Rejestracja na Seminaria magisterskie i Prace roczne empiryczne 2021/2022

Rekrutacja na Seminaria magisterskie i Prace roczne empiryczne trwa do 30.09.2021

 

Lista Promotorów i grup  Seminarium magisterskiego 2500-SEM-MGR

Lista Tutorów i grup Pracy rocznej empirycznej 2500-SRE
(jeżeli grupa ma 3 zapisane osoby, oznacza to zakończenie naboru do danej grupy)

Rejestrację studentów do grupy zgłaszają Prowadzący.
Braki w rejestracjach należy zgłaszać na: USOSWEB (at) psych.uw.edu.pl


Data publikacji: 09 kwietnia 2021