EIT Food Solution: Innovation & Entrepreneurship SPINE

eitfood stock zdjęcie 13EIT Food Solution: Innovation & Entrepreneurship SPINE jest to program mentoringowy realizowany przez konsorcjum University of Cambridge, Technion University, Aaehus University of Reading oraz Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w celu przekazania wiedzy i umiejętności z zakresu innowacji, przedsiębiorczości i psychologicznych aspektów jedzenia. Program jest adresowany do prawie 200 studentów z 10 międzynarodowych uniwersytetów zorganizowanych w interdyscyplinarne grupy, którzy wspólnie z opiekunami merytorycznymi (naukowcy, partnerzy z przemysłu, handlu i badań) tworzą prototypy rozwiązań w ramach projektów EIT Food Solution.

Cel projektów EIT Food Solution

Projekty EIT Food Solution mają na celu wytworzenia innowacyjnych, bardziej zrównoważonych i personalizowanych rozwiązań dla istniejących wyzwań związanych ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi, zdrowiem, cyfryzacją łańcuchów dostaw żywności i opakowań. W roku 2021 realizowane są następujące projekty:

  1. Empty All – innowacyjne rozwiązania dla procesu pakowania
  2. FoodFE – jedzenia dedykowane dla preferencji i potrzeb seniorów
  3. grOAT  – innowacyjne produkty spożywcze na bazie owsa
  4. DIGit – rozwiązania biznesowe polegające na cyfryzacji łańcuchów dostaw żywności

Dzięki programowi edukacyjnemu dostarczanemu przez konsorcjum EIT Food Solution: Innovation & Entrepreneurship SPINE studenci otrzymają zaplecze wiedzy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości istotne dla stworzenia efektywnych rozwiązań w danym obszarze.

Rola Wydziału Psychologii UW

Wydział Psychologii UW jest odpowiedzialny za opracowanie modułu edukacyjnego dotyczącego szeroko zakrojonych psychologicznych aspektów rozumienia konsumenta, produktów i usług związanych z jedzeniem. Praktycznym celem edukacyjnym modułu będzie zdefiniowanie i klasyfikacja docelowej grupy konsumentów danego projektu z wykorzystaniem różnych metod. Zarówno ogólna psychologiczna perspektywa badań konsumenckich, psychologia jedzenia oraz specyficzne psycho-dietetyczne aspekty definiowania grupy docelowej zostaną uwzględnione by efektywnie opracować innowacyjne rozwiązania dla rynku żywności.

Moduł będzie składał się z 2 obszarów tematycznych:

1) Pierwszy ma na celu pomóc studentom zrozumieć różne etapy tworzenia i wprowadzania innowacji na rynek poprzez badania konsumenckie. Podczas warsztatów poruszone zostaną różne obszary badań konsumenckich: potrzeby i bariery, segmentacja, testowanie produktów i komunikacja do grupy docelowej (prof. Dominika Maison, dr Julia Barlińska, dr Katarzyna Wojtkowska).

2) Celem drugiego komponentu jest uzyskanie przez uczestników szerszego zrozumienia tego „do kogo będzie kierowany produkt” poprzez mechanizmy psychologii jedzenia i podstawy interdyscyplinarnego podejścia psycho-dietetycznego (dr Julia Barlińska, dr Katarzyna Wojtkowska).

Szczegółowe dane dotyczące projektu

Projekt jest zrealizowany pod kierownictwem dr Julii Barlińskiej

Zespół: prof. dr hab. Dominika Maison, dr Julia Barlińska, dr Katarzyna Wojtkowska.

Partnerzy: University of Cambridge, Technion University, Aaehus University of Reading, Uniwersytet Warszawski.

Fundusze: Horyzont 2020 The EIT Food.

Czas trwania projektu: 2020-2021.

Osoba do kontaktu: dr Julia Barlińska (jbarlinska@psych.uw.edu.pl)

 

eitFood EU baner