Wtorki Naukowe

Najbliższe spotkanieHarmonogramO Wtorkach Naukowych

Mity na temat zgwałcenia na mężczyznach.

Agnieszka Łyś – Wydział Psychologii UW

Ostatnio, w dużej mierze dzięki sprawie Harveya Weinsteina i związanej z nią akcji #MeToo, coraz więcej mówi się o przemocy seksualnej. Najczęściej mówi się o przemocy seksualnej, której ofiarami są kobiety, warto jednak mieć na uwadze, że mężczyźni także bywają  ofiarami  przemocy seksualnej. Według amerykańskiego sondażu (Smith et al., 2017) 1,5% mężczyzn w ciągu życia doświadczyło zgwałcenia. Celem mojego badania było zbadanie przekonań na temat przemocy seksualnej wobec mężczyzn wśród studentów warszawskich uczelni (N=338). Okazało się, że studenci silniej wierzą w mity na temat zgwałceń na mężczyznach w przypadkach, gdy sprawczynią jest kobieta, niż wtedy, gdy sprawcą jest mężczyzna. Najsilniejszymi predyktorami male rape myth acceptance okazały się:  seksizm wrogi wobec mężczyzn, seksizm dobrotliwy wobec kobiet, przekonanie o biologicznym pochodzeniu różnic między płciami, akceptacja mitów na temat zgwałceń na kobietach oraz usprawiedliwianie systemu.

5 czerwca 2018, godz. 15:15 – 16:00,
Sala nr 1, Wydział Psychologii UW
 
 

 

Data Prezentuje: Temat:
20 lutego dr  Karolina Hansen The power of accent
27 lutego prof. Michael Zirkler ORGANIZATION, LEADERSHIP AND LEARNING FOR THE NEXT SOCIETIES
6 marca dr Albertyna Paciorek Od sztucznych gramatyk do języka naturalnego. O uczeniu nieświadomym.
13 marca dr Łukasz Okruszek Od percepcji do intencji. Przetwarzanie interakcji komunikacyjnych w schizofrenii. 
20 marca Joanna Stefańska It’s a Dog’s World- czyli jak psychologia pomaga nam 
szkolić psy ratownicze
27 marca dr Katarzyna Lubiewska PRZEŁOŻONY NA 15 MAJA
3 kwietnia Przerwa Wielkanocna  
10 kwietnia dr Maciej Górecki Efekt kwot wyborczych dla kobiet: Analiza kontrfaktyczna.
17 kwietnia dr Adrian Wójcik,  prof. Michał Bilewicz Visiting Auschwitz: Evidence of Secondary Traumatization Among High School Students.
24 kwietnia dr Monika Prusik Temat będzie podany później
15 maja dr Katarzyna Lubiewska Crosscultural and intracultural context of relations between maternal 

and adolescent attachments mediated by maternal parenting

22 maja
29 maja Paulina Górska
Katarzyna Malinowska
Katarzyna Lipowska
MĘŻCZYŹNI NA CZARNYM PIĄTKU, czyli o zbiorowym działaniu na rzecz grupy obcej.

 

Od roku 2002 na Wydziale organizowane są cotygodniowe „Spotkania Wtorkowe”, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Ich pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką przez 14 lat była Profesor Maria Lewicka. Od października 2016 r. organizatorką wtorków jest dr Magdalena Budziszewska. Spotkania Wtorkowe organizowane są zawsze o tej samej porze, we wtorki roku akademickiego, w czasie tzw. długiej przerwy w godz. 15.15-16.00. Odbywają się na parterze budynku w sali nr 1.

koziolek-1-z-logo-2-page-001 koziolek-2-z-logotypami-page-001

Wtorki Naukowe wrosły w klimat naszego Wydziału. Referentami byli zarówno profesorowie, jak i najmłodsi adepci nauki, zagraniczni goście, a także naukowcy wykładający na innych polskich uczelniach. Będziemy naszą ofertę wtorkową systematycznie poszerzać o nowe nazwiska i nowe dziedziny wiedzy. Zależy nam, aby „Wtorki” kojarzyły się ich uczestnikom nie ze sztywnym klimatem naukowej pompy, ale z atmosferą lekkości i zabawy, jaką powinna być dla nas przygoda z nauką. Dlatego spotkaniom naszym patronuje najbardziej nietypowa – ale jakże swojska – postać: zrodzony z wyobraźni Kornela Makuszyńskiego i powołany do życia przez Mariana Walentynowicza, wieczny wędrowiec i poszukiwacz przygód, Koziołek Matołek.

Koordynatorem Wtorków Naukowych jest dr Magdalena Budziszewska.