Andrzej Hankała – Sytuacyjna gotowość pamięci

andrzej hankała książka

 

Niedawno ukazała się książka dr hab. Andrzeja Hankały, prof. UW, pt. ,,Sytuacyjna gotowość pamięci” (Warszawa, Wyd. EnDeWu, recenzja naukowa: prof. dr hab. Przemysław Bąbel, Uniwersytet Jagielloński).
 
Książka dotyczy jednego z aspektów funkcjonowania pamięci w życiu codziennym, określonym przez autora jako sytuacyjna gotowość pamięci. Gotowość ta wyraża się w udostępnianiu ważnych sytuacyjnie informacji mnemicznych. Występuje w toku wykonywania różnorodnych czynności takich jak m.in. spostrzeganie, rozumienie i formułowanie wypowiedzi, rozwiązywanie praktycznych problemów, podejmowanie decyzji. W książce autor skupia się na analizie tych uwarunkowań sytuacyjnej gotowości pamięci, które wiążą się ściśle ze specyficzną sytuacją, w jakie znajduje się jednostka, jak i tych, które mają charakter uniwersalny.
 

Data publikacji: 18 października 2021