Konkursy, granty, stypendia

MINIATURA – na pojedyncze działania naukowe dla młodych doktorów

ncn

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.
Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat
Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.
http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz

 

Fundusze na badania dla doktorantów – informacje MNiSW

logo-mnisw-pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci.
http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/

 

UWERTURA – staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

ncn
Termin: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.
Kto: osoby, które posiadają co najmniej stopień doktora

UWERTURA to konkurs, który jest efektem współpracy Narodowego Centrum Nauki z Europejską Radą ds. Badań Naukowych. Jego celem będzie wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o środki europejskie na realizację badań naukowych. NCN sfinansuje staże trwające od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC. Jednym z warunków udziału w konkursie będzie deklaracja złożenia wniosku o grant ERC w przeciągu 18 miesięcy od zakończenia stażu.

Stypendia dla młodych uczonych – program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

FNP

Stypendia dla młodych uczonych – program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wysokość stypendium w poprzednich latach wynosiła 28 000 zł. Laureaci programu START mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) podpisany przez kandydata, jego opiekuna  naukowego, dziekana/dyrektora jednostki UW należy złożyć w  Biurze  Obsługi  Badań celem uzyskania podpisu Rektora. Dodatkowych informacji udziela p. Monika Brzezińska tel.: 22 55 24 200;  e-mail: Monika.Brzezinska@adm.uw.edu.pl.
Regulamin programu START – stypendia dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Instrukcja przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w wersji elektronicznej znajdują się pod adresem:www.fnp.org.pl/oferta/start/  oraz http://bob.uw.edu.pl .

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – rozpoczęcie naborów w drugim konkursie First Team, Homing oraz Powroty

FNP

FIRST TEAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez młodych doktorów.
Szczegółowy opis programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

HOMING – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.
Szczegółowy opis programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

POWROTY – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej
Szczegółowy opis programu: http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

Jeśli będą Państwo zainteresowani złożeniem wniosków w ww. konkursach prosimy o niezwłoczną informację do BWR na adres bwr@uw.edu.pl.

 

Warsztaty  przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych
ncn

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Tematyka warsztatów obejmuje:

  •     zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  •     cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
  •     przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
  •     projektowanie kosztorysów,
  •     zasady oceny wniosków w systemie peer review,
  •     analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Szczegóły: http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-08-18-warsztaty-dla-wnioskodawcow 

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
erc

ERC ogłosiła dwa konkursy: ERC Starting Grant dla młodych naukowców oraz ERC Advanced Grants dla niezależnych naukowców o ugruntowanej pozycji, którzy prowadzą własne badania.

ERC Starting Grant
Kto: naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie

ERC Advanced Grants
Kto: naukowcy o ugruntowanej pozycji, prowadzący własne badania.

Dla zainteresowanych udziałem w powyższych konkursach Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje bezpłatne, indywidualne konsultacje.