Konkurs na najlepszy poster naukowy 2020

Konkurs na najlepszy poster naukowy 2020

W imieniu dziekan prof. dr hab. Dominiki Maison oraz Rady Samorządu Studentów Wydziału Psychologii UW zapraszamy wszystkich naszych studentów oraz doktorantów do udziału w tegorocznym konkursie na najlepszy poster (plakat) naukowy. Wyniki zostaną ogłoszone podczas przemówienia online dziekan prof. Dominiki Maison z okazji Święta Wydziału 12 maja 2020 r.

 

ZASADY OGÓLNE:

W konkursie mogą brać udział studenci i doktoranci Wydziału Psychologii UW (w tym kierunki Stosowana Psychologia Zwierząt oraz WISP), studenci Kognitywistyki II stopnia oraz studenci MISH i MISMAP (tylko studenci, dla których psychologia jest pierwszym kierunkiem).

Dziedzina zagadnienia, na podstawie którego mogą Państwo stworzyć swoje plakaty, jest dowolna; najważniejsze, aby związana była nadal z psychologią. Do konkursu mogą być zgłaszane postery dotyczące prac rocznych empirycznych, prac magisterskich oraz prac naukowych doktorantów autorstwa indywidualnego lub grupowego.

W przypadku pracy grupowej, każdy autor musi być studentem ww. kierunków lub doktorantem Wydziału Psychologii UW. W razie wygranej nagroda jest dzielona po równo między członków grupy.

Poster należy przygotować w formacie pdf. Należy również pamiętać, aby był zgodny z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania posterów konferencyjnych.

Przykładowe szablony posterów naukowych oraz instrukcję jak je edytować znajdą Państwo na stronie:

http://psych.uw.edu.pl/dla-pracownikow/materialy-szablony-itp/

 

ZASADY OCENY I ETAPY KONKURSU:

Konkurs składa się z dwóch etapów.

 I etap – do dnia 3 maja 2020 r. na adres mailowy dean_stud@psych.uw.edu.pl należy wysłać abstrakt pracy, którego objętość nie przekracza 800 słów.

    • W tytule maila należy napisać „Konkurs na poster”.
    • W treści wiadomości powinien znaleźć się abstrakt pracy wraz z informacją o autorze/autorach i studiowanym kierunku lub statusie doktoranta Wydziału Psychologii UW.
    • Do następnego etapu zostanie zakwalifikowane maksymalnie 20 autorów najlepszych abstraktów, które oceniane będą pod względem dojrzałości i walorów merytorycznych pracy.

O zakwalifikowaniu się do drugiego etapu autorzy zostaną powiadomieni mailowo do 6 maja 2020 r.

II etap – osoby zakwalifikowane do drugiego etapu powinny złożyć postery w formacie pdf w terminie do dnia 10 maja 2020 r. przesyłając je na adres promocja@psych.uw.edu.pl.

    • W dniu 12 maja 2020 r. komisja dokona oceny 20 prac, które zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Psychologii UW.

 

NAGRODY:

Dla najlepszych posterów przewidziane są nagrody pieniężne przyznawane według poniższych kategorii:

  • Najlepszy studencki poster naukowy:

I miejsce – 600 pln

II miejsce – 450 pln

III miejsce – 250 pln

  • Najlepszy doktorancki poster naukowy – 600 pln.

Ogłoszenie wyników odbędzie 12 maja 2020 r. podczas wystąpienia prof. Dominiki Maison transmitowanego online. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

 

REGULAMIN KONKURSU >>

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i zaprezentowania swoich prac!


Data publikacji: 21 kwietnia 2020