Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Psychologii UW

mgr Małgorzata Hanć – przewodnicząca
mgr Agnieszka Łyś – zastępca przewodniczącej
mgr Dominika Pruszczak
mgr Wojciech Waleriańczyk
mgr Kinga Szymaniak

kontakt: wrd@psych.uw.edu.pl