Termin głosowania w sprawie kandydatów na prodziekanów Wydziału Psychologii UW 14-15. września 2020r.

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z Regulaminem Wydziału Psychologii, kandydaci na prodziekanów przed zatwierdzeniem przez Rektora powinni uzyskać pozytywną opinię Kolegium Elektorów Wydziału.  
 
Głosowania w sprawie kandydatki na prodziekana ds. studenckich i kandydatki na prodziekana ds. naukowych.  odbędą się w dniach 14. września (od godziny 12.00) – 15. września (do godz. 11.59), za pomocą systemu Ankieter.  
 
W głosowaniu biorą udział Elektorzy i Elektorki Wydziału. Uprawnione osoby otrzymają link do głosowania na swoją skrzynkę mailową.
Do ważności głosowania konieczne jest kworum.

Data publikacji: 07 września 2020