Sekcja IT

InformacjeSPSS/StatisticaQualtricsPocztaSprzęt na zajęciaPodpis elektroniczny

Instrukcja drukowania dokumentów na wydziałowym xero [pdf]

SEKCJA IT PRACUJE W GODZINACH: 

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  – 08:30 do 19:00
Piątek  – 08:30 do 19:00

pok. 46
Michał Broniarz – kierownik
Bartosz Markowski  – helpdesk

tel. 22 55-49-737
 
pok. 45 (pomiędzy parterem a I piętrem)
Michał Markowicz – wsparcie USOSowe
 
tel. 22 55-49-735

pok. 56
Maciej Kot – helpdesk
Michał Szałata

e-mail: admin@psych.uw.edu.pl
tel. 22 55-49-727

 

SPSS oraz Statistica dla Windows/MAC/Linux

English instructions

In order to receive link to download the program and a licence code, please write an email to admin@psych.uw.edu.pl from your official UW address (eg. @student.uw.edu.pl) and paste the following text into your email adding your details:

Students and PhD Students

I declare that I am a student of the University of Warsaw and I accept the terms of using SPSS/Statistica programs licensed by the University of Warsaw.
Name:
Surname:
Index number:

Teachers and other employees

I declare that I am an employee of the University of Warsaw and I accept the terms of using SPSS/Statistica programs licensed by the University of Warsaw.
Name:
Surname:

You could also receive the program(s) in room 56 during the office hours of the Faculty IT Section. In this case please have a USB pendrive or a USB drive with at least 5 GB of free space and a valid student ID card. Notice that you still need to send e-mail according to provided instructions to receive license code.

 

How to install the program on Windows

 1. Please unpack the .iso file with any program used to unpack archives (eg. 7zip). The .iso file is just an image of a CD and you should not mount it using programs of the virtual cd type, eg. Daemon Tools. ATTENTION! In Windows 10 double-clicking an .iso file automatically mounts it. Please, don’t double click the .iso file.
 2. Before the installation start please make sure that there are no older versions of SPSS or PS Imago/Ps Desktop on your computer. If you find them, make sure to uninstall them.
 3. After unpacking the file, please click the file named exe, then choose INSTALLATION: all components
 4. Please don’t change the license type. The appropriate type of license is already marked: authorized user license (single copy of the product)
 5. After the program has installed please click PS Activator.
 6. You may access SPSS through the PS Desktop

 

Instrukcje po polsku

W celu otrzymania adresu pobrania programu i kodu licencyjnego należy napisać maila na adres admin@psych.uw.edu.pl z oficjalnego adresu w domenie UW i przekleić do niego poniższy tekst uzupełniony o odpowiednie dane :

Studenci i doktoranci

Oświadczam, iż jestem studentem/doktorantem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS/Statistica licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu:

Wykładowcy i pracownicy

Oświadczam, iż jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania SPSS/Statistica licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski.
Imię:
Nazwisko:

Oprogramowanie można też otrzymać w pokoju 56 w godzinach pracy Ośrodka Komputerowego. Należy mieć ze sobą pendrive USB lub dysk USB z minimalnie 5 GB wolnego miejsca oraz ważną legitymację studencką. W celu otrzymania kodu licencyjnego należy wciąż wysłać maila zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Instalacja na Windows

 1. Plik z rozszerzeniem .iso należy rozpakować dowolnym programem do obsługi archiwów (np. 7zip). Plik iso to obraz płyty ale nie nalezy montować go przy użyciu programów typu virtual cd np. DaemonTools. UWAGA! W systemie Windows 10 dwukrotne kliknięcie pliku .iso automatycznie montuje taki obraz płyty. Proszę nie klikać dwukrotnie tego pliku.
 2. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy w systemie nie są zainstalowane stare wersje programów SPSS lub PS Imago/PS Desktop. Jeśli są należy je odinstalować.
 3. Po rozpakowaniu należy uruchomic instalator o nazwie psLauncher.exe, następnie wybrać Instalacja: Wszystkie komponenty.
 4. W kreatorze instalacji nie należy zmieniać typu licencji. Właściwy typ licencjiLokalna licencja jednostanowiskowa – jest domyślnie zaznaczony.
 5. Po zainstalowaniu programu należy uruchomić PS Activator.
 6. Dostep do programu SPSS jest realizowany przez uruchomienie aplikacji PS Desktop.

