Wyniki konkursów NCN PRELUDIUM 20 i OPUS 21

NCN ogłosiło wyniki konkursów PRELUDIUM 20 i OPUS 21 . Miło nam poinformować, że wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty:

  • dr. hab. Marcina Zajenkowskiego, prof. ucz. – Subiektywna inteligencja jako konstrukt związany z samowzmacnianiem i narcystyczną wyższością (OPUS 21)
  • dr Agaty Trzcińskiej – Rola nierówności dochodowych w kształtowaniu aspiracji materialistycznych nowych pokoleń (OPUS 21)
  • mgr Joanny Boruszak-Kiziukiewicz – Poczucie własnej skuteczności rodzicielskiej u imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce: Rola psychologicznego przystosowania rodziców oraz czynników kulturowych i relacyjnych (PRELUDIUM 20)
  • mgr Karoliny Golec – Kobiecy Fenotyp Autyzmu i poznanie społeczne: międzypłciowe uwarunkowania neuropoznawczych mechanizmów teorii umysłu w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (PRELUDIUM 20)
  • mgr AgnieszkI E. Łyś – Esencjalizm biologiczny a behawioralne wskaźniki postaw wobec przestępstw seksualnych (PRELUDIUM 20)
  • mgr. Macieja Pastwy – Ryzykowność decyzji finansowych pod wpływem emocji wywołujących tendencje behawioralne dążenia i unikania (PRELUDIUM 20)
  • mgr Magdaleny Szmytke – Rola neuronalnych aktywacji sensomotorycznych podczas percepcji mowy audiowizualnej u niemowląt  (PRELUDIUM 20)

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji >> 


Data publikacji: 29 listopada 2021