Mikrogranty UW

Głównym celem wewnętrznego systemu grantowego jest wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych oraz doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. W jego ramach przyznawane jest dofinansowanie z Działań:

 

Dla pracowników:

Działanie IV.3.1 Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału
badawczego pracowników

Działanie I.2.4  Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access – (zmiany odnośnie punktacji MEIN)

Działanie II.2.2 Fundusz na mobilność

 

Dla doktorantów:

Działanie IV.4.1 Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW