Rejestracja na zajęcia fakultatywne dla I roku

Rejestracja na przedmioty odbywa się w USOSweb:

2500-PL-FA-2018L-I

 

W grupach przedmiotów obowiązuje selekcja.