Dla studentów

Informacje ogólne

Grupy studenckie na Facebook’u:

Przewodnik dla nowych studentów UW 2018/2019

Poradnik dla studenta I roku UW „Poradnik Pierwszaka”

Miejski informator dla studentów „Studiuj Warszawę”


Sekretariat ds. Studenckich

  • Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Na dyżur należy zapisać się telefonicznie lub osobiście w Sekretariacie

  • Rok I, II, III

pok. 76 – telefon: (22) 554 97 13

  • Rok IV, V

pok. 76a – telefon: (22) 554 97 14

Aktualne dni i godziny dyżurów >>