Procedury

PROCEDURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PIGUŁCE

 

Procedura uproszczona

• Wydatek zaplanowany i zatwierdzony

• Mniej niż 5000 zł netto

• Gdy nie wymaga umowy

• Rozeznanie rynku telefoniczne lub

• przez Internet – należy dołączyć wydruk stron lub wydruk ofert mailowych i zaznaczyć, którą ofertę wybrano

• Kontakt, aby potwierdzić możliwość zastosowania tego trybu

• ZAKUP

• Zapis na fakturze:

„Przed udzieleniem zamówienia oszacowano wartość zamówienia oraz dokonano weryfikacji rynku drogą telefoniczną/e-mailem/przez przegląd stron internetowych i jest to najkorzystniejsza oferta”

• Ewentualne wydruki

Wydatek do 20 000 zł netto
oraz umowy i wydatki niezaplanowane

Wniosek 1

•  Oświadczenie o rozeznaniu rynku + wydruki lub

•  min. 3 oferty lub

•  min. 7 dni na stronie (umowa)

•  ZAKUP

Wydatek od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto

Wniosek 2

• min. 7 dni na stronie (umowa)

• ZAKUP

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA KONFLIKTU INTERESÓW