[Seminarium RNDP] Czy osoby z tendencją do odwlekania spraw na później uczą się na swoich błędach?

Zapraszamy na kolejne seminarium naukowe RNDP, które odbędzie się w przyszły wtorek, start o godzinie 14:00. Naszym gościem będzie dr Marek Wypych z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, który wygłosi wystąpienie pt. Czy osoby z tendencją do odwlekania spraw na później uczą się na swoich błędach? 
 
Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM:
 
Streszczenie wystąpienia:

Prokrastynacja to odwlekanie ważnych spraw na później, pomimo świadomości, że takie zachowanie może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Badacze szacują, że z problemem tym boryka się około 15-20% populacji ogólnej, co czyni prokrastynację jednym z najczęściej występujących zaburzeń samoregulacji. Na początku seminarium opowiem pokrótce, co wiadomo o prokrastynacji z wcześniejszych badań. Następnie przedstawię wyniki naszych badań wskazujące na deficyty w przetwarzaniu błędów oraz w uczeniu się na karach u osób z tendencją do odwlekania spraw na później. Przedstawię też argumenty, że deficyty w uczeniu się na karach mogą stanowić jeden z transdiagnostycznych mechanizmów leżących u podłoża różnych zaburzeń samoregulacji. Na koniec zastanowimy się, czy dotychczasowa wiedza pomoże opracowywać lepsze metody terapii lub radzenia sobie z prokrastynacją.

Dr Marek Wypych – pracuję jako adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Moje zainteresowania naukowe dotyczą głównie samoregulacji i jej zaburzeń. W swoich badaniach skupiam m.in. na prokrastynacji, którą uważam za reprezentatywne, niekliniczne zaburzenie samoregulacji. W Pracowni Obrazowania Mózgu prowadzimy też badania dotyczące wielu innych aspektów funkcjonowania ludzkiego mózgu wykorzystując metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI).

 


Data publikacji: 31 marca 2022