Wyniki głosowania Kolegium Elektorów Wydziału w sprawie kandydatur na Prodziekana ds. Naukowych i Studenckich

W imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej informujemy, że w głosowaniach elektronicznych, które odbyły się w dniach 14-15 września 2020 Kolegium Elektorów Wydziału bezwzględną większością głosów wyraziło pozytywną opinię w sprawie obu kandydatek na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich (KJD) i Prodziekana ds Naukowych. 
 
Kandydatka na Prodziekana ds. Naukowych
prof. dr hab. Joanna Rączaszek Leonardi
Głosów oddanych: 58
Głosów ważnych: 57
Głosów za: 37
Głosów przeciw: 12
Głosów wstrzymujących się: 8
 
Kandydatka na Prodziekana ds. Studenckich (KJD)
dr hab Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Głosów oddanych: 60
Głosów ważnych: 60
Głosów za: 50
Głosów przeciw: 6
Głosów wstrzymujących się: 4

Data publikacji: 16 września 2020