Wtorki Naukowe

Najbliższe spotkanieO Wtorkach Naukowych

 

Oko w oko z C-Eye’m. Wykorzystanie systemu C-Eye w pracy z dziećmi z chorobami rzadkimi.

– dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW; mgr Małgorzata Foryś

C – Eye jest systemem opartym na śledzeniu ruchów gałek ocznych, zaprojektowanym z myślą o umożliwieniu komunikacji osobom, które z powodu uszkodzeń mózgu nie mogą komunikować się za pomocą mowy i mają ograniczone możliwości ruchowe. Dodatkową funkcją jest program Eye-feel, przygotowany dla dzieci, zawierające proste gry. Wykorzystywany on jest w terapii dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualna, a także z autyzmem.

Wiele chorób rzadkich w znaczącym stopniu uniemożliwia dotkniętym nim dzieciom rozwój mowy, często też zaburza sprawność ruchową. Brak możliwości komunikacji oraz ograniczenia tradycyjnych metody diagnostycznych nie pozwalają na rzetelną ocenę rozwoju poznawczego pacjentów – najczęściej rozpoznaje się u nich umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawność intelektualną. Wykorzystanie C-Eye umożliwia w pewnym stopniu poznanie rzeczywistych możliwości dziecka. Obecnie w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny pracujemy z dziećmi między innymi z Zespołem Rett’a i Zespołem Cockney’a. Mamy okazję obserwować, jak dziecko nawiązuje współpracę z systemem, zaczyna rozumieć zasadę jego działania, samodzielnie obsługuje urządzenie. Ujawniają się specyficznego dla danego zespołu cechy funkcjonowania poznawczego, niedostępne w typowym kontakcie, dające szansę lepszego zrozumienia procesów psychicznych dziecka, a w dalszej perspektywie, mechanizmów zaburzeń.

13 listopada 2018, godz. 15:15 – 16:00,

Sala nr 1, Wydział Psychologii UW
 
 

 

 

Od roku 2002 na Wydziale organizowane są cotygodniowe „Spotkania Wtorkowe”, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Ich pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką przez 14 lat była Profesor Maria Lewicka. Od października 2016 r. organizatorką wtorków jest dr Magdalena Budziszewska. Spotkania Wtorkowe organizowane są zawsze o tej samej porze, we wtorki roku akademickiego, w czasie tzw. długiej przerwy w godz. 15.15-16.00. Odbywają się na parterze budynku w sali nr 1.

koziolek-1-z-logo-2-page-001 koziolek-2-z-logotypami-page-001

Wtorki Naukowe wrosły w klimat naszego Wydziału. Referentami byli zarówno profesorowie, jak i najmłodsi adepci nauki, zagraniczni goście, a także naukowcy wykładający na innych polskich uczelniach. Będziemy naszą ofertę wtorkową systematycznie poszerzać o nowe nazwiska i nowe dziedziny wiedzy. Zależy nam, aby „Wtorki” kojarzyły się ich uczestnikom nie ze sztywnym klimatem naukowej pompy, ale z atmosferą lekkości i zabawy, jaką powinna być dla nas przygoda z nauką. Dlatego spotkaniom naszym patronuje najbardziej nietypowa – ale jakże swojska – postać: zrodzony z wyobraźni Kornela Makuszyńskiego i powołany do życia przez Mariana Walentynowicza, wieczny wędrowiec i poszukiwacz przygód, Koziołek Matołek.

Koordynatorem Wtorków Naukowych jest dr Magdalena Budziszewska.