Wtorki Naukowe

Najbliższe spotkanieHarmonogramO Wtorkach Naukowych

Na najbliższym spotkaniu nasz gość specjalny Prof. Michael Zirkler (Zurich University of Applied Sciences) opowie m.in. o przyszłości edukacji. 

„Organization, Leadership and Learning for the next societies”

In the dawning age of knowlege society (next society) technological and societal change will be accelerated. Hierarchical systems, prevalent for centuries, have been drifting into a severe crisis, many organizations seek salvation in new forms of organization, management and leadership. However, hierarchy still is, without any doubts, a sound solution for the problem of organizing.

Though, self organization is the pivotal idea intensively discussed, and various forms of self organization, flat governence processes, purpose driven organization, empowerment etc. are the experiments we see currently in practice.

Moreover, the inhabitants of next societies have strong requests regarding values and ethics (work-life-balance, self fulfillment, purpose of life and work etc.). Time is becoming the most scarce ressource in the future, at least for the once seen with potential and the concession to have influence.

This all leads to challenges for establishing and maintaining organizations, their purpose, their position within society, the way leadership could be done and how learning and adaption, personally as well as collectively, needs to be innovated.

In my contribution I will sketch the current situation, as it appears to me, discuss some implications of next society’s challenges from my point of view, and eventually, focus on some ideas for learning architectures and designs 4.0 according to our own practices. Participants are invited to take all this as unsorted and provisional considerations for a vivid discussion about which should be the contribution of our profession (psychology) for the next societies.

27 lutego 2018, godz. 15:15 – 16:00,
Sala nr 1, Wydział Psychologii UW
 

 

Data Prezentuje: Temat:
20 lutego dr  Karolina Hansen The power of accent
27 lutego prof. Michael Zirkler ORGANIZATION, LEADERSHIP AND LEARNING FOR THE NEXT SOCIETIES
6 marca dr Albertyna Paciorek Od sztucznych gramatyk do języka naturalnego. O uczeniu nieświadomym.
13 marca dr Łukasz Okruszek Od percepcji do intencji. Przetwarzanie interakcji komunikacyjnych w schizofrenii. 
20 marca Joanna Stefańska It’s a Dog’s World- czyli jak psychologia pomaga nam 
szkolić psy ratownicze
27 marca dr Katarzyna Lubiewska Temat będzie podany później
3 kwietnia Przerwa Wielkanocna  
10 kwietnia dr Maciej Górecki Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Analiza kontrfaktyczna.
17 kwietnia dr Adrian Wójcik,  prof. Michał Bilewicz Visiting Auschwitz: Evidence of Secondary Traumatization Among High School Students.
24 kwietnia dr Monika Prusik Temat będzie podany później

 

Od roku 2002 na Wydziale organizowane są cotygodniowe „Spotkania Wtorkowe”, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Ich pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką przez 14 lat była Profesor Maria Lewicka. Od października 2016 r. organizatorką wtorków jest dr Magdalena Budziszewska. Spotkania Wtorkowe organizowane są zawsze o tej samej porze, we wtorki roku akademickiego, w czasie tzw. długiej przerwy w godz. 15.15-16.00. Odbywają się na parterze budynku w sali nr 1.

koziolek-1-z-logo-2-page-001 koziolek-2-z-logotypami-page-001

Wtorki Naukowe wrosły w klimat naszego Wydziału. Referentami byli zarówno profesorowie, jak i najmłodsi adepci nauki, zagraniczni goście, a także naukowcy wykładający na innych polskich uczelniach. Będziemy naszą ofertę wtorkową systematycznie poszerzać o nowe nazwiska i nowe dziedziny wiedzy. Zależy nam, aby „Wtorki” kojarzyły się ich uczestnikom nie ze sztywnym klimatem naukowej pompy, ale z atmosferą lekkości i zabawy, jaką powinna być dla nas przygoda z nauką. Dlatego spotkaniom naszym patronuje najbardziej nietypowa – ale jakże swojska – postać: zrodzony z wyobraźni Kornela Makuszyńskiego i powołany do życia przez Mariana Walentynowicza, wieczny wędrowiec i poszukiwacz przygód, Koziołek Matołek.

Koordynatorem Wtorków Naukowych jest dr Magdalena Budziszewska.