Dla studentów

Sekretariat ds. studenckich (Sekcja studencka)

 

kierunek Psychologiakierunek Stosowana Psychologia Zwierzątkierunek Cognitive Sciencekierunek WISP

Godziny pracy w roku akademickim

Poniedziałek
godz. 11.00-14.00
godz. 15.00-19.00 w pok. 75 (dyżur)

Wtorek
godz. 09.00-14.00
godz. 11:00 – 14:00

Środa              
godz. 11.00-14.00
godz. 15.00-19.00 w pok. 75 (dyżur)

Czwartek
godz. 11.00-14.00

 

Dyżur Prodziekana ds. studenckich – dra hab. Andrzeja Rynkiewicza*
środa w godz. 14.00-17.00
*Na dyżur należy zapisać się telefonicznie (22) 554-97-12,13,14 lub osobiście w Sekcji studenckiej

 

Kontakt (kliknij, aby rozwinąć)

Rok I, II, III

pokój 76 (dyżury dla studentów w pok. 75), piętro II
tel. (22) 554-97-13

II rok st. stacjonarne, I rok st. niestacjonarne, program MOST
Agata Mizgalska – Agata.Mizgalska@psych.uw.edu.pl

III rok st. stacjonarne, II rok st. niestacjonarne
Jadwiga Wagner – Jadwiga.Wagner@psych.uw.edu.pl

I rok st. stacjonarne, III rok st. niestacjonarne, sprawy socjalne
Zofia Zielkowska –  Zofia.Zielkowska@psych.uw.edu.pl

Rok IV, V

pok. 76A (dyżury dla studentów w pok. 75)
Piętro II
tel. (22) 554-97-14

IV rok st. stacjonarne, V rok st. niestacjonarne
Zofia Pozorek – Zofia.Pozorek@psych.uw.edu.pl

V rok st. stacjonarne, IV rok st. niestacjonarne
Iwona Masłowska – Iwona.Maslowska@psych.uw.edu.pl

Kierownik sekcji

Ewa Gajewska – kierownik sekcji
Joanna Popow-Meissner – asystent działu

pokój 75, piętro II
tel. (22) 554-97-12
Ewa.Gajewska@psych.uw.edu.pl

Godziny pracy w roku akademickim

Sobota (w terminach zjazdów)
godz. 09.00-17.00

Sobota 21.03.2020
godz. 11:00 – 13:00

Czwartek
godz. 16.00-18.00

Dyżur Prodziekana ds. studenckich – dra hab. Andrzeja Rynkiewicza*
środa w godz. 14.00-17.00
*Na dyżur należy zapisać się telefonicznie (22) 554-97-12,13,14 lub osobiście w Sekcji studenckiej

 

Kontakt

pokój 76A
piętro II
spz.dziekanat@psych.uw.edu.pl             
tel. (22) 554-97-14

Iwona Masłowska – Iwona.Maslowska@psych.uw.edu.pl

Zofia Pozorek – Zofia.Pozorek@psych.uw.edu.pl

 

Kierownik Sekcji
Ewa Gajewska
pokój 75
tel. (22) 554-97-12
Ewa.Gajewska@psych.uw.edu.pl

Sekretariat ds. Studenckich – Kognitywistyka 2/Cognitive Science

Więcej informacji >>

Sekretariat Warsaw International Studies in Psychology (WISP)

Więcej informacji >>