Artykuł współautorstwa prof. Joanny Rączaszek-Leonardi w czasopiśmie Journal of Comparative Psychology

Dr David López Pérez, dr Rafał Stryjek oraz prof. Joanna Rączaszek-Leonardi opublikowali w czasopiśmie Journal of Comparative Psychology pracę pt. „Recurrence quantification analysis in the study of online coordination in Norway rats (Rattus norvegicus).”

U zwierząt społecznych badanie interakcji międzyosobniczych ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia podstawowych procesów fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych. Jednak badanie takich interakcji wymaga bardzo dokładnego śledzenia dynamicznych ruchów zwierząt oraz zniuansowanych relacji miedzy tymi ruchami. Celem naszego artykułu było wykazanie użyteczności podejścia, które łączy najnowocześniejszy algorytm śledzący, tj. DeepLabCut, z nieliniowymi metodami dynamicznymi.

Przedstawiliśmy studium przypadku, w którym metody te zastosowaliśmy do analizy synchronizacji pozycji ciała podczas ekspresji agresji u pary samców szczura laboratoryjnego. Pokazaliśmy, że ruch można skutecznie wyodrębnić z takiej interakcji i że analiza kwantyfikacyjna rekurencji (RQA) jest użytecznym narzędziem do analizy cech interakcji, siły jej sprzężenia, możliwych opóźnień między ruchami i wreszcie dynamiki zależnej od czasu. Parametry te mogą wskazywać na funkcję interakcji, którą w opisywanym przypadku było ustanowienie hierarchii między szczurami. Według naszej wiedzy jest to pierwsze badanie, które opisuje sprzężenie dynamiki zachowań agonistycznych szczurów z taką precyzją. Skuteczność metody potwierdziliśmy analizując w identyczny sposób zachowanie godowe pary albatrosów ciemnolicych oraz serię zachowań agonistycznych między czaplą siwą a myszołowem zwyczajnym.

 

López Pérez, D., Stryjek, R., & Rączaszek-Leonardi, J. (2020). Recurrence quantification analysis in the study of online coordination in Norway rats (Rattus norvegicus). Journal of Comparative Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/com0000253

Zapraszamy do lektury:

https://www.researchgate.net/publication/344015251_Recurrence_Quantification_Analysis_in_the_Study_of_on-line_Coordination_in_Norway_Rats_Rattus_norvegicus

 


Data publikacji: 12 października 2020