[COVID-19] Nowe zasady funkcjonowania budynku od 25.05.

Informujemy, że od 25 maja (poniedziałek) wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania budynku Wydziału Psychologii. 
 
Zostały one przygotowane w oparciu o następujące dokumenty:
Zasady obowiązują do odwołania, jednak wraz ze zmianą sytuacji epidemicznej lub przepisów mogą wymagać dostosowania, o czym będziemy informować.
 
Ogólne założenia: 
  1. Wszystko, co można robić zdalnie, powinno być nadal robione zdalnie.
  2. To, czego się nie da zrobić zdalnie, powinno być umożliwione w wersji stacjonarnej, przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.
  3. Wszystkie spotkania powinny odbywać się w trybie zdalnym.
  4. Wszyscy pracownicy Wydziału i doktoranci mogą ponownie wchodzić do budynku bez upoważnień.
  5. Obecność wszystkich osób w budynku podlega ścisłej ewidencji ze względów epidemiologicznych.
  6. W momencie wejścia i wyjścia z budynku należy koniecznie zgłosić się na portiernię, aby tak wejście, jak i wyjście zostały odnotowane.
  7. Studenci i inne osoby niebędące pracownikami lub doktorantami Wydziału mogą wejść do budynku po odpowiednim upoważnieniu.
  8. Należy konsekwentnie stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice, rękawiczki): każdorazowo w przypadku kontaktu z interesantem, pracy z dokumentami papierowymi i w przypadku rozmowy, w której nie jest zachowana odległość 2 m. Rekomendujemy również stosowanie maseczek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, sanitariaty).
 
Poniżej znajdują się pytania i odpowiedzi, które zostały również umieszczone na Google Drive na wypadek, gdyby wymagały aktualizacji:

PYTANIA I ODPOWIEDZI >>

 

Data publikacji: 25 maja 2020