Koło Naukowe Doktorantów

Opiekun koła: prof. dr hab. Maria Ledzińska

Koło Naukowe powstało w kwietniu 2016 roku z inicjatywy studentów I roku studiów doktoranckich Wydziału Psychologii UW. Celem działań Koła jest popularyzacja wiedzy z dziedziny psychologii oraz integracja społeczności akademickiej, która tworzy okazję do nawiązywania współpracy naukowej pomiędzy doktorantami Wydziału Psychologii UW, a także podejmowania działań wraz z młodymi naukowcami z innych ośrodków.

Inicjatywy:
„Doktorzy Doktorantom – jak zostać wybitnym naukowcem?”
Raz w miesiącu organizujemy spotkanie, którego gościem jest naukowiec po doktoracie, o znacznych osiągnięciach naukowych. Opowiada on o ścieżce swojej kariery naukowej, sposobach na rozwój w nauce i odpowiada na pytania doktorantów. Jest to doskonała okazja, aby poznać sprawdzone sposoby na odniesienie sukcesu naukowego, a także dowiedzieć się, jakich błędów nie popełniać.

Kontakt: joanna.witowska@psych.uw.edu.pl

Zarząd
Joanna Witowska – Prezes
Oliwia Maciantowicz – Wiceprezes
Paweł Łowicki – Sekretarz
Magdalena Kozubal – Skarbnik