Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Psychologii UW

mgr Oliwia Maciantowicz – przewodnicząca

mgr Agnieszka Łyś

mgr Kinga Szymaniak

mgr Wojciech Waleriańczyk

 

kontakt: wrd@psych.uw.edu.pl