Artykuł dr hab. Małgorzaty Dragan i Piotra Grajewskiego w European Journal of Psychotraumatology

W European Journal of Psychotraumatology ukazał się artykuł dr hab. Małgorzaty Dragan i Piotra Grajewskiego, studenta naszego Wydziału, napisany we współpracy z prof. Markiem Shevlinem z Ulster University, na temat wstępowania zaburzeń związanych ze stresem i traumą we wczesnej fazie pandemii COVID-19.

Badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2020 na duże próbie internetowej (N=1742). Okazało się, że w tamtym czasie epidemia była silnym stresorem dla większości uczestników badania (75%). Nasilone objawy zaburzenia adaptacyjnego, tzn. ciągłe zaabsorbowanie sytuacją stresową i zakłócenia funkcjonowania, relacjonowało aż 49% badanych. Kobiety i osoby bez pracy na etat zgłaszały bardziej nasilone objawy zaburzenia.

Objawy lęku uogólnionego zgłaszało 44% wszystkich badanych, a depresji – 26%. Natomiast objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD) zgłaszało 2,4%. Po wykluczeniu objawów innych zaburzeń okazało się, że 14% badanych spełnia kryteria zaburzenia adaptacyjnego.

Badanie to jest pierwszą próbą oszacowania rozpowszechnienia zaburzenia adaptacyjnego w Polsce. Wyniki wskazują na znaczne nasilenie symptomów stresu w pierwszych tygodniach po ogłoszeniu stanu epidemii i związane z nim ryzyko zaburzeń psychicznych.

Treść całego artykułu opublikowanego w European Journal of Psychotraumatology w wolnym dostępie (Open Access) można znaleźć na stronie: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20008198.2020.1860356


Data publikacji: 08 lutego 2021