Laboratorium Technik Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego

O LTDRegulaminJak korzystać?

Kontakt

Wydział Psychologii UW
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
pokój 52, I piętro
telefon (22) 55 49 721
e-mail: ltd@psych.uw.edu.pl

Godziny pracy czytelni LTD podczas roku akademickiego 2018/2019

Poniedziałek: 8-13
Wtorek 12-18
Środa 9-18
Czwartek 10-17
Piątek 10-14
 
 

O LTD

Laboratorium Technik Diagnostycznych zajmuje się działalnością naukową związaną z problematyką testów psychologicznych oraz usługową w zakresie diagnozy psychologicznej.

W Laboratorium Technik Diagnostycznych mieści się wypożyczalnia i czytelnia testów psychologicznych. Jednostka ta, funkcjonująca przy Zakładzie Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii, służy wspieraniu dydaktyki i badań naukowych prowadzonych na Wydziale Psychologii UW. W zasobach Laboratorium znajdują się metody diagnostyczne legalnie wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów i technik w wersjach eksperymentalnych, a także książki i artykuły.

Aktualny spis pozycji testowych w języku polskim dostępny jest pod linkiem.

Obecnie zespół Laboratorium tworzą:

Historia

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Katedrze Psychologii Wychowawczej, Wydziału Pedagogiki UW, którą kierowała prof. Maria Żebrowska, zaczęto gromadzić metody diagnostyczne. W roku akademickim 1968/69 powstał Instytut Psychologii UW. W międzyczasie prof. Bohdan Zawadzki, polski psycholog mieszkający na stałe w USA, zapisał w testamencie Instytutowi Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, zbiór technik psychologicznych i fundusze na rozwój psychometrii w Polsce. W 1975 roku, na podstawie umowy zawartej między Polskim Towarzystwem Psychologicznym, reprezentowanym przez prof. Marię Żebrowską – Przewodniczącą PTP a Instytutem Psychologii UW, reprezentowanym przez prof. Tadeusza Tomaszewskiego – Dyrektora Instytutu Psychologii, powstało Laboratorium Testów Diagnostycznych im. Bohdana Zawadzkiego. W pracę nad tworzeniem LTD byli zaangażowani: Zofia Babska, Mirosława Jurkowska, Marek Pilkiewicz, Ziemowit Włodarski, Wanda Zalewska, Włodzimierz Grodzicki. Pierwszym kierownikiem LTD była Ewa Oleszkiewicz. W latach 1981-1996 LTD kierowała Teresa Szustrowa. Zespół Laboratorium tworzyły wówczas: Anna Ciechanowicz, Aleksandra Jaworowska, Joanna Filipczuk, Joanna Stańczak. Zespół LTD był zaangażowany w prace nad adaptacją i normalizacją: WISC-R, WAIS-R, TMS, COLUMBIA, HALSTEAD-REITAN, LEKSYKON, SAWA-TEST, koordynowane przez prof. Antoninę Gurycką. W roku 1990, po rozwiązaniu umowy między Polskim Towarzystwem Psychologicznym a wówczas już Wydziałem Psychologii UW, Laboratorium Technik Diagnostycznych pozostało w strukturach Wydziału Psychologii UW. W latach 1996-2016 kierownikiem LTD była Ewa Goryńska.

Działalność

Zakres działalności LTD, oprócz wspierania dydaktyki, obejmuje również konsultacje oraz prace merytoryczne związane z szeroko pojętymi zagadnieniami psychometrycznymi. W zasobach Laboratorium znajdują się wszystkie metody diagnostyczne legalnie wydawane w Polsce, zbiór oryginalnych testów, głównie anglojęzycznych i szeroki zakres technik opracowanych w wersjach eksperymentalnych (bez pełnej adaptacji i normalizacji). Ponadto LTD posiada duży zbiór książek i artykułów z zakresu psychometrii, na bieżąco uzupełniany o najnowsze pozycje na temat diagnozy i metod diagnostycznych. Specjalnie skonstruowana baza danych, zawierająca informacje o reprintach, będzie w przyszłości dostępna w sieci. W LTD prowadzone są prace merytoryczne nad adaptacją technik diagnostycznych w ramach badań statutowych i własnych.

