Kontakt IDUB

Kierownik Programu

prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Prorektor UW ds. badań

Adres siedziby Biura

ul. Dobra 56/66, pok. 2.68
00-312 Warszawa


Menedżerowie nauki

mgr Łukasz Rodek
POB I: Badania dla Ziemi

lp.rodek@uw.edu.pl

mgr Marta Kowol
POB II: U podstaw mikro i makro świata

m.kowol@uw.edu.pl

mgr Agnieszka Maciejewska
(pełniąca obowiązki menedżera nauki)
POB II: U podstaw mikro i makro świata

amaciejewska@uw.edu.pl

dr Julia Wrede
POB IV: Przekraczanie granic humanistyki

j.wrede@uw.edu.pl

mgr Adam Suwiński
POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

a.suwinski@uw.edu.pl

mgr Michał Szostek
POB V: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań

michalszostek@uw.edu.pl


Biuro Koordynujące Program IDUB

dr Dominik Wasilewski
Z-ca Kierownika Biura Obsługi Badań,
Koordynator Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

tel.: +48 22 55 24 244
dominik.wasilewski@uw.edu.pl

mgr Agnieszka Maciejewska
Nowe Idee 1-POB2, 2B-POBII,2A-POBII, Nowe Idee-Ukraina, II.4.1
pełnomocnik kwestora

tel.: +48 22 55 24 245
amaciejewska@uw.edu.pl

Agnieszka Kaźmierczak
tel.: +48 22 55 24 246
a.kazmierczak11@uw.edu.pl

mgr Justyna Piecha
działanie IV.4.1, V.3.5

tel.: +48 22 55 24 248
j.piecha@uw.edu.pl

mgr Eliza Rogowska-Lasocka
działanie I.1.1/IV.1.1

tel.: +48 22 55 24 247
e.rogowska@uw.edu.pl

mgr Marcin Sadowski
działanie III.3.2

tel.: +48 22 55 24 243
mp.sadowski4@uw.edu.pl

Izabela Walczak
tel.: +48 22 55 24 250
ia.walczak2@uw.edu.pl


Kierownicy Działań

W sprawach dotyczących poszczególnych Działań zapraszamy do kontaktu z Kierownikami Działań, wskazanymi na podstronach poszczególnych Działań.