Projekty edukacyjne 4EU+ – wyniki konkursu

Projekt koordynowany przez dr hab. Kamillę Bargiel-Matusiewicz i mgr Agnieszkę Łyś zostanie sfinansowany w pilotażowym konkursie na projekty edukacyjne sojuszu 4EU+. Przedsięwzięcie zakłada opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego dla studentów, który dotyczyłby metod zapobiegania i postępowania wobec ofiar mobbingu i przemocy na tle płciowym.
 
Wszystkie projekty odnoszą się do współczesnych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się społeczeństwa europejskie. Skoncentrowane są na wiedzy opartej na badaniach, rozwijają kompetencje i umiejętności studentów sojuszu.
 

Data publikacji: 14 września 2020