Wydziałowa Rada Doktorantów

Przewodnicząca: mgr Dominika Pruszczak

mgr Agnieszka Łyś
mgr Joanna Kamykowska
mgr Wojciech Waleriańczyk

kontakt: wrd@psych.uw.edu.pl