Wtorki Naukowe

Najbliższe spotkanieO Wtorkach Naukowych

How do children understand irony? The cognitive underpinnings and the role of common ground in irony comprehension by school-aged children. 

mgr Maria Zajączkowska, University of Kent

 

Irony is traditionally believed to depend on advanced Theory of Mind (ToM) (Happé, 1995) but some have argued that ToM may depend on executive functioning (EF), namely either inhibitory control (Carlson et al., 2004) or set-shifting (Kloo & Perner, 2003). Furthermore, EF may independently contribute to irony comprehension; e.g., one needs to be able to flexibly shift between perspectives (and between ironic and literal meanings). ​

In the first study, we investigated the cognitive underpinnings of understanding two types of irony – complex and simple. We examined the relationship between irony interpretation and Theory of Mind measures, as well as working memory, cognitive flexibility and inhibitory control, whilst controlling for non-verbal IQ. Regression analyses showed that when controlling for age, nonverbal IQ and formal language, Theory of Mind and cognitive flexibility measures related to simple irony interpretation. There was no relationship found between the EF and ToM measures and complex irony interpretation. 

In the second study, we used the experimental techniques to examine the role of perspective-taking in irony interpretation by children. We wanted to know if children as young as seven are able to inhibit their own perspective to appropriately decide whether an utterance is ironic vs literal depending on the common ground between the speaker and the listener. We found that children do take the common ground into account when interpreting irony.  

8 stycznia 2019, godz. 15:15 – 16:00,

Sala nr 1, Wydział Psychologii UW
 
 

 

 

Od roku 2002 na Wydziale organizowane są cotygodniowe Wtorki Naukowe, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Ich pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką przez 14 lat była prof. Maria Lewicka. Od października 2016 r. organizatorką wtorków jest dr Magdalena Budziszewska. Wtorki Nauwkoe organizowane są zawsze o tej samej porze, we wtorki roku akademickiego, w czasie tzw. długiej przerwy w godz. 15.15-16.00. Odbywają się na parterze budynku w sali nr 1.

koziolek-1-z-logo-2-page-001 koziolek-2-z-logotypami-page-001

Wtorki Naukowe wrosły w klimat naszego Wydziału. Referentami byli zarówno profesorowie, jak i najmłodsi adepci nauki, zagraniczni goście, a także naukowcy wykładający na innych polskich uczelniach. Naszą wtorkową ofertę systematycznie poszerzamy o nowe nazwiska i nowe dziedziny wiedzy. Zależy nam, aby „Wtorki” kojarzyły się ich uczestnikom nie ze sztywnym klimatem naukowej pompy, ale z atmosferą lekkości i zabawy, jaką powinna być dla nas przygoda z nauką. Dlatego spotkaniom naszym patronuje najbardziej nietypowa – ale jakże swojska – postać: zrodzony z wyobraźni Kornela Makuszyńskiego i powołany do życia przez Mariana Walentynowicza, wieczny wędrowiec i poszukiwacz przygód, Koziołek Matołek.

Koordynatorem Wtorków Naukowych jest dr Magdalena Budziszewska.

Kontakt: mbudzisz@psych.uw.edu.pl