Wtorki Naukowe

Najbliższe spotkanieHarmonogramO Wtorkach Naukowych

Denial of the painful present or fondness for the years of youth? The sources of nostalgia for the Polish People’s Republic.

dr Monika Prusik (Wydział Psychologii UW)

„Still so many years after the fall of communism in Poland, a considerable number of citizens manifest nostalgia for the communist times. In this presentation, we approach this phenomenon within the framework of autobiographical memory and decide between two sets of hypotheses, one predicting that postcommunist nostalgia is experienced mostly by people who are dissatisfied with the present time (transformation “losers”) and the other predicting that it is the memory of the happy and most recollected past, and memories of
particular decades of communism, that mostly trigger nostalgia. The study, carried out on a representative sample of Poles who remembered communism, provided stronger confirmation of the “negative present” hypothesis, but the positive past is also shown to matter. The decade of communism whose memory turned out to predict nostalgia the best was the 1980s and not, as predicted, the 1970s. Also, if possible, new data will be presented on the way Polish young people see the period of communism in relation to the transfer of memories between generations.”

24 kwietnia 2018, godz. 15:15 – 16:00,
Sala nr 1, Wydział Psychologii UW
 

 

Data Prezentuje: Temat:
20 lutego dr  Karolina Hansen The power of accent
27 lutego prof. Michael Zirkler ORGANIZATION, LEADERSHIP AND LEARNING FOR THE NEXT SOCIETIES
6 marca dr Albertyna Paciorek Od sztucznych gramatyk do języka naturalnego. O uczeniu nieświadomym.
13 marca dr Łukasz Okruszek Od percepcji do intencji. Przetwarzanie interakcji komunikacyjnych w schizofrenii. 
20 marca Joanna Stefańska It’s a Dog’s World- czyli jak psychologia pomaga nam 
szkolić psy ratownicze
27 marca dr Katarzyna Lubiewska PRZEŁOŻONY NA 15 MAJA
3 kwietnia Przerwa Wielkanocna  
10 kwietnia dr Maciej Górecki Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Analiza kontrfaktyczna.
17 kwietnia dr Adrian Wójcik,  prof. Michał Bilewicz Visiting Auschwitz: Evidence of Secondary Traumatization Among High School Students.
24 kwietnia dr Monika Prusik Temat będzie podany później
15 maja dr Katarzyna Lubiewska Crosscultural and intracultural context of relations between maternal 

and adolescent attachments mediated by maternal parenting

 

Od roku 2002 na Wydziale organizowane są cotygodniowe „Spotkania Wtorkowe”, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Ich pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką przez 14 lat była Profesor Maria Lewicka. Od października 2016 r. organizatorką wtorków jest dr Magdalena Budziszewska. Spotkania Wtorkowe organizowane są zawsze o tej samej porze, we wtorki roku akademickiego, w czasie tzw. długiej przerwy w godz. 15.15-16.00. Odbywają się na parterze budynku w sali nr 1.

koziolek-1-z-logo-2-page-001 koziolek-2-z-logotypami-page-001

Wtorki Naukowe wrosły w klimat naszego Wydziału. Referentami byli zarówno profesorowie, jak i najmłodsi adepci nauki, zagraniczni goście, a także naukowcy wykładający na innych polskich uczelniach. Będziemy naszą ofertę wtorkową systematycznie poszerzać o nowe nazwiska i nowe dziedziny wiedzy. Zależy nam, aby „Wtorki” kojarzyły się ich uczestnikom nie ze sztywnym klimatem naukowej pompy, ale z atmosferą lekkości i zabawy, jaką powinna być dla nas przygoda z nauką. Dlatego spotkaniom naszym patronuje najbardziej nietypowa – ale jakże swojska – postać: zrodzony z wyobraźni Kornela Makuszyńskiego i powołany do życia przez Mariana Walentynowicza, wieczny wędrowiec i poszukiwacz przygód, Koziołek Matołek.

Koordynatorem Wtorków Naukowych jest dr Magdalena Budziszewska.