Dla kandydatów

baner na otouczelnie (1)

KONTAKT: 

Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji 

Dr Irena Zinserling 

Tel.: 668 588 516

Dyżur telefoniczny w semestrze letnim: 

poniedziałek – czwartek 12.00-16.00

e-mail: rekrutacja@psych.uw.edu.pl

Wydział Psychologii UW to miejsce gdzie nowoczesna myśl naukowa łączy się z bogatą tradycją. W 2016 roku świętowaliśmy dwa jubileusze: 200-lecie istnienia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 100-lecie powstania pierwszej katedry psychologii na UW. Były to lata intensywnego rozwoju Wydziału jako instytucji kształcącej kolejne pokolenia psychologów. Nasi absolwenci dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną za sprawą zajęć specjalizacyjnych o wybrany obszar zagadnień. Wydział Psychologii jest według pracodawców gwarantem dobrej marki psychologa.

Studia na Wydziale Psychologii na kierunku Psychologia to:

  • Ten sam program studiów dla studentów dziennych i wieczorowych
  • Dziesięć różnych specjalizacji
  • Możliwość uczestniczenia w zajęciach w języku angielskim
  • Indywidualny kontakt z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach
  • Możliwość wymiany studenckiej z uczelniami z całego świata
  • Ogromne możliwości rozwoju: działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, wykładach, warsztatach
  • Bogate życie pozanaukowe: prężnie działający samorząd, spotkania poza uczelnią, imprezy studenckie (m.in. Otrzęsiny, Połowinki, Święto Wydziału)
  • Dyplom niezwykle ceniony przez pracodawców

Poza 5-letnimi studiami magisterskimi z psychologii, prowadzimy także dwa odrębne kierunki:
Kognitywistyka2 (2-letnie studia magisterskie) oraz Stosowana Psychologia Zwierząt (3-letnie studia licencjackie, zaoczne)

 fot. Mirosław Kaźmierczak_Archiwum Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego (15)fot. Mirosław Kaźmierczak_Archiwum Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego (33)