Koło Naukowe Doktorantów

Opiekun koła: prof. dr hab. Maria Ledzińska

Koło Naukowe powstało w kwietniu 2016 roku z inicjatywy studentów I roku studiów doktoranckich Wydziału Psychologii UW. Celem działań Koła jest popularyzacja wiedzy z dziedziny psychologii oraz integracja społeczności akademickiej, która tworzy okazję do nawiązywania współpracy naukowej pomiędzy doktorantami Wydziału Psychologii UW, a także podejmowania działań wraz z młodymi naukowcami z innych ośrodków.

Kontakt: joanna.witowska@psych.uw.edu.pl

Zarząd
Joanna Witowska – Prezes
Oliwia Maciantowicz – Wiceprezes
Paweł Łowicki – Sekretarz
Magdalena Kozubal – Skarbnik