Wybory do Komitetu Psychologii PAN

W dniach 9-13 stycznia 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające do Komitetów PAN. W składzie Komitetu Psychologii znaleźli się pracownicy naszego Wydziału:

  • prof. dr hab. Barbara Bokus
  • prof. dr hab. Ewa Czerniawska
  • prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
  • dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
  • dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
  • dr hab. Wojciech Dragan

Pełna lista członków Komitetu >> 


Data publikacji: 30 stycznia 2020