Wtorki Naukowe

Najbliższe spotkanieO Wtorkach Naukowych

Oś mózg-jelito-mikrobiota, czyli dlaczego współpraca psychologa i lekarza w chorobach przewodu pokarmowego jest ważna?

Lek. med. mgr Dagmara Bogdanowska-Charkiewicz

asystent Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

Oś mózg-jelito-mikrobiota jest systemem łączności w ludzkim organizmie zachodzącym pomiędzy układem nerwowym oraz przewodem pokarmowym. Dotychczas w praktyce klinicznej oraz w wielu badaniach dostrzegano zależność pomiędzy zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi a objawami ze strony przewodu pokarmowego. Podobnie obserwowano zależność między sytuacjami stresowymi a takimi objawami jak bóle brzucha, wymioty, biegunka.

Obecnie wiadomo, że powyższe zależności są dwukierunkowe i można je wyjaśnić na poziomie neurobiologii i neuropsychologii. W  czynnościowych chorobach przewodu pokarmowego (obecnie nazywanych zaburzeniami integracji jelitowo-mózgowej) m.in.w zespole jelita drażliwego oraz w nieswoistych zapalnych chorobach jelit (Choroba Leśniowskiego- Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oprócz farmakoterapii zalecana jest również psychoterapia. Holistyczne leczenie jest bardziej skuteczne i daje lepsze efekty długoterminowe u pacjentów chorujących często od wielu lat. 

Wykład ma na celu przybliżenie zagadnienia „osi mózg-jelito-mikrobiota” oraz chorób przewodu pokarmowego, w których wskazana jest współpraca lekarza i psychologa. Przewidziane są opisy przypadków leczonych pacjentów oraz dyskusja.

4 grudnia 2018, godz. 15:15 – 16:00,

Sala nr 1, Wydział Psychologii UW
 
 

 

 

Od roku 2002 na Wydziale organizowane są cotygodniowe „Spotkania Wtorkowe”, na których pracownicy Wydziału i zaproszeni goście z innych uczelni mogą podzielić się wynikami swoich ostatnich badań i przemyśleń teoretycznych. Ich pomysłodawczynią i niestrudzoną organizatorką przez 14 lat była Profesor Maria Lewicka. Od października 2016 r. organizatorką wtorków jest dr Magdalena Budziszewska. Spotkania Wtorkowe organizowane są zawsze o tej samej porze, we wtorki roku akademickiego, w czasie tzw. długiej przerwy w godz. 15.15-16.00. Odbywają się na parterze budynku w sali nr 1.

koziolek-1-z-logo-2-page-001 koziolek-2-z-logotypami-page-001

Wtorki Naukowe wrosły w klimat naszego Wydziału. Referentami byli zarówno profesorowie, jak i najmłodsi adepci nauki, zagraniczni goście, a także naukowcy wykładający na innych polskich uczelniach. Będziemy naszą ofertę wtorkową systematycznie poszerzać o nowe nazwiska i nowe dziedziny wiedzy. Zależy nam, aby „Wtorki” kojarzyły się ich uczestnikom nie ze sztywnym klimatem naukowej pompy, ale z atmosferą lekkości i zabawy, jaką powinna być dla nas przygoda z nauką. Dlatego spotkaniom naszym patronuje najbardziej nietypowa – ale jakże swojska – postać: zrodzony z wyobraźni Kornela Makuszyńskiego i powołany do życia przez Mariana Walentynowicza, wieczny wędrowiec i poszukiwacz przygód, Koziołek Matołek.

Koordynatorem Wtorków Naukowych jest dr Magdalena Budziszewska.