Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Psychologii UW

mgr Kinga Szymaniak – przewodnicząca
mgr Małgorzata Hanć,
mgr Monika Folkierska-Żukowska,
mgr Dominika Pruszczak,
mgr Wojciech Waleriańczyk,
mgr Magdalena Skrodzka,
mgr Agnieszka Łyś

kontakt: wrd@psych.uw.edu.pl