Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia

Strona Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia >>

Kontakt: rnd.psychologia@uw.edu.pl

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Pisula
Wiceprzewodniczący: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
Wiceprzewodniczący: dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

prof. dr hab. Ewa Czerniawska
prof. dr hab. Ewa Haman
prof. dr hab. Dominika Maison
prof.. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
prof. dr hab. Katarzyna Schier
prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz
dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.
dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Małgorzata Gambin
dr hab. Konrad Jankowski
dr hab. Grażyna Katra
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Jerzy Osiński
dr hab. Andrzej Rynkiewicz
dr Krzysztof Fronczyk
dr Rafał Kawa
dr Aneta Miękisz
dr Alicja Niedźwiecka
dr Aleksandra Paciorek
dr Agnieszka Pluta
dr Sabina Toruńczyk-Ruiz
dr Mikołaj Winiewski
mgr Agnieszka Łyś – przedstawicielka doktorantów