Metody uczenia

Zastanów się:

Pomyśl o kursie, którego uczysz. Czy studenci są odpowiednio zmotywowani? Czy wykorzystujesz czas zajęć w taki sposób, aby studenci głęboko przetwarzali treści?

 

Dlaczego warto rozwijać techniki nauczania?

Za pomocą różnych technik możesz tworzyć na zajęciach warunki, w których studenci będą głębiej przetwarzać prezentowane treści. Większość z nas dąży do tego, by studenci byli w stanie analizować, syntetyzować informacje, budować sensowne powiązania między różnymi treściami. Nie będzie to możliwe jeśli informacje nie będą dla nich poznawczo dostępne. Powinniśmy w związku z tym przede wszystkim zwiększać prawdopodobieństwo zapamiętania informacji na zajęciach, a także umożliwiać ćwiczenie pożądanych umiejętności.

Przedstawione tu techniki, wymagające aktywnego przetwarzania treści, zwiększają aktywność umysłową studentów w trzech obszarach:

 • WIEDZY, która jest podstawą dla wszelkich pozostałych umiejętności, jeśli jest niedostępna, trudna do wydobycia, nie jest możliwa np. synteza informacji.
 • ROZUMIENIA, czyli połączenia posiadanej wiedzy ze świeżo nabytą, lub tworzenia sensownych połączeń w dopiero co nabywanych informacjach.
 • INSPIRACJI i MOTYWACJI, czyli energii potrzebnej do uczenia się, pokonywania przeszkód, regularnego ćwiczenia.

 

Jak można rozwijać techniki nauczania?

W obszarze WIEDZY możesz tworzyć wiele okazji do:

 1. Wydobywania wiedzy i powtarzania informacji.

Im częściej będziesz to robić, tym lepsze będą wyniki twoich starań.

  • Odwołuj się do wiedzy, którą studenci mają.
  • Rób krótkie quizy na początku i na końcu zajęć, możesz powtórzyć te same pytania przed samym egzaminem. Nie oceniaj tych prób.
  • Największą efektywność mają otwarte pytania. Studenci odpowiadają na piśmie, i sami sprawdzają swoje odpowiedzi po twoim komentarzu.
  • Wykorzystuj w trakcie kursu syllabus zajęć: im bardziej szczegółowy, tym lepiej.
 1. Przewidywania czyli zwracania uwagi na materiał, który studenci mają opanować.

To ułatwia jego zrozumienie i późniejsze odwołanie się do niego. Przewidywanie wymaga znajomości faktów i przebiegu procesów. Np. nie jesteś w stanie trafnie przewidzieć wyniku meczu, jeśli nie znasz historii gry obu drużyn. A jeśli już zrobiłeś przewidywanie, to będziesz uważniej śledził przebieg meczu, będziesz bardziej zaangażowany. Co ważne, nietrafne przewidywania nie psują efektów uczenia się.

  • Jak myślicie: o czym będziemy rozmawiać na kolejnych zajęciach? Jak ten temat może się potoczyć?
  • Kiedy wyświetlasz film, rób pauzy i zachęcaj do przewidywania. Poproś studentów o uzasadnienie ich przewidywań. Na koniec dokonajcie refleksji nad przewidywaniami (co się sprawdziło, co nie, czego nie uwzględniliśmy…?). 
  • Co X by powiedział? Jak autor przeczytanego przez Ciebie artykułu odpowiedziałby na takie pytanie? Jak Freud, Skinner…. zinterpretowaliby takie zachowanie? Jak malarz, którego twórczość wszyscy znają ozdobiłby tapetę?
  • Przed wykładem zadaj kilka pytań. Studenci będą uważniej śledzić wywód, żeby wiedzieć czy mieli rację.
  • Wykorzystuj narzędzia typu Mentimeter.
 1. Przeplatania uczenia się nowych informacji i ćwiczenia umiejętności z ich wykorzystaniem, tzw. transfer.
  • Raz na jakiś czas zadaj pytanie, które wymaga zastosowania zdobytej wiedzy w nowym kontekście, do nowego problemu

W obszarze ROZUMIENIA możesz tworzyć wiele okazji do:

 1. Tłumaczenia, wyjaśniania:
  • Przykłady, konteksty, wyjaśnianie, sprawdzanie zrozumienia, parafrazowanie
 1. Budowania połączeń – łączenia informacji i tematów w sensowne wiązki i struktury.
  • Zrób ogólny schemat wiadomości, tematów, które będą omawiane w czasie kursu – odwołuj się do niego zawsze na początku i na końcu zajęć.
  • Pokazuj strukturę zajęć, pojęć, rób powiązania do poprzednich tematów.
  • Wykorzystuj technikę map myśli  („free concept mapping” online – np. Mindmup.com)
  • Wprowadzając kolejne pojęcia nanoś je na mapę, pokazuj powiązania z innymi, wprowadzonymi wcześniej informacjami.
  • Naucz studentów takiego sposobu notowania.
  • Przygotuj handouty, które studenci będę wypełniać w czasie zajęć.
 1. Ćwiczenia, praktykowania.

Jeśli chcesz, żeby studenci opanowali jakieś umiejętności, stwórz warunki i okazję do ćwiczenia ich.

  • Omów dokładnie co i w jaki sposób będzie obejmować zaliczenie. Zastanów się wcześniej jakie umiejętności są niezbędne do przystąpienia do zaliczenia i pomyśl jak stworzyć okazje do ich ćwiczenia (pytania testowe, pytania otwarte, mini eseje, prezentacje – nauka tworzenia slajdów?). Efektywniejsze są ćwiczenia krótsze i częstsze (kilka razy po 10 min.) niż jednorazowe a dłuższe (raz 50 min.).
  • Zawsze daj feedback.

W obszarze INSPIRACJI i MOTYWACJI:

 • Buduj bezpieczną atmosferę do praktyki, podejmowania ryzyka i feedbacku.
 • Buduj poczucie celowości zdobywania wiedzy i sensu nauki. Dużą moc regulacyjną mają cele typu „Uczynić świat lepszym miejscem”, „Pomagać”, „Robić dobre rzeczy”.
 • Wykorzystaj na zajęciach swój własny entuzjazm dla tematu, którego uczysz. „Czekałam cały semestr na ten temat.”, „Tę książkę czytałam 20 razy i nadal odkrywam coś nowego.”, „To pytanie nie przestaje mnie intrygować.”.
 • Nagradzaj pracę, wysiłek, wytrwałość, zamiast mówić o mądrości, talencie, inteligencji. 

 

Zastanów się:

Jaką nową technikę zastosujesz w swoim kursie?

 

Autorki tekstu: Ewa Malinowska, Agnieszka Wojnarowska

Bibliografia:

Polecane źródła: