Wydziałowa Rada Doktorantów

mgr Dominika Adamczyk – przewodnicząca

mgr Joanna Kamykowska

mgr Dominik Lalak

mgr Maciej Pastwa

 

kontakt: wrd@psych.uw.edu.pl