 

 

Regulamin LTD

Jak korzystać z LTD? – Odpowiedzi na ważne pytania

Jaka jest procedura zamawiania testów do pracy empirycznej?

Od roku akademickiego 2017/2018 LTD nie realizuje zamówień do prac empirycznych. Studenci powinni nabyć je we własnym zakresie.

Czy LTD zajmuje się zamawianiem testów do prac magisterskich?

Nie. Magistranci samodzielnie zamawiają kwestionariusze do swoich prac. Zakup testów psychologicznych jest możliwy w odpowiednich wydawnictwach za okazaniem upoważnienia opiekuna pracy.
Narzędzia, które nie zostały wydane, a które znajdują się w zbiorach LTD, są udostępniane w jednym egzemplarzu do skserowania.

Jakie materiały można wypożyczać, a co jest dostępne wyłącznie na miejscu?

Wypożyczamy przede wszystkim książki i podręczniki oraz pomoce testowe niezbędne do realizacji zajęć obligatoryjnych lub fakultatywnych. Na miejscu można korzystać z technik i książek w języku angielskim, technik dostępnych wyłącznie w jednym egzemplarzu oraz arkuszy testowych i kluczy.

Na jak długo można wypożyczać materiały z LTD?

Większość materiałów dostępnych w LTD wypożyczamy na tydzień. Wyjątkiem są materiały wykorzystywane w trakcie zajęć Standardowe Techniki Diagnostyczne – są wypożyczane na dwa dni .

Czy można kserować materiały dostępne w LTD?

Nie. Kserowanie, skanowanie lub fotografowanie materiałów jest niedozwolone, ze względu na ochronę narzędzi diagnostycznych oraz zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich.
Wyjątek: Narzędzia, które nie zostały wydane, a które znajdują się w zbiorach LTD, są udostępniane w jednym egzemplarzu do skserowania.

Kto może korzystać ze zbiorów LTD?

Korzystać na miejscu oraz wypożyczać (za okazaniem aktywnej legitymacji lub karty bibliotecznej) mogą studenci i pracownicy Wydziału Psychologii UW. Korzystać na miejscu mogą studenci psychologii z innych uczelni i psychologowie, wyłącznie w celach naukowych i po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich status (np. zaświadczenie z dziekanatu, dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia).
Niektóre testy są dostępne dla osób bez dyplomu psychologa. Prosimy o zapoznanie się z ich listą na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jak wyszukiwać materiały dostępne w LTD?

W czytelni LTD, w katalogu kartkowym lub online, w katalogu Bibliotek UW (lokalizacja: Wydział Psychologii, Laboratorium Technik Diagnostycznych).
Przed przyjściem do LTD należy sprawdzić, czy dana technika jest u nas dostępna. Jeśli tak, należy zapisać jej tytułu, autora oraz sygnatury (zaczynają się one od liter „P”, „K”, „T” lub „Or”).

Czy w LTD można kupić testy psychologiczne?

Nie. Testy można kupić bezpośrednio w wydawnictwach.

Ile podręczników/ książek/ pomocy testowych można wypożyczyć jednocześnie?

Jednocześnie można wypożyczyć 10 pozycji (podręczników / książek / pomocy testowych).

Jakie są konsekwencje niezwrócenia materiałów na czas?

Przy pierwszym przetrzymaniu na koncie BUW odnotowywane jest upomnienie. Przy drugim upomnieniu następuje miesięczna blokada konta, materiałów nie można wypożyczać, można natomiast korzystać z nich na miejscu. Przy trzecim upomnieniu nastepuje stała blokada konta (do końca studiów) – materiałów nie można wypożyczać, można natomiast korzystać z nich na miejscu.

Jakie są konsekwencje zniszczenia lub zgubienia materiałów?

W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych materiałów, są Państwo zobowiązani do ich odkupienia. Zwracamy uwagę, że materiały testowe są bardzo drogie – koszt podręcznika wynosi średnio ponad sto złotych, natomiast pomocy sięga w niektórych przypadkach nawet kilku tysięcy złotych.

Co zrobić, jeśli danej pozycji nie ma w zbiorach LTD?

Jeśli nie znajdą Państwo u nas jakiejś pozycji, radzimy skontaktować się bezpośrednio z autorem narzędzia lub jego wydawcą.