Pełnomocnik Kwestora

Sylwia Stanicka

Pełnomocnik Kwestora
pokój 69, piętro II
kontakt: (22) 55 49 715 ; sylwia.stanicka@psych.uw.edu.pl