zatrudnieni w grantachEmerytowani pracownicy
 • mgr Tanaya Batabyal

kontakt: tanaya.batabyal@psych.uw.edu.pl

„Shaping the social brain through early interactions – SAPIENS” – grant Horyzont 2020; kierownik projektu dr hab. Przemysław Tomalski

 • mgr Daria Affeltowicz

kontakt: daria.affeltowicz@psych.uw.edu.pl

GLAD – Green Last Mile Delivery: a more sustainable way for home delivery tailored to personalized nutritional needs”

„Structuring spreads with oleogels for saturated fat and palm oil reduction”

– granty EIT Food; kierownik projektów: prof. dr hab. Dominika Maison

 • Magdalena Chilewska

kontakt: magdalena.chilewska@psych.uw.edu.pl

„IValueFood” – grant EIT Food; kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

 • dr Alicja Gniewek

kontakt: alicja.gniewek@psych.uw.edu.pl 

„The EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage” – grant EIT Food; kierownik projektu: dr Julia Barlińska

 •  mgr Pamela Villar Gonzalez

kontakt: pamela.villar.gonzalez@psych.uw.edu.pl

„Shaping the social brain through early interactions – SAPIENS” – grant Horyzont 2020; kierownik projektu dr hab. Przemysław Tomalski

 • Diana Jaworska

kontakt: diana.jaworska@psych.uw.edu.pl

„IValueFood” – grant EIT Food; kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

 • dr Karolina Mieszkowska

kontakt: karolina.mieszkowska@psych.uw.edu.pl

„Nowe perspektywy w ocenianiu wczesnego rozwoju językowego u dzieci jedno- i dwujęzycznych: podłoże internetowe badanie metodą raportów rodzicielskich.” – kierownik projektu: dr hab. Ewa Haman

 • Zuzanna Palińska

kontakt: zuzanna.palinska@psych.uw.edu.pl

„The EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage” – grant EIT Food; kierownik projektu: dr Julia Barlińska

 • Joanna Pawlik

kontakt: joanna.pawlik@psych.uw.edu.pl

„Structuring spreads with oleogels for saturated fat and palm oil reduction” 

„IValueFood” 

– granty EIT Food; kierownik projektów: prof. dr hab. Dominika Maison

 • dr Magdalena Pilska 

kontakt: magdalena.pilska@psych.uw.edu.pl

GLAD – Green Last Mile Delivery: a more sustainable way for home delivery tailored to personalized nutritional needs” 

„Structuring spreads with oleogels for saturated fat and palm oil reduction”

– granty EIT Food; kierownik projektów: prof. dr hab. Dominika Maison

 • mgr Justyna Sawicka

kontakt: justyna.sawicka@psych.uw.edu.pl

GLAD – Green Last Mile Delivery: a more sustainable way for home delivery tailored to personalized nutritional needs”

„Structuring spreads with oleogels for saturated fat and palm oil reduction”

– granty EIT Food; kierownik projektów: prof. dr hab. Dominika Maison

 • dr Wiktor Soral

kontakt: wiktor.soral@psych.uw.edu.pl 

„Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzeniania się agresji werbalnej wobec grup
mniejszościowych” – grant dr hab. Michała Bilewicza, prof. ucz.

 • dr Aleksandra Świderska

kontakt: aleksandra.swiderska@psych.uw.edu.pl

„Ofiary i sprawcy: Postrzeganie umysłu bytów sztucznych w interakcjach moralnych” – własny grant

 • mgr Aleksandra Uściłko 

kontakt: aleksandra.uscilko@psych.uw.edu.pl

„Dynamic MOdelling of REsilience – DynaMORE” – kierownik projektu: dr Dorota Kobylińska

 • Łukasz Widła-Domaradzki

kontakt: lukasz.widla-domaradzki@psych.uw.edu.pl

„IValueFood” – grant EIT Food; kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

 • mgr Katarzyna Wojtkowska

kontakt: katarzyna.wojtkowska@psych.uw.edu.pl

„The EIT Food School Network: Integrating solutions to improve eating habits and reduce food wastage” – grant EIT Food; kierownik projektu: dr Julia Barlińska

 • dr Julian Zubek

kontakt: julian.zubek@psych.uw.edu.pl

„Agentowe modele komunikacji symbolicznej wzorowane na procesach rozwoju językowego” – grant prof. dr hab. Joanny Rączaszek-Leonardi

 • prof. dr hab. Elżbieta Aranowska
 • prof. dr hab. Wanda Ciarkowska
 • dr hab. Janusz Czapiński, prof. UW
 • prof. dr hab. Maria Czerwińska Jasiewicz
 • prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
 • dr hab. Ewa Goryńska
 • prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • prof. dr hab. Lidia Grzesiuk
 • dr hab. Maria Jagodzińska, prof. UW
 • prof. dr hab. Maria Jarymowicz
 • prof. dr hab. Danuta Kądzielawa
 • prof. dr hab. Mirosław Kofta
 • dr Grażyna Kranas
 • prof. dr hab. Maria Lis-Turlejska
 • prof. dr hab. Maryla Łukasiak-Goszczyńska
 • prof. dr hab. Anna Matczak
 • prof. dr hab. Maria Materska
 • prof. dr hab. Jan Matysiak
 • prof. dr hab. Stanisław Mika
 • dr hab. Jerzy Mroziak
 • dr Władysław Narkiewicz –Jodko
 • prof. dr hab. Tytus Sosnowski
 • prof. dr hab. Jan Strelau
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
 • prof. dr hab. Barbara Tryjarska
 • dr Katarzyna Walewska
 • dr hab. Ludwika Wojciechowska
 • prof. dr hab. Marina Zalewska
 • dr Roman Zawadzki
 • dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz