Informacje dla studentów studiów międzywydziałowych

Zapisy na zajęcia, przedmioty obligatoryjne

 • przed rozpoczęciem zapisów należy upewnić się że w USOSweb wybrane rejestracje są dostępne (terminy znajdują się w dokumencie Szczegółowa organizacja roku akademickiego na stronie Informator Studencki http://psych.uw.edu.pl/dla-studentow/informator-studencki/ , w sytuacji kiedy rejestracja nie jest dostępna należy wysłać maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl
 • w semestrze zimowym przedmioty obligatoryjne podzielone są na dwie rejestracje – oddzielnie dla I roku i II-V
 • w semestrze letnim przedmioty obligatoryjne znajdują się w jednej rejestracji
 • rejestracja odbywa się w trybie „kto pierwszy”, do określonego limitu grupy. Udane zapisanie do grupy jest równoznaczne z przyjęciem.

Zapisy na zajęcia, przedmioty fakultatywne i spejcalizacyjne

 • zapisy odbywają się przez rejestrację żetonową https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
 • do zapisów potrzebne są żetony, nadawane przez Dziekanat Psychologii
 • zapisy do grupy (zgłoszenie chęci uczestniczenia w zajęciach) możliwe są w dowolnym momencie trwania serii rejestracji, nie obowiązuje zasada pierwszeństwa czy limit grupy.
 • w ramach zapisów obowiązuje selekcja, po zakończonej serii zapisów prowadzący zatwierdza ostateczną listę przyjętych. Po zakończonej selekcji należy sprawdzić konto w USOSweb aby upewnić się na które zajęcia udało się zapisać

Zmiany w grupach, wypisanie z grupy

 • decyzję podejmuje wyłącznie Prodziekan ds. studenckich Wydz. Psychologii, na podstawie złożonego podania. Podstawą do pozytywnego rozpatrzenia jest zgoda prowadzącego zajęcia
 • wypisanie z grupy bez konsekwencji możliwe jest:
  a) w trakcie trwania serii zapisów można usunąć dowolny wykonany w jej trakcie wpis – poprzez zgłoszenia na maila usosweb@psych.uw.edu.pl
  b) w trakcie trwającej serii selekcji odpowiadającej danej serii zapisów – prowadzący może wypisać studenta w ramach selekcji

Zgłaszanie problemów i uwag

 • wszelkie problemy związane z przedmiotami organizowanymi przez Wydz. Psychologii należy zgłaszać do odpowiednich jednostek Wydz. Psychologii, tj. Sekretariatu ds. studenckich (link) lub Sekcji Informatycznej (link)

Data publikacji: 14 września 2018