Dla studentów

SEKCJA STUDENCKA

kierunek Psychologiakierunek Stosowana Psychologia Zwierzątkierunek Cognitive Sciencekierunek WISP

Godziny pracy w roku akademickim

Pn – Pt 
8.30 – 16.30 (dyżur telefoniczny/mailowy)*

*Ze względu na dużą liczbę pytań kierowanych telefonicznie, linia może być zajęta.
Pracownicy sekretariatu pracują zdalnie i odbierają połączenia dzięki przekierowaniu na swoje prywatne telefony. Z tego powodu, kiedy telefon jest zajęty, zamiast tzw. sygnału zajętości, może uruchomić się poczta głosowa. Nie oznacza to jednak, że kontakt telefoniczny z sekretariatem nie funkcjonuje.

Jeśli przez dłuższy czas nie uda się Państwu dodzwonić, prosimy o kontakt mailowy pod adresem dd@psych.uw.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie kierunku i roku studiów.

Przepraszamy za tę niedogodność i dziękujemy jednocześnie za cierpliwość.

Przypominamy, że studenci i inne osoby niebędące pracownikami lub doktorantami Wydziału mogą wejść do budynku po odpowiednim upoważnieniu – więcej informacji >>

 

Poniedziałek
godz. 11.00-14.00
godz. 15.00-19.00 w pok. 75 (dyżur)

Wtorek
godz. 09.00-14.00
godz. 11:00 – 14:00

Środa              
godz. 11.00-14.00
godz. 15.00-19.00 w pok. 75 (dyżur)

Czwartek
godz. 11.00-14.00

 

Dyżur Prodziekana ds. studenckich – dra hab. Andrzeja Rynkiewicza*
środa w godz. 14.00-17.00
*Na dyżur należy zapisać się telefonicznie (22) 554-97-12,13,14 lub osobiście w Sekcji studenckiej

 

Kontakt (kliknij, aby rozwinąć)

Rok I, II, III

pokój 76 (dyżury dla studentów w pok. 75), piętro II
tel. (22) 554-97-13

III rok st. stacjonarne, II rok st. niestacjonarne, program MOST
Agata Mizgalska – Agata.Mizgalska@psych.uw.edu.pl

I rok st. stacjonarne, III rok st. niestacjonarne
Joanna Popow-Meissner – joanna.popow-meissner@psych.uw.edu.pl

II rok st. stacjonarne, I rok st. niestacjonarne, sprawy socjalne
Zofia Zielkowska –  Zofia.Zielkowska@psych.uw.edu.pl

Rok IV, V

pok. 76A (dyżury dla studentów w pok. 75)
Piętro II
tel. (22) 554-97-14

IV rok st. stacjonarne, V rok st. niestacjonarne
Zofia Pozorek – Zofia.Pozorek@psych.uw.edu.pl

V rok st. stacjonarne, IV rok st. niestacjonarne
Iwona Masłowska – Iwona.Maslowska@psych.uw.edu.pl

Kierownik sekcji

Ewa Gajewska – kierownik sekcji

pokój 75, piętro II
tel. (22) 554-97-12
Ewa.Gajewska@psych.uw.edu.pl

Godziny pracy w roku akademickim

Pn – Pt 
8.30 – 16.30 (dyżur telefoniczny/mailowy)*

*Ze względu na dużą liczbę pytań kierowanych telefonicznie, linia może być zajęta.
Pracownicy sekretariatu pracują zdalnie i odbierają połączenia dzięki przekierowaniu na swoje prywatne telefony. Z tego powodu, kiedy telefon jest zajęty, zamiast tzw. sygnału zajętości, może uruchomić się poczta głosowa. Nie oznacza to jednak, że kontakt telefoniczny z sekretariatem nie funkcjonuje.

Jeśli przez dłuższy czas nie uda się Państwu dodzwonić, prosimy o kontakt mailowy pod adresem dd@psych.uw.edu.pl. W tytule wiadomości prosimy o wpisanie kierunku i roku studiów.

Przepraszamy za tę niedogodność i dziękujemy jednocześnie za cierpliwość.

Przypominamy, że studenci i inne osoby niebędące pracownikami lub doktorantami Wydziału mogą wejść do budynku po odpowiednim upoważnieniu – więcej informacji >>

Sobota (w terminach zjazdów)
godz. 09.00-17.00

Czwartek
godz. 16.00-18.00

Dyżur Prodziekana ds. studenckich – dra hab. Andrzeja Rynkiewicza*
środa w godz. 14.00-17.00
*Na dyżur należy zapisać się telefonicznie (22) 554-97-12,13,14 lub osobiście w Sekcji studenckiej

 

Kontakt

pokój 76A
piętro II
spz.dziekanat@psych.uw.edu.pl             
tel. (22) 554-97-14

Iwona Masłowska – Iwona.Maslowska@psych.uw.edu.pl

Zofia Pozorek – Zofia.Pozorek@psych.uw.edu.pl

 

Kierownik Sekcji
Ewa Gajewska
pokój 75
tel. (22) 554-97-12
Ewa.Gajewska@psych.uw.edu.pl

Sekretariat ds. Studenckich – Kognitywistyka 2/Cognitive Science

Więcej informacji >>

Sekretariat Warsaw International Studies in Psychology (WISP)

Więcej informacji >>