Warunki używania licencji SPSS na UW

Zakres licencji: LICENCJOBIORCA może wykorzystywać ROZWIĄZANIE PS (IBM SPSS) wyłącznie do celów dydaktycznych oraz niekomercyjnych badań naukowych.Licencja SPSS daje prawo pracownikom i studentom do zainstalowania i używania na komputerze i/lub komputerze osobistym (dla użytku domowego) kopii pakietu SPSS. Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania poniższych warunków korzystania z ROZWIĄZANIA PS.Zobowiązuję się do przestrzegania warunków Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions, na mocy, której ROZWIĄZANIE PS zostało przekazane do użytkowania Uczelni.
Nie będę usuwać lub zmieniać treści Oświadczenia praw autorskich zamieszczonych na jakiejkolwiek używanej przeze mnie kopii ROZWIĄZANIA PS.
Zapewnię ochronę i poufność każdej udostępnionej mi kopii. Nie będę kopiować ani też świadomie nie zezwolę na kopiowanie. Zobowiązuję się nie tworzyć lub nie usiłować odtworzyć albo zezwalać lub pomagać innym w odtworzeniu kodu źródłowego ROZWIĄZANIA PS dostarczonego zgodnie z umową.
Będę używać ROZWIĄZANIA PS jedynie w celu zdefiniowanym w Licencji Oprogramowania Komputerowego Predictive Solutions i tylko w systemie określonym w Licencji.
Nie będę wcielać zmodyfikowanej wersji ROZWIĄZANIA PS do jakiegokolwiek programu napisanego przeze mnie bez wyraźnego zezwolenia Licencjodawcy.
Nie będę odkodowywać ani też dekompilować ROZWIĄZANIA PS.
Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia licencji, jak również na wezwanie Uczelni.
*Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, po zakończeniu kursu/semestru/roku akademickiego.
**Zobowiązuję się do bezzwłocznego zdeinstalowania ROZWIĄZANIA PS oraz zniszczenia wszystkich posiadanych przeze mnie kopii, z chwilą wygaśnięcia stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego mnie z Uczelnią, uprawniającego do korzystania z ROZWIĄZANIA PS.
* – dotyczy studentów** – dotyczy pracowników i współpracowników Uczelni

Qualtrics

English instructions

In order to receive access to the program, please write an email to the address admin@psych.uw.edu.pl from your official UW address (eg. @student.uw.edu.pl) and paste the following text into your email adding your details:

I declare that I am a student of the University of Warsaw and I accept the terms of using Qualtrics program licensed by the University of Warsaw. I will only use the software to carry out tasks at the Faculty of Psychology at the University of Warsaw.
Name:
Surname:
Index number:

The student license is issued for a year with a possible extension after this time.

The license may ONLY be used by employees and students of the Faculty of Psychology, University of Warsaw. Violation of the rules of using the license will result in the account being blocked.

Instrukcje po polsku

Dostępny do tej pory system ankiet Limesurvey zamieniony został na program Qualtrics, nowe konta zakładamy tylko w Qualtrics, istniejące konta Limesurvey będą aktywne.

Oprogramowanie Qualtrics dostępne jest dla naszych studentów i wykładowców. Proszę przesłać maila na adres admin@psych.uw.edu.pl. Realizujemy prośby przesłane jedynie z poczty studenckiej UW lub poczty pracowniczej Wydziału.

Oświadczam, iż jestem studentem Uniwersytetu Warszawskiego i akceptuję warunki korzystania z oprogramowania Qualtrics licencjonowanego przez Uniwersytet Warszawski. Oprogramowania będę używać tylko w celu realizacji zadań na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Imię:
Nazwisko:
Numer indeksu:

Licencja dla studentów wydawana jest na rok z możliwą przedłużenia po tym czasie.

Licencja może być wykorzystywana WYŁĄCZNIE przez pracowników i studentów Wydziału Psychologii UW. Naruszenie zasad korzystania z licencji skutkować będzie zablokowaniem konta.

Poczta dla pracowników i doktorantów

Obsługiwana jest na wydziale. Działa pod kontrolą systemu gmail.

Logowanie: gmail.com

Login: pełny adres email

Poczta studencka

Jest usługą dla wszystkich studentów UW.

Nie jest obsługiwana przez Ośrodek Komputerowy na wydziale.

