Wydziałowa Rada Doktorantów

mgr Dominika Pruszczak – przewodnicząca

mgr Joanna Kamykowska

mgr Dominika Adamczyk

mgr Dominik Lalak

mgr Maciej Pastwa

 

kontakt: wrd@psych.uw.edu.pl