Wydziałowa Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów Wydziału Psychologii UW

mgr Paweł Łowicki – przewodniczący
mgr Monika Folkierska-Żukowska
mgr Oliwia Maciantowicz
mgr Magdalena Skrodzka
mgr Joanna Witowska

kontakt: wrd@psych.uw.edu.pl