Portal poczty studenckiej: google.uw.edu.pl

Z problemami i pytaniami należy się zwracać bezpośrednio do helpdesku poczty studenckiej:

Krakowskie Przedmieście 26/28
budynek d. Centrum Informatycznego, p. 105
tel. 22 55 20836, 22 55 22005
e-mail: pocztastudent@adm.uw.edu.pl

Poniższa strona dotyczy wypożyczania sprzętu komputerowego na zajęcia dydaktyczne. W celu znalezienia instrukcji zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników naukowych proszę przejść na stronę Dla pracowników

Jak zamówić sprzęt na zajęcia?
Laboratorium Aparatury stanowi zaplecze techniczne do prowadzonej na Wydziale Psychologii dydaktyki. Jego pracownicy zajmują się m.in. urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi do zajęć: projektorami multimedialnymi, sprzętem do prezentacji audiowizualnych, nagłośnieniem itd.

W dziale aparatury można zamówić laptopa, projektor, dyktafon na potrzeby zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale. Pierwszeństwo mają zawsze stałe zamówienia które wykładowcy składają na dany semestr.

Poniżej tabela przedstwaiająca stałe wyposażenie sal dydaktycznych:

Nr sali Projektor Nagłośnienie Komputer
aula
1
8
54    
74
92  
93
94
98
128    
 303    
404  
405
406    
407      
408
412  
 421

Sale w których projektory są zamontowane na stałe, potrzeba tylko laptopa, to aula, 1, 8, 54, 74, 92, 93, 94, 98, 128, 303, 404, 405, 406, 408, 412, 421. Jeżeli chcą Państwo zamówić sprzęt na zajęcia, prosimy najpierw o uważne zapoznanie się z informacjami poniżej.

Laptop i/lub projektor do sali można zamawiać nie wcześniej niż trzy tygodnie przed zajęciami. Prosimy jednak nie czekać z tym do ostatniej chwili, obowiązuje kolejność zgłoszeń i może się okazać, że na dany termin nie ma już wolnego sprzętu. Zamówienia sprzętu na zajęcia proszę przesyłać mailem na adres: aparatura@psych.uw.edu.pl

 • dzień tygodnia w którym odbywają się zajęcia,
 • numer sali w której odbywają się zajęcia,
 • godzinę o której odbywają się zajęcia.

Jeżeli sprzęt w tym terminie będzie dostępny, należy jeszcze pamiętać o kilku ważnych sprawach:

 1. Prezentacja powinna być przyniesiona na dysku CD, lub pamięci USB Flash lub dysku USB.
 2. W wypadku gdy nie mają Państwo możliwości użycia tych nośników, można prezentację przesłać mailem (w załączniku) do Działu Aparatury. Należy to zrobić nie później niż dwa dni przed terminem prezentacji. W tytule maila powinny znaleźć się następujące informacje:
  • Którego dnia odbywa się prezentacja
  • W której sali odbywa się prezentacja
  • O której godzinie rozpoczynają się zajęcia

  Przykładowy tytuł: „21 XII, sala 421, 8.30” Prezentacje prosimy przesyłać na adres: aparatura@psych.uw.edu.pl (prosimy o zachowanie rozsądku w kwestii rozmiaru plików!)

 3. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek niestandardowych materiałów (w tym np.: filmów, DVD, czy plików dźwiękowych), prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: aparatura@psych.uw.edu.pl.
 4. Jeżeli posiadają Państwo własnego laptopa warto wcześniej sprawdzić, czy współpracuje on z projektorem (istnieją różne typy złącz obrazowych).

Wszystkie laptopy posiadają system Windows oraz zainstalowany Microsoft Office (razem z PowerPointem) i aplikację Adobe Reader. Z pakietu Open Office nie można korzystać. Przypominamy również, że obowiązuje zakaz instalowania oprogramowania na laptopach bez konsultacji.

Zamawianie podpisu dla kierownika projektu:

W celu zamówienia podpisu elektronicznego należy wypełnić FORMULARZ.

Po przesłaniu formularza pracownik Sekcji IT skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dogodnego terminu podpisania dokumentów niezbędnych do aktywacji podpisu.

Instrukcje instalacji podpisów cyfrowych dla poszczególnych wystawców:

1. KIR Szafir

 • Strona producenta zawierająca wszelkie instrukcje dotyczące podpisów i sprzętu do ich obsługi [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów [LINK]

2. Certum by Asseco

 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów ProCertum Card Manager i ProCertum SmartSign [LINK]
 • Strona producenta ze sterownikami poszczególnych urządzeń do obsługi podpisów [LINK]
 • Strona producenta zawierająca wszelkie instrukcje dotyczące podpisów i sprzętu do ich obsługi [LINK]

3. CenCert (PEM Heart)

 • Poradnik Użytkownika CenCert [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem do obsługi podpisów [LINK]
 • Strona producenta z oprogramowaniem PEM HEART (zawiera sterowniki urządzeń) [LINK]